มหาวิทยาลัยญี่ปุ่น ที่ติดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ปี 2016/207

มหาวิทยาลัยญี่ปุ่น ที่ติดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ปี 2016/207

SHARE
, / 4264 0
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInDigg thisShare on Tumblr

มหาวิทยาลัยญี่ปุ่น ที่ติดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ปี 2016/207

qsworld-ranking-web750

จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก  QS World University Rankings 2016/2017

มหาวิทยาลัยญี่ปุ่น ที่ติดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก  มีทั้งสิ้น 39 แห่ง
โดย 8 แห่งที่อยู่ใน Top 200 คือ

อันดับ มหาวิทยาลัย
34 The University of Tokyo
37 Kyoto University
56 Tokyo Institute of Technology
63 Osaka University
75 Tohoku University
115 Nagoya University
130 Hokkaido University
135 Kyushu University

 

มหาวิทยาลัยญี่ปุ่น ที่ติดอันดับมหาวิทยาลัยโลก อันดับอื่นๆ ได้แก่

อันดับ มหาวิทยาลัย
201 Waseda University
216 Keio University
225 University of Tsukuba
297
Hiroshima University
329 Tokyo Medical and Dental University (TMDU)
369 Kobe University
471-480 Tokyo Metropolitan University
481-490 Hitotsubashi University
491-500 Yokohama City University
501-550 Nagasaki University
 501-550 Okayama University
 551-600 Chiba University
 551-600 Kagoshima University
551-600 Kanazawa University
551-600 Kumamoto University
551-600 Tokyo University of Agriculture and Technology
651-700 Gifu University
651-700 Osaka City University
651-700 Osaka Prefecture University
701+ Aoyama Gakuin University
701+ Doshisha University
701+ Gunma University
701+ Niigata University
701+ Ochanomizu University
701+ Ritsumeikan University
701+ Saitama University
701+ Shinshu University
701+ Tokai University
701+ Tokyo University of Science
701+ Yamaguchi University
701+ Yokohama National University

 

ในส่วนของมหาวิทยาลัยไทยที่ติดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ได้แก่

อันดับที่ 252  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อันดับที่ 283  มหาวิทยาลัยมหิดล
อันดับที่ 551-600 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อันดับที่ 601-650 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อันดับที่ 701+ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อันดับที่ 701+ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อันดับที่ 701+ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อันดับที่ 701+ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ข้อมูลจาก  QS World University Rankings® 2016/17

 

Be Sociable, Share!

PASSWORD RESET

LOG IN