fbpx
Study Trip 2019 : เรียนภาษาญี่ปุ่น พร้อมทัศนศึกษาที่ชิสึโอกะ

Study Trip 2019 : เรียนภาษาญี่ปุ่น พร้อมทัศนศึกษาที่ชิสึโอกะ

SHARE
, / 8650 0
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInDigg thisShare on Tumblr

Study Trip Autumn in Japan 2019
ปิดเทอมนี้ มาเรียนภาษาญี่ปุ่น พร้อมทัศนศึกษาที่ชิสึโอกะ ประเทศญี่ปุ่น!

1 – 22 เมษายน 2019

ค่าใช้จ่าย   122,000 บาท  
สมัครภายใน 30 พฤศจิกายนนี้ ลดเหลือ 118,000 บาท!

สนุกกับการเรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ OISCA ..เพลิดเพลินการทัศนศึกษานอกสถานที่

OISCA Senior High School ตั้งอยู่ในเมือง Hamamatsu จังหวัด Shizuoka เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาญี่ปุ่น และมีนักเรียนต่างชาติเรียนอยู่หลายชาติ  มุ่งเน้นการปลูกฝังให้เยาวชนมีระเบียบวินัย สามารถพึ่งพาตนเองได้ เรียนรู้ที่จะปรับตัวและอยู่ร่วมกับเพื่อนจากนานาชาติทั่วโลก รวมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษร์ธรรมชาติให้กับเยาวชน สอนโดยอาจารย์ผู้สอนชาวญี่ปุ่นผู้มีประสบการณ์ พร้อมจะให้ความรู้ภาษาญี่ปุ่นและแนะนำวัฒนธรรมญี่ปุ่นอย่างเป็นกันเอง

สัมผัสกิจกรรมทางวัฒนธรรมญี่ปุ่น ท่องเที่ยวชมสถานที่สวยงาม

นักเรียนจะได้เรียนรู้เจาะลึกกับหลากหลายพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจ สนุกสนานกับกิจกรรมทางวัฒนธรรม เช่น พิธีชงชา การแช่ออนเซ็น พร้อมเที่ยวชมสถานที่แนะนำ ได้แก่ สวนดอกไม้ ศาลเจ้าโอคุนิ ปราสาทฮามามัทสึ และพลาดไม่ได้กับภูเขาไฟฟูจิ มรดกโลกแห่งล่าสุดของประเทศญี่ปุ่น

 

🔸 อ่านรีวิวจาก นักเรียนที่เคยเข้าร่วมโปรแกรมนี้ 👉 คลิกที่นี่
🔸 อ่านรีวิว-ดูภาพโปรแกรมจาก #เจ๊เอ๊ด เพิ่มเติม 👉 คลิกที่นี่

 

การเรียนภาษาญี่ปุ่น

การเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น 3 สัปดาห์ จะเป็นการเรียนภาษาญี่ปุ่นเฉพาะกลุ่มนักเรียนไทยที่ไปเท่านั้น สอนโดยอาจารย์ญี่ปุ่น และใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสอน เพื่อฝึกทักษะภาษาญี่ปุ่นทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน 

ระดับชั้นเรียน :  2 ระดับ ได้แก่ ชั้นเรียนสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น และ ชั้นเรียนสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น ในวันแรกที่ไปถึงโรงเรียน จะมีการทำข้อสอบเพื่อวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นของนักเรียนก่อน 

 • จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8:40 – 15:00 น.
 • มีการสอบวัดระดับความรู้เมื่อไปถึงโรงเรียน
 • มีการบ้านที่ต้องทำส่งอาจารย์


ที่พัก

พักหอพักของโรงเรียนมัธยมปลาย OISCA สัมผัสการใช้ชีวิตร่วมกับนักเรียนมัธยมญี่ปุ่น

 • หอพักแยกชาย – หญิง
 • หอพักชาย สามารถเดินจากหอพักมาอาคารเรียนเพียง 1 นาที  
 • หอพักหญิง อยู่บนชั้น 2 ของอาคารเรียน สามารถเดินลงมาที่ห้องเรียนได้เลย 
 • ห้องนอนรวม ห้องละ 6 – 10 คน
 • หอพักหญิงและชายมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆพร้อม เช่น ห้องนอนรวม ห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ (อาบรวม แยกเป็นห้องฝักบัว และอ่างอาบรวม ) ตู้เสื้อผ้า ตู้เก็บของ ไดร์เป่าผม อินเตอร์เน็ท Wi-Fi ฯลฯ 
 • โรงอาหารอยู่ใกล้หอพัก มีอาหารให้วันละ 3 มื้อ เช้า / กลางวัน / เย็น

 

สถานที่ต่างๆใกล้โรงเรียน 

ใกล้ๆโรงเรียนมีร้านสะดวกซื้อ Lawson  (เดิน 10 นาที ) ร้าน 100 เยน/ ซุปเปอร์มาร์เก็ต (เดิน 30 นาที แต่บางวันอาจารย์จะขับรถพาไป) หลังเลิกเรียน นักเรียนมีเวลาว่างสามารถเดินไปหาซื้อขนมทานได้

AEON Shopping Mall ขนาดใหญ่ มีทั้งร้านขายของ ร้านอาหาร เกมเซ็นเตอร์ ฯลฯ ซึ่งอาจารย์จะขับรถพาไปซื้อของหรือเที่ยวเล่นด้วย

สถานีรถไฟ Hamamatsu  อยู่ห่างจากโรงเรียนโดยการนั่งรถบัสประมาณ 40 นาที โดยมีห้าง ร้านค้าใหญ่ ร้าน Animate ยอดนิยม สามารถไปเที่ยวเล่นในวันอิสระได้

DSCF3498
DSCF3512
DSCF3508
DSCF3635
DSCF3673
DSCF3817
DSCF3848
DSCF3870
DSCF3877
DSCF3990
IMG_4730
IMG_4713
DSCF3701
DSCF3915

เดินทางโดยสายการบิน : Japan Airline

⭕️ สิ่งที่รวมอยู่ในโปรแกรม
ค่าเรียนภาษาญี่ปุ่น, ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าหนังสือเรียน, ค่าที่พัก(ฟรีอินเตอร์เน็ต), ค่ากิจกรรมต่างๆ,
ค่าเดินทางระหว่างทำกิจกรรม, ค่าอาหารทุกมื้อ,ค่ารับส่งสนามบิน, ค่าประกันการเดินทาง, ค่าวีซ่า

❌ สิ่งที่ไม่รวมอยู่ในโปรแกรม
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน

🚩 เงื่อนไขการรับสมัคร
อายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่น

📃 เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร
ใบสมัคร (Download) , สำเนาหนังสือเดินทาง , สำเนาบัตรประชาชน , รูปถ่าย 3 ใบ(ขนาด 2×2 นิ้ว)

📃 ปิดรับสมัคร : 21 ธันวาคม 2561

💴 การสมัครและชำระเงิน

 1. สามารถเข้ามาส่งเอกสารใบสมัครได้ที่
  Jeducation สาขาสีลม อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 23
  Jeducation สาขาอโศก อาคารจัสมินซิตี้ ชั้น 27
  ทางไปรษณีย์ ส่งใบสมัครมาได้ที่

      ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น
      287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 23 ห้อง 2303 ถ.สีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
 2. ชำระเงินค่ามัดจำ 30,000 บาทภายในวันที่สมัคร และชำระส่วนที่เหลือภายในวันที่ 15 มกราคม 2019
  (หากชำระเงินมัดจำแล้วจะไม่ได้รับคืน)
 3. ชำระเงินโดยเงินสด, เช็คขีดคร่อม หรือโอนเงินเข้าบัญชี บัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนคอนแวนต์ ชื่อบัญชี บจก.เจเอ็ดดูเคชั่น บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 028-8-282447
  (กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร กรุณาส่งสำเนาใบนำฝาก ระบุชื่อผู้เข้าร่วมโครงการทางอีเมล์ ask@jeducation.com)

 


ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น

เป็นสำนักงานตัวแทนในประเทศไทยของสถาบันการศึกษาที่ญี่ปุ่นโดยตรง เปิดตั้งแต่ปีค.ศ.1999  ดำเนินการสมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น ครบครันทุกขั้นตอน สมัครเรียนกับโรงเรียนที่เจเอ็ดดูเคชั่นเป็นตัวแทน เหมือนการสมัครเรียนกับโรงเรียนที่ญี่ปุ่นโดยตรง  ไม่มีค่าดำเนินการใดๆ

รับรองโดยสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ (TIECA)

ติดต่อสอบถาม – สมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น
สาขาสีลม โทร. 02-2677726 ต่อ 101-104
สาขาอโศก โทร. 02-665-2969

เพิ่มเพื่อน

Be Sociable, Share!

PASSWORD RESET

LOG IN