สอบตรง เรียนต่อวิชาชีพที่ญี่ปุ่น ด้านธุรกิจ, คอมพิวเตอร์และการโรงแรม

สอบตรง เรียนต่อวิชาชีพที่ญี่ปุ่น ด้านธุรกิจ, คอมพิวเตอร์และการโรงแรม

SHARE
, / 1604 0
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInDigg thisShare on Tumblr

เรียนต่อด้าน Business ที่ญี่ปุ่น
ต่อยอดความรู้สู่เจ้าของธุรกิจ   ติดต่องานกับญี่ปุ่นอย่างมืออาชีพ

เรียนต่อวิชาชีพที่ญี่ปุ่น

การเรียนหลักสูตรวิชาชีพ เป็นการเรียนอย่างเจาะลึกเฉพาะทาง เน้นภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อสามารถนำไปใช้ในการทำงานได้จริง โดยเรียนร่วมกับนักศึกษาญี่ปุ่น ผู้สมัครสอบเข้าเรียนในหลักสูตรวิชาชีพ จะต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N2 ขึ้นไป

📌 เรียนต่อวิชาชีพที่ญี่ปุ่น ภาคเรียนเมษายน 2018 สอบตรงจากเมืองไทย สำหรับผู้มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N2 ขึ้นไป

College of Business and Communication (CBC) ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1948 ตั้งอยู่ในเขตคาวาซากิ ติดกับโตเกียว เปิดสอนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น และหลักสูตรวิชาชีพ ในสาขาที่หลากหลาย ทั้งด้านธุรกิจนานาชาติ การนำเข้าส่งออก การท่องเที่ยว-โรงแรม คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

กำลังเปิดรับสมัครผู้มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N2 ขึ้นไป
สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในภาคเรียนเมษายน 2018

📌 สาขาที่เปิดรับ
Department of Business Japanese ( หลักสูตร 2 ปี ) *สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการทำงานในบริษัทที่ญี่ปุ่น

ค่าใช้จ่ายปีแรก
➡️ ค่าแรกเข้า 100,000 เยน
➡️ ค่าเล่าเรียน 700,000 เยน
ค่าใช้จ่ายปีที่2
➡️ ค่าเล่าเรียน 700,000 เยน
👉 คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Department of Comprehensive International Business ( หลักสูตร 2 ปี )

ค่าใช้จ่ายปีแรก
➡️ ค่าแรกเข้า 70,000 เยน
➡️ ค่าเล่าเรียน 828,000 เยน
➡️ ค่าบำรุงสิ่งอำนวยความสะดวกของสถาบัน 96,000 เยน
ค่าใช้จ่ายปีที่2
➡️ ค่าเล่าเรียน 828,000 เยน
➡️ ค่าบำรุงสิ่งอำนวยความสะดวกของสถาบัน 96,000 เยน
👉 คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Department of Intensive International Business ( หลักสูตร 1 ปี )

ค่าใช้จ่ายปีแรก
➡️ ค่าแรกเข้า 70,000 เยน
➡️ ค่าเล่าเรียน 804,000 เยน
➡️ ค่าบำรุงสิ่งอำนวยความสะดวกของสถาบัน 96,000 เยน
👉 คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Department of International Hotel, Tourism, and Bridal Service ( หลักสูตร 2 ปี )

ค่าใช้จ่ายปีแรก
➡️ ค่าแรกเข้า 70,000 เยน
➡️ ค่าเล่าเรียน 828,000 เยน
➡️ ค่าบำรุงสิ่งอำนวยความสะดวกของสถาบัน 96,000 เยน
ค่าใช้จ่ายปีที่2
➡️ ค่าเล่าเรียน 828,000 เยน
➡️ ค่าบำรุงสิ่งอำนวยความสะดวกของสถาบัน 96,000 เยน
👉 คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Department of Global Information Communication Technology ( หลักสูตร 1-2 ปี )

ค่าใช้จ่ายปีแรก
➡️ ค่าแรกเข้า 70,000 เยน
➡️ ค่าเล่าเรียน 828,000 เยน
➡️ ค่าบำรุงสิ่งอำนวยความสะดวกของสถาบัน 96,000 เยน
ค่าใช้จ่ายปีที่2
➡️ ค่าเล่าเรียน 828,000 เยน
➡️ ค่าบำรุงสิ่งอำนวยความสะดวกของสถาบัน 96,000 เยน
👉 คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Department of International ICT and Tourism ( หลักสูตร 4 ปี )

ค่าใช้จ่ายปีแรก
➡️ ค่าแรกเข้า 30,000 เยน
➡️ ค่าเล่าเรียน 604,000 เยน
➡️ ค่าบำรุงสิ่งอำนวยความสะดวกของสถาบัน 96,000 เยน
ค่าใช้จ่ายปีที่2-4 (ปีละ)
➡️ ค่าเล่าเรียน 604,000 เยน
➡️ ค่าบำรุงสิ่งอำนวยความสะดวกของสถาบัน 96,000 เยน
👉 คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

🚩วุฒิการศึกษาที่ได้ อนุปริญญา ( Diploma )

📌 คุณสมบัติผู้สมัคร

1. อายุ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
2. จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี (ระดับม.6 / ปวช.) หรือมีวุฒิเทียบเท่า
3. มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับสูง โดยต้องแสดงใบรับรองหรือประวัติการเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
– ใบรับรองการเรียนภาษาญี่ปุ่น 6 เดือนขึ้นไป จากสถาบันที่ญี่ปุ่น
– มีผลสอบ JLPT ระดับ N2 ขึ้นไป หรือ EJU วิชาภาษาญี่ปุ่น 200 คะแนนขึ้นไป

qualification_point05collgelife09

📌 กำหนดการ

วันที่ กิจกรรม
12 พฤศจิกายน 2560 สอบคัดเลือก
เวลา : 9.00 – 12.00 น.
วิชาที่สอบ
📍 ภาษาญี่ปุ่น 1 ชั่วโมง
📍 ภาษาอังกฤษ 1 ชั่วโมง
📍 สัมภาษณ์
สถานที่ : สำนักงานเจเอ็ดดูเคชั่น สาขาอโศก ((แผนที่))
22 พฤศจิกายน 2560 ประกาศผลสอบ
8 ธันวาคม 2560 ส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการขอใบพำนักระระยาว สถานะนักเรียน
สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 กองตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่นออกใบตอบรับเข้าพำนักระยะยาว
ต้นเดือนมีนาคม 2561 ชำระค่าเล่าเรียน
กลางเดือนมีนาคม 2561 ขอวีซ่า
ต้นเดือนเมษายน 2561 เดินทางไปญี่ปุ่น เปิดเทอม

*หากมีกำหนดการเปลี่ยนแปลง เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบ

📌 เอกสารผู้ค้ำประกัน ( บิดา มารดา หรือญาติ ที่มีลำดับขั้นไม่เกิน 2 ลำดับขั้น)

1. ใบรับรองการทำงาน (กรณีเป็นพนักงานบริษัท หรือรัฐสาหกิจ)หรือใบจดทะเบียนบริษัท/ใบจดทะเบียนการค้า (กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว)
2. ใบแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีที่จ่ายภาษีล่าสุด (ภงด.90 หรือ 91 )หรือสำเนาหนังสือรับรองการหักภาษีจากที่ทำงาน ที่แสดงรายได้ต่อปีไม่ต่ำกว่า 500,000 บาท
3. หนังสือรับรองฐานะทางการเงิน (บัญชีออมทรัพย์หรือฝากประจำ) ที่มีเงินฝากในบัญชีไม่ต่ำกว่า 800,000 บาท
4. สมุดบัญชีเงินฝากทุกหน้า
5. คัดแบบรายการทะเบียนราษฎร (ทร.14/1) จากที่ว่าการอำเภอหรือที่ว่าการเขต

รายละเอียดเอกสารผู้ค้ำประกันเพิ่มเติม 👉 ((คลิกอ่านรายการเอกสาร))

📌 เอกสารการสมัครของนักเรียน

1. ใบสมัคร วิชาชีพ CBC *กรอกใบสมัครด้วยปากกาดำเท่านั้น
2. ใบรับรองจบการศึกษาระดับสูงสุด ( ภาษาอังกฤษ )
3. ใบแสดงผลการเรียนสูงสุด หรือ Transcript ( ภาษาอังกฤษ )
4. ใบรับรองการเรียนภาษาญี่ปุ่น ระดับ N2 ขึ้นไป
5. สำเนาพาสปอร์ต และสำเนาหน้าวีซ่าหรือแสตมป์ที่เคยเข้าประเทศญี่ปุ่น(ถ้ามี)
6. คัดแบบรายการทะเบียนราษฎร (ทร.14/1) จากที่ว่าการอำเภอหรือที่ว่าการเขต
7. รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง 2 ใบ

* อาจมีการขอหนังสืออธิบายเพิ่มเติม ทั้งนี้ จะแจ้งให้ทราบหลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจเช็คเอกสารการสมัคร
** เอกสารที่เป็นภาษาไทยจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือญี่ปุ่น หากให้ทางเจเอ็ดดูเคชั่นแปล มีค่าใช้จ่ายใบละ 400 บาท

ค่าสมัครสอบ : 2,000 บาท ( หากสอบผ่าน จะนำค่าสมัครสอบนี้ ไปหักออกจากค่าสมัครเข้าเรียนหลังสอบผ่าน 30,000 เยน )
ส่งใบสมัครภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ฟังสัมมนาแนะนำสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นและวิทยาลัยวิชาชีพด้านธุรกิจ ที่ได้รับการบอกต่อจากศิษย์เก่ามากที่สุด !

✨ วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560
เวลา 13.00 – 16.00 น.
โรงแรมเชอราตันแกรนด์ สุขุมวิท ชั้น 2 ห้องอโศก 2 (สถานีรถไฟฟ้า BTS อโศก / MRT สุขุมวิท)

เข้างานฟรี❗️

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

รายละเอียดงานสัมมนา ((คลิกอ่านที่นี่))

qualification_point06
11011564_819384754810905_2367478558726785491_n
11289637_881023468638234_3339359052198962431_o
12622197_1007018246038755_1576515396968084862_o
12628361_1007018432705403_1243315554463293647_o
12891802_1050728955001017_6600455559511151306_o
13909387_1363751566987443_7291055957016293518_o
14311405_1107645122651532_1348121772035470703_o
collgelife01
collgelife02
collgelife05
collgelife04

ดูรายละเอียดของสถาบันและหลักสูตร
((คลิกที่นี่เพื่อเข้าเว็บไซท์ของสถาบัน))

อ่านข้อมูลการเรียนต่อระดับวิชาชีพ
((คลิกที่นี่))


ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น

เป็นสำนักงานตัวแทนในประเทศไทยของสถาบันการศึกษาที่ญี่ปุ่นโดยตรง เปิดตั้งแต่ปีค.ศ.1999  ดำเนินการสมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น ครบครันทุกขั้นตอน สมัครเรียนกับโรงเรียนที่เจเอ็ดดูเคชั่นเป็นตัวแทน เหมือนการสมัครเรียนกับโรงเรียนที่ญี่ปุ่นโดยตรง  ไม่มีค่าดำเนินการใดๆ

รับรองโดยสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ (TIECA)

ติดต่อสอบถาม – สมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น
สาขาสีลม โทร. 02-2677726 ต่อ 101-104
สาขาอโศก โทร. 02-665-2969
email : ask@jeducation.com

เพิ่มเพื่อน

Be Sociable, Share!

PASSWORD RESET

LOG IN