OISCA Senior High School

SHARE
, / 3697 0
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInDigg thisShare on Tumblr

oisca-senior-high-school

ข้อมูลทั่วไป สถานที่ตั้ง
ค่าเล่าเรียน   หอพัก    
       รีวิวจากรุ่นพี่/เจ้าหน้าที่        

Ask002

ข้อมูลทั่วไป


オイスカ
高等学校
OISCA Senior High School

📍 ที่ตั้ง 5835 Waji-cho, Hamamatsu-shi, Shizuoka  431-1115

โทร 053-486-3011
ก่อตั้งเมื่อปี 1983
ห้องเรียน 15 ห้อง
ชั่วโมงเรียน 35 คาบ/สัปดาห์
นักเรียน 360 คน
จำนวนนักเรียนต่างชาติ 57 คน

 

เข้าสู่โฮมเพจของโรงเรียน (( คลิกที่นี่ ))

อาจารย์พร้อมให้คำปรึกษากับนักเรียนที่จะศึกษาต่อวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย มีการจัดชั้นเรียนพิเศษหลังเลิกเรียนและระหว่างปิดเทอม ฝึกฝนการทำข้อสอบ ภายในห้องแนะแนวจะมีรายละเอียดและข้อสอบเก่าของทั้งทางวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย

✏️ ข้อมูลทั่วไปของสถาบัน

OISCA Academy เป็นโรงเรียนมัธยมปลายซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี1983 โดยยึดหลักอุดมการณ์ขององค์กร นานาชาติที่ไม่แสวงหาผลกำไร OISCA International (องค์กรความร่วมมือระหว่างชาติของเอกชน) ที่มุ่งแก้ปัญหาเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมโลก และความร่วมมือระหว่างชาติ ภายใต้แนวคิดของสถาบันที่มุ่งเน้นการปลูกฝังให้เยาวชนมีระเบียบวินัย สามารถพึ่งพาตนเองได้ สำนึกในบุญคุณของธรรมชาติ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีความภูมิใจในชนชาติของตนเองไม่ว่าจะมาจากส่วนไหนของโลก เรียนรู้ที่จะปรับตัวและอยู่ร่วมกับเพื่อนจากนานาชาติทั่วโลก

วัตถุประสงค์หลักของโรงเรียนคือ เพื่อเป็นการสนับสนุนการศึกษาและปลูกฝังให้นักเรียนต่างชาติทั้งที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นมีความเข้าใจในภาษาและวัฒนธรรมของญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังสอนให้นักเรียนมีความกล้าและภูมิใจที่จะแนะนำประเทศของตนให้ชาวญี่ปุ่นได้รู้จัก เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน

✏️ ลักษณะที่โดดเด่น

  1. นักเรียนชาวต่างชาติจะได้เรียนร่วมกับนักเรียนชาวญี่ปุ่นตั้งแต่ปีแรก ( 4 เดือนแรกเรียนภาษาญี่ปุ่นกับนักเรียนต่างชาติเท่านั้น)
  2. อาจารย์พร้อมให้คำปรึกษากับนักเรียนที่จะศึกษาต่อวิทยาลัยวิชาชีพหรือมหาวิทยาลัย
  3. มีการจัดชั้นเรียนพิเศษหลังเลิกเรียนและระหว่างปิดเทอม
  4. มีการให้นักเรียนฝึกฝนการทำข้อสอบทั้งข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น และข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย
  5. นอกเหนือจากวิชาทั่วไปในชั้นเรียน นักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และการรับมือกับปัญหาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

✏️ จำนวนนักเรียนในปัจจุบัน (ข้อมูลล่าสุดปี 2016)

🇰🇷 เกาหลี 14
🇭🇰 ฮ่องกง 4
🇹🇼 ไต้หวัน 11
🇹🇭 ไทย 14
🇻🇳 เวียดนาม 5
🇮🇳 อินเดีย 5
อื่นๆ 4

 

✏️ สิ่งอำนวยความสะดวก

โรงยิม  โรงอาหาร  ห้องสมุด  ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์  ห้องคหกรรม  ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องโสตทัศนศึกษา  ห้องพยาบาล ห้องแนะแนว  ห้องประชุม

🎉 กิจกรรมพิเศษ

การร่ายรำแบบญี่ปุ่น  ตีกลองญี่ปุ่น   ทัศนศึกษาในประเทศแถบเอเชีย   กิจกรรมทางการเกษตร  ปลูกต้นไม้   แข่งขันกีฬา งานโรงเรียนประจำปี  งานสังสรรค์ระหว่างนักเรียนต่างชาติและนักเรียนญี่ปุ่น เป็นต้น

 


ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น

เป็นสำนักงานตัวแทนในประเทศไทยของสถาบันการศึกษาที่ญี่ปุ่นโดยตรง เปิดตั้งแต่ปีค.ศ.1999 ดำเนินการสมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น ครบครันทุกขั้นตอน สมัครเรียนกับโรงเรียนที่เจเอ็ดดูเคชั่นเป็นตัวแทน เหมือนการสมัครเรียนกับโรงเรียนที่ญี่ปุ่นโดยตรง ไม่มีค่าดำเนินการใดๆ

รับรองโดยสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ (TIECA)

ติดต่อสอบถาม – สมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น
สาขาสีลม โทร. 02-2677726 ต่อ 101-104
สาขาอโศก โทร. 02-665-2969
email : ask@jeducation.com

เพิ่มเพื่อน

Be Sociable, Share!

PASSWORD RESET

LOG IN