วิทยาลัยวิชาชีพเฉพาะทาง
ข้อมูลทั่วไป ทุนการศึกษา หลักสูตร กิจกรรม อาคารสถานที่ ที่พัก ความคิดเห็น
จากนักเรียน
สถานที่ตั้ง การรับสมัคร


ข้อมูลทั่วไป


ที่ตั้ง

Nihon Kogakuin College
Kamata Campus

5-23-22 Nishikamata Ota-ku Tokyo 144-8655


Nihon Kogakuin College of Hachiouji

1401-1 Katakuramachi Hachiouji -shi Tokyo 190-0983


Nihon Kogakuin of Hokkaido

184-3 Satsunaicho Noboribetsu-shi Hokkaido 059-8601


ปีที่ก่อตั้ง
ค.ศ. 1947

จำนวนนักเรียน

Kamata Campus : 6,000 คน
Hachiouji Campus : 6,000 คน
Hokkaido Campus : 1,000 คน

ประเภทวีซ่า

College Student
 
 
ในกรณีที่มีข้อสงสัย กรุณาคลิกที่นี่เพื่อ>> รายละเอียดวิชา : Department of Manga / Animation ( PDF)

ข้อมูลทั่วไป

สถาบันในกลุ่มคาตานางิประกอบไปด้วย มหาวิทยาลัย 1 แห่ง และวิทยาลัยอาชีวศึกษา 3 แห่ง ซึ่งประกอบไปด้วย

 • TOKYO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
 • NIHON KOGAKUIN COLLEGE
 • NIHON KOGAKUIN COLLEGE OF HACHIOUJI
 • NIHON KOGAKUIN COLLEGE OF HOKKAIDO
ซึ่งได้แยกลักษณะเด่นของแต่ละสถาบันเอาไว้อย่างชัดเจน และในขณะเดียวกันก็ได้เปิดกว้างทางความรู้ที่สะสมมานานปี ด้วยประสบการณ์ที่มีมานานทำให้ทางสถาบันก้าวไปข้างหน้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ในศตวรรษที่ 21 ด้วยความมั่นใจ และได้แบ่งกลุ่มการศึกษาออกเป็นเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ วิจิตรศิลป์ และด้านธุรกิจ ซึ่งจะพัฒนาให้โดดเด่นยิ่งขึ้นไปอีกภายใต้เครือข่ายอันแข็งแกร่ง ด้วยคณาจารย์ที่ทรงคุณวุติและสถานที่เรียนซึ่งพรั่งพร้อมไปด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครัน เพื่อรองรับนักเรียนและสนับสนุนให้พวกเขาก้าวออกไปสู่สังคมโลกด้วยความมั่นคง


ลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นของสถาบัน

กว่า 180,000 คนของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาได้เข้าทำงาน และมีส่วนช่วยผลักดันการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในญี่ปุ่น
ที่ NIHON KOGAKUIN COLLEGE OF HACHIOUJI มีพื้นที่กว้างขวางกว่า 369,147 ตารางเมตรและล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์

ทางโรงเรียนได้จัดเตรียมห้องเรียนที่พรั่งพร้อมไปด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย 1 เครื่อง ต่อ 1 คน

ทางสถาบันมีทั้งหมด 112 สาขาวิชา ดังนั้นจึงสามารถตอบสนองต่อความฝันของนักเรียนทุกคนได้อย่างแน่นอน

นักเรียนสามารถโอนหน่วยกิตเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย Tokyo University of Technology ได้

ทางสถาบันยินดีต้อนรับและให้ความช่วยเหลือนักศึกษาชาวต่างชาติอย่างเต็มที่หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น

Japanese Language School affiliated with Tokyo University of Technology
สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นยังไม่เพียงพอ หรือไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อน ทางสถาบัน เปิดสอนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นสำหรับนักเรียนต่างชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาญี่ปุ่นให้กับนักเรียน โดยเรียนอยู่ในวิทยาเขตเดียวกันกับหลักสูตรวิชาชีพ ซึ่งนักเรียนส่วนมากจะเป็นชาวญี่ปุ่น ทำให้สามารถมีโอกาสได้พบปะ และฝึกภาษากับนักศึกษาชาวญี่ปุ่นโดยตรง เมื่อจบหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น 2 ปีหรือ 1.5 ปีแล้ว สามารถเข้าเรียนต่อในหลักสูตรวิชาชีพ โดยจะได้รับการยกเว้นค่าแรกเข้า
มหาวิทยาลัยในเครือ

Tokyo University of Technology

นักเรียนที่เรียนจบจากวิทยาลัย NIHON KOGAKUIN COLLEGE แล้วสามารถโอนหน่วยกิจเข้าไปเรียนต่อใน มหาวิทยาลัย Tokyo University of Technology ได้ในคณะต่าง ๆ ต่อไปนี้

คณะ Media
 • Entertainment Media Course
 • Business Media Course
 • Life Media Course
คณะ Bionics
 • Biotechnology Course
 • Environmental Biotechnology Course
 • Advance food and cosmetic Course
 • Clinical Engineer Course
 • Bioelectronics/Robotics Course
คณะ Computer Science
 • Business and Service Course
 • System Design Course
 • Computer Course
 • Network Courseอ่านเรื่องที่เกี่ยวข้อง
J Visit บันทึกการเดินทางไปเยือนญี่ปุ่นโดยเจ้าหน้าที่เจเอ็ดดูเคชั่น
ไปเรียน Animation ที่ NEEC กัน! ( 2009 )ติดต่อสอบถามหรือสมัครเรียนได้ที่
สำนักงานในประเทศไทย
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น

กรุงเทพฯ

287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ (ข้างซอยคอนแวนต์) ชั้น 23 ห้อง 2303 ถ.สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์
โทรสาร

0-2267-7726 ต่อ 101-104
0-2631-2040
email address contact@jeducation.com

Copyright 2001-2002 Lighthouse Info Service Co, Ltd. All rights reserved.