Sendagaya Japanese Institute : หลักสูตรและค่าเล่าเรียน

Sendagaya Japanese Institute : หลักสูตรและค่าเล่าเรียน

SHARE
, / 3855 0
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInDigg thisShare on Tumblr

ข้อมูลทั่วไป สถานที่ตั้ง
ค่าเล่าเรียน   หอพัก    
       รีวิวจากรุ่นพี่/เจ้าหน้าที่        
หลักสูตรและค่าเล่าเรียน
หลักสูตรภาษาระยะสั้น (( คลิก ))
หลักสูตรภาษาระยะยาว (( คลิก ))

ค่าเล่าเรียน  (หน่วยเป็นเงินเยน)

หมายเหตุ :

*หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อ ครั้งแรกชำระค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน 6 เดือน และค่าอื่น ๆ รวม 451,000 เยน
**หลักสูตรเตรียมเข้าปริญญาตรี มหาวิทยาลัยชั้นนำ พร้อมทุนการศึกษา ครั้งแรกชำระค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน 6 เดือน และค่าอื่น ๆ รวม 424,000 เยน
***ค่าอื่น ๆ รวมค่าประกัน และค่าสิ่งอำนวยความสะดวก

🎖 ทุนการศึกษา:

  1. ทุนจากกระทรวงศึกษาธิการฯ 48,000 เยน/เดือน
  2. Takayama Scholarship 600,000 เยน/ปี
  3. Kyoritsu Group Scholarship 720,000 เยน/ปี
  4. Sendagaya Honors Scholarship ให้ทุนการศึกษาปีละ 2 ครั้ง ซึ่งในแต่ละครั้งจะให้เงินประมาณ 50,000-150,000 เยน

* เป็นทุนสำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียน Sendagaya เท่านั้น (แต่ละภาคการศึกษาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง)

สิทธิพิเศษสำหรับนักเรียน

ส่วนลดค่ารถไฟ, ส่วนลดค่าแรกเข้าสำหรับนักเรียนเก่า, เข้าร่วมงานสัมมนาเกี่ยวกับการเรียนต่อมหาวิทยาลัย   ปริญญาตรี ปริญญาโท และวิทยาลัยอาชีวศึกษา

การ Support นักเรียน

  • พาไปลงทะเบียนที่เขต (เฉพาะนักเรียนที่พักหอโรงเรียน)
  • แนะนำบริษัทหาบ้านเช่า
  • แนะนำเกี่ยวกับการงานพิเศษ
  • แนะนำเกี่ยวกับการหางานที่ญี่ปุ่น
  • แนะนำการเปิดบัญชีธนาคาร

ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น

เป็นสำนักงานตัวแทนในประเทศไทยของสถาบันการศึกษาที่ญี่ปุ่นโดยตรง เปิดตั้งแต่ปีค.ศ.1999  ดำเนินการสมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น ครบครันทุกขั้นตอน สมัครเรียนกับโรงเรียนที่เจเอ็ดดูเคชั่นเป็นตัวแทน เหมือนการสมัครเรียนกับโรงเรียนที่ญี่ปุ่นโดยตรง  ไม่มีค่าดำเนินการใดๆ

รับรองโดยสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ (TIECA)

ติดต่อสอบถาม – สมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น
สาขาสีลม โทร. 02-2677726 ต่อ 101-104
สาขาอโศก โทร. 02-665-2969
email : ask@jeducation.com

เพิ่มเพื่อน

Be Sociable, Share!

PASSWORD RESET

LOG IN