High School in Japan : การสอบเข้าเรียนต่อมัธยมปลายที่ญี่ปุ่น

High School in Japan : การสอบเข้าเรียนต่อมัธยมปลายที่ญี่ปุ่น

SHARE
, / 3567 0
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInDigg thisShare on Tumblr

High School in Japan : การสอบเข้าเรียนต่อมัธยมปลายที่ญี่ปุ่น

750x410

MEITOKU GIJUKU SENIOR HIGH SCHOOL ร่วมกับ สถาบันสอนภาษา – ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น จัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมปลายที่ประเทศญี่ปุ่น ภาคเรียนตุลาคม 2015

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
– หลักสูตร 1 ปีครึ่ง (ม.6)
– หลักสูตร 3 ปีครึ่ง (ม.4 – 6)

กำหนดการสอบเข้าเรียน
สถานที่สอบ โรงแรมแกรนด์มิลเลนเนียมสุขุมวิท กรุงเทพฯ
วันและเวลาสอบ วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2558
เกณฑ์ในการพิจารณา
 • พิจารณาจากใบสมัครและเอกสารการสมัคร
 • สอบข้อเขียน (วิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์)
 • สัมภาษณ์นักเรียนพร้อมผู้ปกครอง
เอกสารประกอบการสมัคร
 1. ใบสมัครที่กรอกเรียบร้อยแล้วด้วยปากกาหมึกแห้งสีดำ
  ( รับใบสมัครได้ที่เจเอ็ดดูเคชั่นหรือ คลิกดาวน์โหลด )
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. ใบแสดงผลการเรียนล่าสุด (ภาษาอังกฤษ)
 4. ใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
สถานที่รับสมัคร ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น Jeducation
สาขาสีลม : ชั้น 23 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ถ.สีลม บางรัก กทม. 10500
โทร. 0-2267-7726 ต่อ 101 – 104
สาขาอโศก : ชั้น 27 อาคารจัสมินซิตี้ ถ.สุขุมวิท 23 วัฒนา กทม. 10110
โทร. 0-2665-2969
Email : ask@jeducation.com
** กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับใบสมัคร หรือ คลิกดาวน์โหลด **
ปิดรับสมัคร   วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2558
งดพิิจารณาใบสมัคร หากเอกสารการสมัครไม่พร้อม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตร 1 ปีครึ่ง (ม.6)

 • ผู้สมัครจะต้องจบชั้นมัธยมปลายก่อนเดือนตุลาคม 2558
 • ผู้สมัครจะต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นประมาณระดับ N3
 • เข้ามาเป็นนักเรียนชั้นม.6 ของโรงเรียนมัธยมปลายเมโตคุ
 • เมื่อศึกษาจบหลักสูตร 1 ปีจะได้รับประกาศนียบัตรมัธยมปลายจากโรงเรียน

นอกจากการเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้วยังมีวิชาสังคม ดนตรี คอมพิวเตอร์ พละศึกษา และภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ มีการจัดชั้นเรียนพิเศษเพื่อเตรียมตัวสอบ EJU (Examination for Japanese University )และการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น เพื่อทำให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้อย่างไม่มีปัญหา


หลักสูตรมัธยมปลาย 3 ปีครึ่ง ( ม.4 – ม.6 )

 • ผู้สมัครจะต้องจบชั้นมัธยมต้นก่อนเดือนตุลาคม 2558
 • ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น ในปีแรกจะเรียนภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด โดยมีเป้าหมายผ่านระดับ N2
 • ผู้ที่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นดีอยู่แล้ว สามารถเข้าเรียนหลักสูตรปกติกับนักเรียนชาวญี่ปุ่นได้เลย
 • สามารถเรียนจบหลักสูตรมัธยมปลายได้ในระยะเวลา 3 ปีครึ่ง
 • สามารถเลือกหลักสูตรให้เหมาะสมกับความต้องการและความสามารถของผู้เรียน
 • มีหลักสูตรภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ซึ่งสามารถไปแลกเปลี่ยนที่โรงเรียนคู่สัญญาในต่างประเทศได้

มีการจัดชั้นเรียนพิเศษสำหรับเตรียมความพร้อมในการสอบโดยเฉพาะทั้งการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น และการสอบเข้ามหาวิทยาลัย เพื่อให้นักเรียนสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ รวมถึงการสอบวัดระดับความสามารถด้านอื่นๆ เช่น ด้านภาษาอังกฤษ , TOEFL , TOEIC การสอบวัดระดับความรู้ด้านอักษรจีน เป็นต้น

ฟรี..ค่าสมัครสอบ! ( ปกติ 2,000 บาท)
** การสอบนี้ไม่ใช่ทุนการศึกษา และมีการสัมภาษณ์ผู้ปกครอง **

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

ข้อมูลเพิ่มเติม
ตารางค่าเล่าเรียน (หน่วยเป็นเงินเยน)
MEITOKU Gijuku Senior High School
การศึกษาต่อระดับมัธยมปลายที่ประเทศญี่ปุ่น

 

ติดต่อสอบถาม- สมัครสอบเข้าเรียน

ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น Jeducation
สาขาสีลม : ชั้น 23 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ถ.สีลม บางรัก กทม. 10500
โทร. 0-2267-7726 ต่อ 101 – 104

สาขาอโศก : ชั้น 27 อาคารจัสมินซิตี้ ถ.สุขุมวิท 23 วัฒนา กทม. 10110
โทร. 0-2665-2969

Email : ask@jeducation.com

Be Sociable, Share!

PASSWORD RESET

LOG IN