สอบตรง เรียนต่อม.ปลายที่ญี่ปุ่น : MEITOKU GIJUKU SENIOR HIGH SCHOOL

สอบตรง เรียนต่อม.ปลายที่ญี่ปุ่น : MEITOKU GIJUKU SENIOR HIGH SCHOOL

SHARE
, / 771 0
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInDigg thisShare on Tumblr
เรียนต่อม.ปลายที่ญี่ปุ่น ฝึกวินัย ได้ทั้งความรู้, ภาษาและประสบการณ์


High School in Japan : การสอบเข้า เรียนต่อม.ปลายที่ญี่ปุ่น

MEITOKU GIJUKU SENIOR HIGH SCHOOL โรงเรียนมัธยมปลายจากจังหวัดโคจิ ประเทศญี่ปุ่น จัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมปลาย ภาคเรียนเมษายน 2019

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
– หลักสูตร 1 ปี (ม.6)
– หลักสูตร 3 ปี (ม.4 – 6)

ค่าสมัครสอบ 500 บาท
การสอบนี้ไม่ใช่ทุนการศึกษา และมีการสัมภาษณ์ผู้ปกครอง

ดาวน์โหลดใบสมัคร

 

กำหนดการสอบ

วันที่สอบ วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2018
เวลา 9.00 – 16.00 น.
สถานที่ โรงแรม Radisson Blu Plaza Bangkok Hotel
การสอบ 1.  สอบข้อเขียน (คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษและแบบสอบถาม)
2. สัมภาษณ์นักเรียนและผู้ปกครอง (มีล่ามแปล)
ค่าสมัครสอบ 500 บาท

 

ค่าเล่าเรียนและการชำระค่าใช้จ่าย

หลังจากประกาศผลการสอบแล้ว ทางโรงเรียนจะให้ชำระในส่วนของค่าแรกเข้า ค่าสิ่งอำนวยความสะดวกและค่าแรกเข้าหอก่อน และหลังจากผลวีซ่าประกาศจะให้ชำระเพิ่มในส่วนของค่าเล่าเรียนและค่าอื่นๆ ดังนี้
หลักสูตร 1 ปี  หลักสูตร 3 ปี
ค่าแรกเข้า 300,000 ชำระหลังจากประกาศผล
ค่าเล่าเรียน 600,000 1,800,000
ค่าหอพัก 900,000 2,700,000
ค่าอื่นๆ 250,000 399,000
รวม 2,050,000 5,199,000

**สามารถคำนวนเป็นเงินไทยคร่าวๆได้โดยการหาร 3*หน่วยเป็นเงินเยน

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชำระค่าใช้จ่ายได้ ที่นี่

 

เอกสารประกอบการสมัคร
1:  ใบสมัคร (พิมพ์เอกสารและปริ้นท์ออกมาเซ็นด้วยปากกาดำ)  คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
2: ใบแสดงผลการเรียน (ม.1 – ม.3 เทอม 1)
3: ใบรับรองคาดว่าจะจบมัธยมต้น
4: ใบคัดสำเนาทะเบียนราษฏร (ทร14/1) ของผู้สมัครและผู้ค้ำประกัน ** ต้องแปลเป็นภาษาญี่ปุ่น (ค่าแปลใบละ 400 บาท)
5: รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง 1 ใบ

ส่งเอกสารเพื่อสมัครสอบได้ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2018

🚨 ทางโรงเรียนของดพิจารณา หากเอกสารสมัครเรียนไม่พร้อม 🚨


สถานที่รับสมัคร

ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น
คลิกดูแผนที่

แอดไลน์สอบถามข้อมูล
เพิ่มเพื่อน

หลักสูตร 1 ปี (ม.6)
  • ผู้สมัครจะต้องมีกำหนดการจบการศึกษา หรือจบการศึกษาระดับมัธยมปลายแล้วภายในเดือนเมษายน 2562
  • ผู้สมัครจะต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นประมาณระดับ N3
  • เข้ามาเป็นนักเรียนชั้นม.6 ของโรงเรียนมัธยมปลายเมโตคุ
  • เมื่อศึกษาจบหลักสูตร 1 ปีจะได้รับประกาศนียบัตรมัธยมปลายจากโรงเรียน
หลักสูตรมัธยมปลาย 3 ปี ( ม.4 – ม.6 )
  • ผู้สมัครจะต้องมีกำหนดการจบการศึกษา หรือจบการศึกษาระดับมัธยมต้นแล้วภายในเดือนเมษายน 2562
  • ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น ในปีแรกจะเรียนภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด โดยมีเป้าหมายผ่านระดับ N2
  • ผู้ที่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นดีอยู่แล้ว สามารถเข้าเรียนหลักสูตรปกติกับนักเรียนชาวญี่ปุ่นได้เลย
  • สามารถเรียนจบหลักสูตรมัธยมปลายได้ในระยะเวลา 3 ปี
  • สามารถเลือกหลักสูตรให้เหมาะสมกับความต้องการและความสามารถของผู้เรียน
  • มีหลักสูตรภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ซึ่งสามารถไปแลกเปลี่ยนที่โรงเรียนคู่สัญญาในต่างประเทศได้

🚨 ผู้สมัครต้องสมัครเรียนพร้อมผู้ปกครอง และมีการสัมภาษณ์ผู้ปกครองในวันสอบ 🚨

เว็บไซท์ของโรงเรียน : ((คลิกที่นี่))

 

 


ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น

เป็นสำนักงานตัวแทนในประเทศไทยของสถาบันการศึกษาที่ญี่ปุ่นโดยตรง เปิดตั้งแต่ปีค.ศ.1999  ดำเนินการสมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น ครบครันทุกขั้นตอน สมัครเรียนกับโรงเรียนที่เจเอ็ดดูเคชั่นเป็นตัวแทน เหมือนการสมัครเรียนกับโรงเรียนที่ญี่ปุ่นโดยตรง  ไม่มีค่าดำเนินการใดๆ

รับรองโดยสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ (TIECA)

ติดต่อสอบถาม – สมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น
สาขาสีลม โทร. 02-2677726 ต่อ 101-104
สาขาอโศก โทร. 02-665-2969

เพิ่มเพื่อน

Be Sociable, Share!

PASSWORD RESET

LOG IN