HIGH SCHOOL VISIT in JAPAN ทริปชมโรงเรียน ม.ปลายที่ญี่ปุ่น

HIGH SCHOOL VISIT in JAPAN ทริปชมโรงเรียน ม.ปลายที่ญี่ปุ่น

SHARE
, / 1049 0
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInDigg thisShare on Tumblr

ทีมเจ๊เอ๊ดจัดทริปเปิดทุกประตูสู่การศึกษา พาชม โรงเรียนม.ปลายที่ญี่ปุ่น

พาคุณพ่อคุณแม่ ชม 5 โรงเรียน 4 จังหวัด (IBARAKI, MIYAGI,SHIZUOKA,FUKUI) พร้อมฟังข้อมูลละเอียดจากอาจารย์และเจ้าหน้าที่เจ๊เอ๊ด ! เพื่อการตัดสินใจส่งลูกเรียนต่อในอนาคต

เดินทาง 14 ตุลาคม – 19 ตุลาคม 2019 โดยสายการบิน THAI AIRWAYS

Download รายละเอียดโปรแกรม คลิก!

ชม โรงเรียนม.ปลายที่ญี่ปุ่น

Highlight!!  ทริป ชมโรงเรียนม.ปลายที่ญี่ปุ่น

🌟 เยื่ยมชมอาคารเรียน และสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียน

🌟 ชมบรรยากาศการเรียนการสอนจริง พร้อมทั้งเจาะลึกหลักสูตร

🌟 ชมหอพักนักเรียน พูดคุยกับนักเรียนไทยที่กำลังศึกษาอยู่

🌟 ชมมหาวิทยาลัยรัฐบาลชื่อดังของญี่ปุ่น พร้อมดูศูนย์วิจัยด้านอวกาศ JAXA

🌟 วางแผนเรียนต่อกับเจ้าหน้าแนะแนวที่มีประสบการณ์ตรงที่จะเดินทางไปประกบตลอดทริป

🌟 เที่ยว ช็อป ทั้ง 2 เมืองหลวง โตเกียว, โอซาก้า พร้อมนั่งชินคันเซ็น

🌟 สำรวจละแวกใกล้โรงเรียน สถานีรถไฟ ร้านค้าต่างๆ

📌รายละเอียดการเดินทาง ทริป ชมโรงเรียนม.ปลายที่ญี่ปุ่น


14 ตุลาคม 2019

21.00 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
23.55 น. ออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG640

 

15 ตุลาคม 2019

06.20 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาตินาริตะ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
(**อาหารเช้าเสิร์ฟบนเครื่อง )
เช้า ออกเดินทางสู่ เมือง Tsukuba จังหวัด Ibaraki เมืองแห่งสถาบันวิจัยของญี่ปุ่น เพื่อเข้าเยี่ยมชม โรงเรียนมัธยมปลาย Meikei High School ซึ่งเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์แบบครบวงจร ( Super Science High School ) ที่เหล่านักวิจัยของญี่ปุ่นจำนวนไม่น้อยส่งบุตรหลานเข้าศึกษา

ดูรายละเอียดโรงเรียนมัธยมปลาย Meikei High School คลิกที่นี่

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันและพูดคุยกับนักเรียนไทย
บ่าย ชม University of Tsukuba มหาวิทยาลัยรัฐชั้นนำของญี่ปุ่น มีชื่อเสียงเรื่องการศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรม และเทคโนโลยี

นอกจากนี้ เมือง Tsukuba ยังเป็นที่ตั้งของศูนย์วิจัยด้านต่างๆ กว่า 300 ศูนย์วิจัย ที่จะเอื้อต่อการเรียนและสร้างโอกาสให้กับนักเรียน

และจากผลสำรวจ The World University Rankings มหาวิทยาลัย University of Tsukuba ยังเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 9 ของประเทศญี่ปุ่นด้วย

ชม JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) องค์การวิจัยและพัฒนาการสำรวจอวกาศของญี่ปุ่น คล้ายกับ NASA ของอเมริกา โดยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่มีองค์กรสำรวจอวกาศเป็นของตัวเอง ภายในองค์กรมีกระสวยอวกาศหลากหลายรูปแบบให้ได้ชมกันอีกด้วย
คุณพ่อคุณแม่ท่านไหนที่สนใจอยากให้ลูกได้เห็นความยิ่งใหญ่ของวิวัฒนาการด้านอวกาศ ต้องไม่พลาดที่นี่ !!

เย็น พาคณะเดินทางเข้าสู่กรุงโตเกียว
ค่ำ เข้าพักโรงแรม Prince Hotel Shinagawa หรือเทียบเท่า
รับประทานอาหารเย็นร่วมกันและพักผ่อนตามอัธยาศัย

ชมโรงเรียนม.ปลายที่ญี่ปุ่น Meikei  tsukuba u. ชมโรงเรียนม.ปลายที่ญี่ปุ่น

16 ตุลาคม 2019

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

เดินทางสู่เมือง Sendai จังหวัด Miyagi โดยรถไฟ Shinkansen เพื่อเยี่ยมชมโรงเรียนมัธยมปลาย Sendai Ikuei Gakuin High School โรงเรียนเก่าแก่ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1905 และมีการจัดโครงการแลกเปลี่ยนกับนักเรียนต่างชาติมาตลอด 50 ปี ใครที่อยากเรียนและเข้าชมรมกีฬาดัง ๆ ที่นี่มีทีมฟุตบอลที่แข็งแกร่ง เป็นตัวแทนของจังหวัด Miyagi ด้วย

ดูรายละเอียดโรงเรียนมัธยมปลาย Sendai Ikuei Gakuin High School คลิกที่นี่

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันและพูดคุยกับนักเรียนไทย
บ่าย พาคณะเดินทางสู่โรงเรียนมัธยมปลาย Miyagi Gakuin Senior High School โรงเรียนสตรีที่มีชื่อเสียงด้านการศึกษา นักเรียนต่างชาติจำนวนมากก็สามารถเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น และมีอัตราการเข้าทำงานต่อในบริษัทสูง
เย็น พาเดินชมย่านสถานี Sendai ที่นักเรียนนิยมไป เลือกรับประทานอาหารเย็นเองตามอิสระ*
ค่ำ เดินทางกลับโตเกียวโดยรถไฟ Shinkansen

เข้าพักที่โรงแรม Prince Hotel Shinagawa หรือเทียบเท่า

ชมโรงเรียนม.ปลายที่ญี่ปุ่น Sendai  ชมโรงเรียนม.ปลายที่ญี่ปุ่น สถานีเซนได

17 ตุลาคม 2019

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

เดินทางโดยรถบัสสู่เมือง Hamamatsu จังหวัด Shizuoka เพื่อเยี่ยมชม โรงเรียนมัธยมปลาย OISCA Senior High School ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1983 โรงเรียนนี้สนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนต่างชาติ ทั้งที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ให้มีความเข้าใจในภาษาและวัฒนธรรมของญี่ปุ่น

และโรงเรียนนี้ได้ทำ MOU กับโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร เพื่อส่งนักเรียนเข้าศึกษาแลกเปลี่ยนเป็นประจำทุกปี

ดูรายละเอียดโรงเรียนมัธยมปลาย OISCA Senior High School คลิกที่นี่

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันและพูดคุยกับนักเรียนไทย
บ่าย พาคณะเยี่ยมชมสถานตากอากาศ Kanzanji ผู้ปกครองและนักเรียนมีโอกาสได้นั่งเรือชมทะเลสาบ Hamana-go ซึ่งเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ของจังหวัด Shizuoka รอบ ๆ ทะเลสาบมีออนเซ็นและสวนสนุก ให้ได้พักผ่อนหย่อนใจ
เย็น พาคณะเดินทางสู่เมือง Nagoya
ค่ำ เข้าพักโรงแรม Princess Garden Hotel Sakae หรือเทียบเท่า

รับประทานอาหารเย็นร่วมกันและพักผ่อนตามอัธยาศัย

ชมโรงเรียนม.ปลายที่ญี่ปุ่น OISCA  ชมโรงเรียนม.ปลายที่ญี่ปุ่น ในห้องเรียน OISCA

18 ตุลาคม 2019

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

เดินทางสู่เมือง Fukui จังหวัด Fukui โดยรถบัส เพื่อเยี่ยมชม โรงเรียนมัธยมปลาย Fukui Senior High School ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1959 ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัย Fukui University of Technology  หนึ่งใน 4 มหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในจังหวัด Fukui และโรงเรียนยังมีโควต้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยในเครือด้วย

ดูรายละเอียดโรงเรียนมัธยมปลาย Fukui Senior High School คลิกที่นี่

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันและพูดคุยกับนักเรียนไทย
เย็น พาเดินชมย่านสถานี Fukui ที่นักเรียนนิยมไป
ค่ำ เดินทางสู่เมือง Osaka

เข้าพักโรงแรม Candeo Hotels Osaka Namba หรือเทียบเท่า

รับประทานอาหารเย็นร่วมกันและพักผ่อนตามอัธยาศัย

ชมโรงเรียนม.ปลายที่ญี่ปุ่น ชมโรงเรียน Fukui  ชมโรงเรียนม.ปลายที่ญี่ปุ่น นักเรียน Fukui

19 ตุลาคม 2019

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

เดินเล่นย่าน Shinsaibashi ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของโอซาก้า มีร้านค้ารวม 180 ร้าน และห้างสรรพสินค้า 2 แห่ง คือ ห้าง Daimaru และห้าง Sogo

ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ Glico Man สัญลักษณ์ประจำเมืองโอซาก้า และพาชม Amerikamura หรือ “หมู่บ้านอเมริกัน” แหล่งรวมแฟชั่นและวัฒนธรรมของวัยรุ่นที่มีชื่อเสียง รวมถึงมีสวนสาธารณะ Sankaku-koen ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางของ Americamura ที่สวนสาธารณะ มักมีวัยรุ่นที่มาแสดงและทำตามความฝันของตนเองกันที่นี่

กลางวัน พาเลือกรับประทานอาหารทะเลสด ๆ ที่ตลาด Kuromon (ชำระด้วยตนเอง) ตลาดที่มีชื่อเสียงของโอซาก้าและมีความเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งจนได้รับสมญานามว่าเป็น “ครัวของโอซาก้า”
บ่าย เดินทางออกจาก Shinsaibashi เตรียมเดินทางสู่สนามบินนานาชาติ Kansai
17.35 น. ออกเดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบิน เที่ยวบินที่ TG 673
(**อาหารเย็นเสิร์ฟบนเครื่อง )
21.25 น. ถึงประเทศไทย ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

ชมโรงเรียนม.ปลายที่ญี่ปุ่น เที่ยวโอซาก้า  ชมโรงเรียนม.ปลายที่ญี่ปุ่น เที่ยวโอซาก้า2

💴 อัตราค่าบริการ ทริป ชมโรงเรียนม.ปลายที่ญี่ปุ่น (ราคา/ท่าน)

วันเดินทาง ราคาต่อท่าน (ห้องคู่) ราคาต่อท่าน (ห้อง 3 คน) พักห้องเดี่ยว (เพิ่ม)
14 – 19 ตุลาคม 2019 89,000 บาท 89,000 บาท   + 6,000 บาท


ปิดรับสมัคร :: 25 กันยายน 2019

** ทั้งผู้ปกครองและนักเรียนสามารถเข้าร่วมโปรแกรมได้ **

⭕️ ค่าใช้จ่ายที่รวมอยู่ในโปรแกรม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 • ค่าที่พัก (ห้องละ 2 ท่าน หากประสงค์พักเดี่ยวต้องเพิ่มเงินตามที่ระบุ)
 • ค่ากิจกรรมต่าง ๆ, ค่าเดินทางระหว่างทำกิจกรรม
 • ค่าอาหาร 11 มื้อ
 • ค่ารับส่งสนามบิน
 • ค่าประกันการเดินทาง
 • เจ้าหน้าที่บริการและให้ข้อมูล 1 ท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

❌ ค่าใช้จ่ายที่ไม่รวมในโปรแกรม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน
 • ค่าอาหาร 2 มื้อ (มื้อเย็นวันที่ 16 และมื้อกลางวันวันที่ 19 ตุลาคม)
 • ค่าทิปคนขับรถ (ต่อวัน 500 เยน/คน)
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าภาษีเดินทาง (หากรัฐบาลจัดเก็บ)

📄 เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
ใบสมัคร, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรประชาชน

💴 การชำระเงิน

 1. ชำระเงินค่ามัดจำ 30,000 บาทภายในวันที่สมัคร และชำระส่วนที่เหลือภายในวันที่ 25 กันยายน 2019
  (หากชำระเงินมัดจำแล้วจะไม่ได้รับคืน)
 2. ชำระเงินโดยเงินสด, เช็คขีดคร่อม หรือโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนคอนแวนต์
  ชื่อบัญชี บจก.เจเอ็ดดูเคชั่น บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 028-8-282447
  (กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร กรุณาส่งสำเนาใบนำฝาก ระบุชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
  ทางอีเมล์ ask@jeducation.com)

🚫 การยกเลิก

 • บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 10 วันก่อนการเดินทาง มีความจำเป็นต้องขอหัก 50 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ถ้า ยกเลิกกระทันหันก่อนการเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

⚠️ หมายเหตุ

 1. รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม
 2. หากท่านถูกปฎิเสธการเข้า-ออก เมือง หรือเหตุผลทางการเมือง ภัยธรรมชาติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินให้ท่านไม่ว่ากรณีใด ๆ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน)
 3. ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทตัวแทนแต่ละแห่งแล้ว ดังนั้นหากท่านมิได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้เช่นค่าอาหาร ค่านำเที่ยว สถานที่ต่าง ๆ ฯลฯ ท่านจะขอหักค่าบริการคืนไม่ได้
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดัดแปลงรายการ หรือบอกเลิกตามความเหมาะสม แต่ยึดถือประโยชน์ที่ท่านได้รับเป็นสำคัญ
 5. บริษัทฯ ได้ทำประกันอุบัติเหตุการเดินทางไว้ให้ทุกท่าน โดยมีวงเงินทัวร์ต่างประเทศ 1,500,000 บาท
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น

เป็นสำนักงานตัวแทนในประเทศไทยของสถาบันโดยตรง เปิดตั้งแต่ปีค.ศ.1999  ดำเนินการสมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น ครบครันทุกขั้นตอน สมัครเรียนกับโรงเรียนที่เจเอ็ดดูเคชั่นเป็นตัวแทน เหมือนการสมัครเรียนกับโรงเรียนที่ญี่ปุ่นโดยตรง  ไม่คิดค่าดำเนินการใดๆ

รับรองโดยสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ (TIECA)

ติดต่อสอบถาม – สมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น

สาขาสีลม
อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ (ปากซอยคอนแวนต์) เลขที่ 287 ชั้น 23 ห้อง 2303 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
สถานีรถไฟฟ้า BTS ศาลาแดง / MRTสีลม
โทร. 0-2267-7726 ต่อ 101-104

สาขาอโศก
อาคารจัสมินซิตี้ (ปากซอยสุขุมวิท 23) เลขที่ ชั้น 27 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กทม. 10110
สถานีรถไฟฟ้า BTS อโศก /MRT สุขุมวิท
โทร. 0-2665-2969

Email : ask@jeducation.com

ขอข้อมูลเพิ่มเติม คุยกับเจ้าหน้าที่ คลิกเลย  >> http://bit.ly/line-jed

Be Sociable, Share!

PASSWORD RESET

LOG IN