Study Trip 2019 : เรียนภาษาญี่ปุ่น พร้อมทัศนศึกษาที่ชิสึโอกะ

Study Trip 2019 : เรียนภาษาญี่ปุ่น พร้อมทัศนศึกษาที่ชิสึโอกะ

SHARE
, / 5745 0
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInDigg thisShare on Tumblr

Study Trip 2018
เรียนภาษาญี่ปุ่น พร้อมทัศนศึกษาที่ชิสึโอกะ 1 – 22 เมษายน 2019

 

สนุกกับการเรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ OISCA ..เพลิดเพลินการทัศนศึกษานอกสถานที่

OISCA Senior High School ตั้งอยู่ในเมือง Hamamatsu จังหวัด Shizuoka เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาญี่ปุ่น และมีนักเรียนต่างชาติเรียนอยู่หลายชาติ  มุ่งเน้นการปลูกฝังให้เยาวชนมีระเบียบวินัย สามารถพึ่งพาตนเองได้ เรียนรู้ที่จะปรับตัวและอยู่ร่วมกับเพื่อนจากนานาชาติทั่วโลก รวมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษร์ธรรมชาติให้กับเยาวชน สอนโดยอาจารย์ผู้สอนชาวญี่ปุ่นผู้มีประสบการณ์ พร้อมจะให้ความรู้ภาษาญี่ปุ่นและแนะนำวัฒนธรรมญี่ปุ่นอย่างเป็นกันเอง

สัมผัสกิจกรรมทางวัฒนธรรมญี่ปุ่น ท่องเที่ยวชมสถานที่สวยงาม

นักเรียนจะได้เรียนรู้เจาะลึกกับหลากหลายพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจ สนุกสนานกับกิจกรรมทางวัฒนธรรม เช่น พิธีชงชา การแช่ออนเซ็น พร้อมเที่ยวชมสถานที่แนะนำ ได้แก่ สวนดอกไม้ ศาลเจ้าโอคุนิ ปราสาทฮามามัทสึ และพลาดไม่ได้กับภูเขาไฟฟูจิ มรดกโลกแห่งล่าสุดของประเทศญี่ปุ่น

 

 

🔸 อ่านรีวิวจาก นักเรียนที่เคยเข้าร่วมโปรแกรมนี้ 👉 คลิกที่นี่
🔸 อ่านรีวิว-ดูภาพโปรแกรมจาก #เจ๊เอ๊ด เพิ่มเติม 👉 คลิกที่นี่

 

การเรียนภาษาญี่ปุ่น

การเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น 3 สัปดาห์ จะเป็นการเรียนภาษาญี่ปุ่นเฉพาะกลุ่มนักเรียนไทยที่ไปเท่านั้น สอนโดยอาจารย์ญี่ปุ่น และใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสอน เพื่อฝึกทักษะภาษาญี่ปุ่นทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน 

ระดับชั้นเรียน :  2 ระดับ ได้แก่ ชั้นเรียนสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น และ ชั้นเรียนสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น ในวันแรกที่ไปถึงโรงเรียน จะมีการทำข้อสอบเพื่อวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นของนักเรียนก่อน 

 • จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8:40 – 15:00 น.
 • มีการสอบวัดระดับความรู้เมื่อไปถึงโรงเรียน
 • มีการบ้านที่ต้องทำส่งอาจารย์


ที่พัก

พักหอพักของโรงเรียนมัธยมปลาย OISCA สัมผัสการใช้ชีวิตร่วมกับนักเรียนมัธยมญี่ปุ่น

 • หอพักแยกชาย – หญิง
 • หอพักชาย สามารถเดินจากหอพักมาอาคารเรียนเพียง 1 นาที  
 • หอพักหญิง อยู่บนชั้น 2 ของอาคารเรียน สามารถเดินลงมาที่ห้องเรียนได้เลย 
 • ห้องนอนรวม ห้องละ 6 – 10 คน
 • หอพักหญิงและชายมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆพร้อม เช่น ห้องนอนรวม ห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ (อาบรวม แยกเป็นห้องฝักบัว และอ่างอาบรวม ) ตู้เสื้อผ้า ตู้เก็บของ ไดร์เป่าผม อินเตอร์เน็ท Wi-Fi ฯลฯ 
 • โรงอาหารอยู่ใกล้หอพัก มีอาหารให้วันละ 3 มื้อ เช้า / กลางวัน / เย็น

 

สถานที่ต่างๆใกล้โรงเรียน 

ใกล้ๆโรงเรียนมีร้านสะดวกซื้อ Lawson  (เดิน 10 นาที ) ร้าน 100 เยน/ ซุปเปอร์มาร์เก็ต (เดิน 30 นาที แต่บางวันอาจารย์จะขับรถพาไป) หลังเลิกเรียน นักเรียนมีเวลาว่างสามารถเดินไปหาซื้อขนมทานได้

AEON Shopping Mall ขนาดใหญ่ มีทั้งร้านขายของ ร้านอาหาร เกมเซ็นเตอร์ ฯลฯ ซึ่งอาจารย์จะขับรถพาไปซื้อของหรือเที่ยวเล่นด้วย

สถานีรถไฟ Hamamatsu  อยู่ห่างจากโรงเรียนโดยการนั่งรถบัสประมาณ 40 นาที โดยมีห้าง ร้านค้าใหญ่ ร้าน Animate ยอดนิยม สามารถไปเที่ยวเล่นในวันอิสระได้

 

Study Trip


เดินทางโดยสายการบิน : Japan Airline

⭕️ สิ่งที่รวมอยู่ในโปรแกรม
ค่าเรียนภาษาญี่ปุ่น, ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าหนังสือเรียน, ค่าที่พัก(ฟรีอินเตอร์เน็ต), ค่ากิจกรรมต่างๆ,
ค่าเดินทางระหว่างทำกิจกรรม, ค่าอาหารทุกมื้อ,ค่ารับส่งสนามบิน, ค่าประกันการเดินทาง, ค่าวีซ่า

❌ สิ่งที่ไม่รวมอยู่ในโปรแกรม
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน

🚩 เงื่อนไขการรับสมัคร
อายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่น

📃 เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร
ใบสมัคร (Download) , สำเนาหนังสือเดินทาง , สำเนาบัตรประชาชน , รูปถ่าย 3 ใบ(ขนาด 2×2 นิ้ว)

💴 การชำระเงิน

 1. ชำระเงินค่ามัดจำ 30,000 บาทภายในวันที่สมัคร และชำระส่วนที่เหลือภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2018
  (หากชำระเงินมัดจำแล้วจะไม่ได้รับคืน)
 2. ชำระเงินโดยเงินสด, เช็คขีดคร่อม หรือโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาสำนักงานใหญ่สีลม
  ชื่อบัญชี บริษัทไลท์เฮ้าส์ อินโฟ เซอร์วิส บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 101-3-372550
  (กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร กรุณาส่งสำเนาใบนำฝาก ระบุชื่อผู้เข้าร่วมโครงการทางแฟกซ์ 0-2631-2040)

 


ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น

เป็นสำนักงานตัวแทนในประเทศไทยของสถาบันการศึกษาที่ญี่ปุ่นโดยตรง เปิดตั้งแต่ปีค.ศ.1999  ดำเนินการสมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น ครบครันทุกขั้นตอน สมัครเรียนกับโรงเรียนที่เจเอ็ดดูเคชั่นเป็นตัวแทน เหมือนการสมัครเรียนกับโรงเรียนที่ญี่ปุ่นโดยตรง  ไม่มีค่าดำเนินการใดๆ

รับรองโดยสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ (TIECA)

ติดต่อสอบถาม – สมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น
สาขาสีลม โทร. 02-2677726 ต่อ 101-104
สาขาอโศก โทร. 02-665-2969

เพิ่มเพื่อน

Be Sociable, Share!

PASSWORD RESET

LOG IN