มหาวิทยาลัย

ข้อมูลทั่วไป ทุนการศึกษา หลักสูตร กิจกรรม อาคารสถานที่ ที่พัก แนะนำนักเรียน สถานที่ตั้ง การรับสมัคร

ข้อมูลทั่วไป
ที่ตั้ง

5 21-293 Nishikioka, Tomakomai City, Hokkaido 059-1292


ปีที่ก่อตั้ง
ค.ศ. 1998

จำนวนนักเรียน

นักเรียนต่างชาติ 82 คน

ประเภทวีซ่า

College Student

เข้าสู่โฮมเพจของมหาวิทยาลัย
 ข้อมูลทั่วไป

มหาวิทยาลัย KOMAZAWA วิทยาเขต TOMAKOMAI ในจังหวัดฮอกไกโด เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1965 ซึ่งเดิมทีถือกำเนิดมาจากการก่อตั้งของวิทยาลัย Komazawa Tomakomai College โดยมีวิทยาเขตหลักอยู่ที่กรุงโตเกียว โดยมีประวัติการก่อตั้งมายาวนานกว่า 400 ปี โดยยึดหลักอุดมการณ์ตามคำสอนของนิกายเซน ซึ่งริเริ่มโดยกลุ่มนักบวช “SOTOSYU” ผู้ก่อตั้งโรงเรียนสอนพุทธศาสนา “SENDANRIN’ ขึ้นในปี ค.ศ.1592

ต่อมาในปี 1925 มหาวิทยาลัย Komazawa จึงได้ถือกำเนิดขึ้น ด้วยปรัชญาที่ว่า “ การศึกษา คือการสร้างมนุษย์” และด้วยเป้าหมายทางการศึกษา คือ ความเชื่อ ความซื่อสัตย์ ความเคารพ และความรัก ได้ถูกปลูกฝังและสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นของสถาบัน

สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่สอบผ่านการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ 2 สามารถลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรปกติได้ แต่สำหรับผู้ที่ยังสอบไม่ผ่าน ทางมหาวิทยาลัยจะจัดชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อเพิ่มเติมทักษะความรู้ทางภาษาญี่ปุ่น และติวเข้มเพื่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งชั้นเรียนนี้จะเปิดทุกภาคเรียน และหากนักศึกษาสามารถทำคะแนนภายในชั้นได้เทียบเท่ากับการสอบวัดระดับ 2 จะสามารถลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรปกติในภาคเรียนต่อไปได้
สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือนักศึกษาอย่างเต็มที่
อัตราค่าครองชีพถูกกว่าเมื่อเทียบกับเมืองใหญ่ๆ
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับนักศึกษาชาวญี่ปุ่นได้ติดต่อสอบถามหรือสมัครเรียนได้ที่
สำนักงานในประเทศไทย
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น

กรุงเทพฯ

287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ (ข้างซอยคอนแวนต์) ชั้น 23 ห้อง 2301 ถ.สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์
โทรสาร

0-2267-7726 ต่อ 101-104
0-2631-2040
email address ask@jeducation.com

Copyright 2001-2002 Lighthouse Info Service Co, Ltd. All rights reserved.