NIHON KOGAKUIN COLLEGE : หลักสูตรและค่าเล่าเรียน

NIHON KOGAKUIN COLLEGE : หลักสูตรและค่าเล่าเรียน

SHARE
, / 1477 0
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInDigg thisShare on Tumblr

nihon-kogakuin

ข้อมูลทั่วไป สถานที่ตั้ง
ค่าเล่าเรียน   หอพัก    
       รีวิวจากรุ่นพี่/เจ้าหน้าที่        

 

หลักสูตรและค่าเล่าเรียน

 

ค่าเล่าเรียน  (หน่วยเป็นเงินเยน)

necc001

คลิกที่ชื่อของแต่ละหลักสูตรเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Creator College (( คลิก ))
Design College(( คลิก ))
Music College (( คลิก ))
IT College (( คลิก ))
Techonology College (( คลิก ))
Medical College (( คลิก ))
Sports College (( คลิก ))

คุณสมบัติ

  1. ต้องเป็นผู้ที่จบหลักสูตรการศึกษาอย่างน้อย 12 ปี หรือ มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การสอบเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศตัวเอง หรือผู้ที่ศึกษากับกลุ่มสถาบันในเครือ อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  2. เนื่องจากการเรียนการสอนเป็นภาษาญี่ปุ่น ผู้ที่มาเรียนจะต้องเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างน้อย 6 เดือนหรือมากกว่า ในสถาบันที่ได้รับการรับรองจากสมาคมส่งเสริมการศึกษาภาษาญี่ปุ่น หรือสอบผ่านระดับ N2 ขึ้นไป หรือได้คะแนนการสอบ EJU วิชาภาษาญี่ปุ่น 200 คะแนนขึ้นไป
  3. จะต้องเป็นผู้ที่สามารถรองรับค่าใช้จ่ายขณะอยู่ในประเทศญี่ปุ่นได้

 

วิธีการคัดเลือก

พิจารณาจากเอกสารการสมัคร  สอบสัมภาษณ์และการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น

 

🎖 ทุนการศึกษา:

  1. นักเรียนที่มีความขยันหมั่นเพียร มีผลการเรียนที่ดีเลิศ จะได้รับพิจารณาให้รับทุนการศึกษาตอนเลื่อนชั้นเรียน
  2. นักเรียนที่มีผลคะแนนของการสอบเข้าดีเยี่ยม จะได้รับส่วนลดค่าแรกเข้า หรือจะได้รับยกเว้นค่าแรกเข้า
  3. เนื่องในโอกาสที่โรงเรียนก่อตั้งมาเป็นเวลา 70 ปี จึงมีส่วนลดค่าเล่าเรียนปีแรก 360,000 เยน (ลดจากค่าเล่าเรียนครึ่งแรก 200,000 เยน และค่าเล่าเรียนครึ่งหลัง 160,000 เยน)

* เป็นทุนสำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียน Nihon Kogakuin College เท่านั้น (แต่ละภาคการศึกษาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง)

 


ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น

เป็นสำนักงานตัวแทนในประเทศไทยของสถาบันการศึกษาที่ญี่ปุ่นโดยตรง เปิดตั้งแต่ปีค.ศ.1999  ดำเนินการสมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น ครบครันทุกขั้นตอน สมัครเรียนกับโรงเรียนที่เจเอ็ดดูเคชั่นเป็นตัวแทน เหมือนการสมัครเรียนกับโรงเรียนที่ญี่ปุ่นโดยตรง  ไม่มีค่าดำเนินการใดๆ

รับรองโดยสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ (TIECA)

ติดต่อสอบถาม – สมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น
สาขาสีลม โทร. 02-2677726 ต่อ 101-104
สาขาอโศก โทร. 02-665-2969
email : ask@jeducation.com

เพิ่มเพื่อน

Be Sociable, Share!

PASSWORD RESET

LOG IN