สอบตรง เรียนต่อวิชาชีพที่ญี่ปุ่น ด้านธุรกิจ, คอมพิวเตอร์และการโรงแรม

สอบตรง เรียนต่อวิชาชีพที่ญี่ปุ่น ด้านธุรกิจ, คอมพิวเตอร์และการโรงแรม

SHARE
, / 5504 0
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInDigg thisShare on Tumblr

สัมมนาแนะนำหลักสูตรและสถาบัน College of Business and Communication (CBC)
วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคมนี้ 13.00 – 16.30 น.
โรงแรมเชอราตันแกรนด์ สุขุมวิท ห้อง The Cove ชั้น G (สถานีรถไฟฟ้า BTS อโศก / MRT สุขุมวิท)

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

เรียนต่อด้าน Business ที่ญี่ปุ่น
ต่อยอดความรู้สู่เจ้าของธุรกิจ   ติดต่องานกับญี่ปุ่นอย่างมืออาชีพ

 

facebook001

การเรียนหลักสูตรวิชาชีพ เป็นการเรียนอย่างเจาะลึกเฉพาะทาง เน้นภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อสามารถนำไปใช้ในการทำงานได้จริง โดยเรียนร่วมกับนักศึกษาญี่ปุ่น ผู้สมัครสอบเข้าเรียนในหลักสูตรวิชาชีพ จะต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N2 ขึ้นไป

📌 เรียนต่อวิชาชีพที่ญี่ปุ่น ภาคเรียนตุลาคม 2019 สอบตรงจากเมืองไทย สำหรับผู้มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N2 ขึ้นไป

College of Business and Communication (CBC) ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1948 ตั้งอยู่ในเขตคาวาซากิ ติดกับโตเกียว เปิดสอนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น และหลักสูตรวิชาชีพ ในสาขาที่หลากหลาย ทั้งด้านธุรกิจนานาชาติ การนำเข้าส่งออก การท่องเที่ยว-โรงแรม คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

กำลังเปิดรับสมัครผู้มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N2 ขึ้นไป สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในภาคเรียนตุลาคม 2019

 

📌 สาขาที่เปิดรับ
Department of Business Japanese – ビジネス日本語学科 – ( หลักสูตร 2 ปี )

*Recommended สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการทำงานในบริษัทที่ญี่ปุ่น(ภาคเรียนเมษายนเท่านั้น)

ค่าใช้จ่ายปีแรก
➡️ ค่าแรกเข้า 100,000 เยน
➡️ ค่าเล่าเรียน 700,000 เยน
ค่าใช้จ่ายปีที่2
➡️ ค่าเล่าเรียน 700,000 เยน
👉 คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Department of Comprehensive International Business – 国際ビジネス学科 – ( หลักสูตร 2 ปี ) 

(ภาคเรียนเมษายนเท่านั้น)

ค่าใช้จ่ายปีแรก
➡️ ค่าแรกเข้า 70,000 เยน
➡️ ค่าเล่าเรียน 828,000 เยน
➡️ ค่าบำรุงสิ่งอำนวยความสะดวกของสถาบัน 96,000 เยน
ค่าใช้จ่ายปีที่2
➡️ ค่าเล่าเรียน 828,000 เยน
➡️ ค่าบำรุงสิ่งอำนวยความสะดวกของสถาบัน 96,000 เยน
👉 คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Department of Intensive International Business – 国際ビジネス研究科 -( หลักสูตร 1 ปี )

(ภาคเรียนเมษายนหรือตุลาคม)

ค่าใช้จ่ายปีแรก
➡️ ค่าแรกเข้า 70,000 เยน
➡️ ค่าเล่าเรียน 804,000 เยน
➡️ ค่าบำรุงสิ่งอำนวยความสะดวกของสถาบัน 96,000 เยน
👉 คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Department of International Hotel, Tourism, and Bridal Service – ホテルブライダル観光学科 – ( หลักสูตร 2 ปี )

(ภาคเรียนเมษายนเท่านั้น)

ค่าใช้จ่ายปีแรก
➡️ ค่าแรกเข้า 70,000 เยน
➡️ ค่าเล่าเรียน 828,000 เยน
➡️ ค่าบำรุงสิ่งอำนวยความสะดวกของสถาบัน 96,000 เยน
ค่าใช้จ่ายปีที่2
➡️ ค่าเล่าเรียน 828,000 เยน
➡️ ค่าบำรุงสิ่งอำนวยความสะดวกของสถาบัน 96,000 เยน
👉 คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Department of Global Information Communication Technology – グローバルICT学科 – ( หลักสูตร 2 ปี )

(ภาคเรียนเมษายนหรือตุลาคม)

ค่าใช้จ่ายปีแรก
➡️ ค่าแรกเข้า 70,000 เยน
➡️ ค่าเล่าเรียน 828,000 เยน
➡️ ค่าบำรุงสิ่งอำนวยความสะดวกของสถาบัน 96,000 เยน
ค่าใช้จ่ายปีที่2
➡️ ค่าเล่าเรียน 828,000 เยน
➡️ ค่าบำรุงสิ่งอำนวยความสะดวกของสถาบัน 96,000 เยน
👉 คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Department of International ICT and Tourism – 国際ICT・観光学科 –  ( หลักสูตร 4 ปี )

(ภาคเรียนเมษายนเท่านั้น)

ค่าใช้จ่ายปีแรก
➡️ ค่าแรกเข้า 30,000 เยน
➡️ ค่าเล่าเรียน 604,000 เยน
➡️ ค่าบำรุงสิ่งอำนวยความสะดวกของสถาบัน 96,000 เยน
ค่าใช้จ่ายปีที่2-4 (ปีละ)
➡️ ค่าเล่าเรียน 604,000 เยน
➡️ ค่าบำรุงสิ่งอำนวยความสะดวกของสถาบัน 96,000 เยน
👉 คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

🚩วุฒิการศึกษาที่ได้ อนุปริญญา ( Diploma )

📌 คุณสมบัติผู้สมัคร
1. อายุ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
2. จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี (ระดับม.6 / ปวช.) หรือมีวุฒิเทียบเท่า
3. มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับสูง โดยต้องแสดงใบรับรองหรือประวัติการเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
– ใบรับรองการเรียนภาษาญี่ปุ่น 6 เดือนขึ้นไป จากสถาบันที่ญี่ปุ่น
– มีผลสอบ JLPT ระดับ N2 ขึ้นไป หรือ EJU วิชาภาษาญี่ปุ่น 200 คะแนนขึ้นไป

qualification_point05collgelife09

📌 กำหนดการ

วันที่ กิจกรรม
30 เมษายน 2019 ปิดรับเอกสารสมัครสอบ
12 พฤษภาคม 2019 เวลา : 9.00 – 12.00 น.
วิชาที่สอบ
📍 ภาษาญี่ปุ่น 1 ชั่วโมง
📍 ภาษาอังกฤษ 1 ชั่วโมง
📍 สัมภาษณ์
สถานที่ : สำนักงานเจเอ็ดดูเคชั่น สาขาอโศก ((แผนที่))
(จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง) ประกาศผลสอบ
ต้นเดือนมิถุนายน 2019 ส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการขอใบพำนักระระยาว สถานะนักเรียน
ปลายเดือนสิงหาคม 2019 กองตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่นออกใบตอบรับเข้าพำนักระยะยาว
ต้นเดือนกันยายน 2019 ชำระค่าเล่าเรียน
กลางเดือนกันยายน 2019 ขอวีซ่า
ต้นเดือนตุลาคม 2019 เดินทางไปญี่ปุ่น เปิดเทอม

*หากมีกำหนดการเปลี่ยนแปลง เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบ

📌 ขั้นตอนการสมัคร
1. ส่งเอกสารการสมัครสอบมาที่ Jeducation สาขาสีลม หรือ อโศก
2. เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อแจ้งยืนยันวันเวลาและสถานที่สอบ
3. สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์กับอาจารย์จากสถาบัน CBC
4. ประกาศผลสอบหลังจากสอบ 1 สัปดาห์

📌 เอกสารการสมัครและวิชาที่สอบ
1. ใบสมัคร(แบบฟอร์มของโรงเรียน สามารถขอได้ทางอีเมล์ ask@jeducation.com ระบุหัวข้อว่า “ขอรับใบสมัคร CBC Senmon”)
2. หนังสือสัญญาต่อผู้อำนวยการโรงเรียน, หนังสือรับรองการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย, Agreement, Recommedation Letter (แบบฟอร์มของโรงเรียน เจ้าหน้าที่ส่งให้พร้อมกับใบสมัคร)
3. หนังสือรับรองจบการศึกษาจากสถานศึกษาระดับสูงสุด (ฉบับจริง)
4. ใบแสดงผลการเรียน (Transcript)
5. ใบรับรองความรู้ภาษาญี่ปุ่น (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
– หนังสือรับรองการศึกษาจากสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศญี่ปุ่น
– หนังสือรับรองการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ระดับ 2 หรือ N2
6. รูปถ่ายปัจจุบันของผู้สมัคร จำนวน 9 รูป(ขนาด 4x3cm หรือ 1 นิ้วครึ่ง)
7. สำเนาหนังสือเดินทาง (หน้าที่มีรูปถ่าย, ตราประทับการเข้าออกญี่ปุ่น)
8. คัดแบบรายการทะเบียนราษฎร (ทร.14/1) สามารถขอคัดที่สำนักงานเขตหรืออำเภอใกล้บ้าน
9. สำเนาบัตรประจำตัวชาวต่างชาติ (กรณีที่ผู้สมัครอาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่น)

📌 เอกสารผู้ค้ำประกัน ( บิดา มารดา หรือญาติ ที่มีลำดับขั้นไม่เกิน 2 ลำดับขั้น)
1. หนังสือรับรองยอดเงินฝากในธนาคารของผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ( จำนวนเงินฝากไม่ต่ำกว่า 800,000 บาท )
2. หนังสือรับรองการทำงานของผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย หรือใบจดทะเบียนบริษัท หรือใบทะเบียนพาณิชย์ ( รายได้ต่อปีไม่ต่ำกว่า 500,000 บาท )
3. เอกสารแสดงรายได้ แบบการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีที่จ่ายภาษีล่าสุด (ภงด.90 หรือ 91) หรือสำเนาหนังสือรับรองการหักภาษีจากที่ทำงาน
4. คัดแบบรายการทะเบียนราษฎร (ทร.14/1) สามารถขอคัดที่สำนักงานเขตหรืออำเภอใกล้บ้าน

**เอกสารที่เป็นภาษาไทยจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือญี่ปุ่น หากให้ทางเจเอ็ดดูเคชั่นแปลจะมีค่าใช้จ่ายใบละ 400 บาท

ค่าสมัครสอบ : 2,000 บาท ( หากสอบผ่าน จะนำค่าสมัครสอบนี้ ไปหักออกจากค่าสมัครเข้าเรียนหลังสอบผ่าน 30,000 เยน )
ปิดรับสมัครเอกสารสอบ วันที่ 30 เมษายน 2562

ส่งเอกสารสมัครสอบที่
Jeducation สาขาสีลม อาคารลิเบอร์ตี้แสควร์ ชั้น 23  โทร. 02-2677726 / สาขาอโศก อาคารจัสมินซิตี้ ชั้น 27 โทร. 02-6652969

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ฟังสัมมนาแนะนำสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นและวิทยาลัยวิชาชีพด้านธุรกิจ ที่ได้รับการบอกต่อจากศิษย์เก่ามากที่สุด !

✨ วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2019   13.00 – 16.30 น.
โรงแรมเชอราตันแกรนด์ สุขุมวิท ห้อง The Cove ชั้น G (สถานีรถไฟฟ้า BTS อโศก / MRT สุขุมวิท)


เข้างานฟรี❗️

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

รายละเอียดงานสัมมนา ((คลิกอ่านที่นี่))

qualification_point06
11011564_819384754810905_2367478558726785491_n
11289637_881023468638234_3339359052198962431_o
12622197_1007018246038755_1576515396968084862_o
12628361_1007018432705403_1243315554463293647_o
12891802_1050728955001017_6600455559511151306_o
13909387_1363751566987443_7291055957016293518_o
14311405_1107645122651532_1348121772035470703_o
collgelife01
collgelife02
collgelife05
collgelife04

 

ดูรายละเอียดของสถาบันและหลักสูตร
((คลิกที่นี่เพื่อเข้าเว็บไซท์ของสถาบัน))

อ่านข้อมูลการเรียนต่อระดับวิชาชีพ
((คลิกที่นี่))

 


ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น

เป็นสำนักงานตัวแทนในประเทศไทยของสถาบันการศึกษาที่ญี่ปุ่นโดยตรง เปิดตั้งแต่ปีค.ศ.1999  ดำเนินการสมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น ครบครันทุกขั้นตอน สมัครเรียนกับโรงเรียนที่เจเอ็ดดูเคชั่นเป็นตัวแทน เหมือนการสมัครเรียนกับโรงเรียนที่ญี่ปุ่นโดยตรง  ไม่มีค่าดำเนินการใดๆ

รับรองโดยสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ (TIECA)

ติดต่อสอบถาม – สมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น
สาขาสีลม โทร. 02-2677726 ต่อ 101-104
สาขาอโศก โทร. 02-665-2969
email : ask@jeducation.com

เพิ่มเพื่อน

Be Sociable, Share!

PASSWORD RESET

LOG IN