fbpx
MEIKEI HIGH SCHOOL STUDY TRIP เรียนภาษาในโรงเรียนมัธยมและทัศนศึกษาที่ญี่ปุ่น ช่วงปิดเทอมใหญ่

MEIKEI HIGH SCHOOL STUDY TRIP เรียนภาษาในโรงเรียนมัธยมและทัศนศึกษาที่ญี่ปุ่น ช่วงปิดเทอมใหญ่

SHARE
, / 1384 0
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInDigg thisShare on Tumblr

MEIKEI HIGH SCHOOL STUDY TRIP
โปรแกรมเรียนภาษาในโรงเรียนมัธยมและทัศนศึกษา ช่วงปิดเทอมใหญ่เมษายน

ช่วงเวลาเดินทาง 20 มีนาคม – 3 เมษายน 2019 (2 สัปดาห์)

ราคา 195,000 เยน (ประมาณ 58,000 บาท) *คำนวณอัตราแลกเปลี่ยน 0.30 

สอบถามรายละเอียดโปรแกรม คลิก

 

Download รายละเอียดโปรแกรม

ก้าวแรกในการเดินตามความฝัน

ปิดเทอมใหญ่นี้ สมัครมาร่วม Study Trip ที่ โรงเรียน Meikei High School เรียนรู้ทั้งภาษาญี่ปุ่นและการใช้ชีวิตในหอพักโรงเรียนมัธยม เรียนรู้วัฒนธรรม พร้อมกิจกรรมทัศนศึกษาที่ไม่เหมือนใคร

น้องๆที่อยากมาเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่น ไม่ควรพลาดทริปนี้นะคะ

🌟 เรียนภาษาญี่ปุ่น และพักในโรงเรียนมัธยมปลายที่เด่นด้านวิทยาศาสตร์

Meikei High School ตั้งอยู่ในเมือง Tsukuba จังหวัด Ibaraki เดินทางจากย่านอากิฮาบาระ โตเกียวเพียง 45 นาที และยังเป็นเมือง ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองวิทยาศาสตร์ มีสถาบันวิจัยด้านต่างๆ ใกล้โรงเรียนมากมาย นอกจากได้เรียนภาษา  ยังได้สัมผัสความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ของญี่ปุ่น อย่างที่หาในทริปอื่นไม่ได้!

ตารางกิจกรรม

⭕️สิ่งที่รวมอยู่ในโปรแกรม

 • ค่าเรียนภาษาญี่ปุ่น ค่าเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
 • ค่าเดินทางในประเทศญี่ปุ่นตามรายการที่ระบุ
 • ค่าที่พัก ห้องละ 2-3 คน (ฟรีอินเตอร์เน็ต Wi-Fi)
 • ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ

❌สิ่งที่ไม่รวมอยู่ในโปรแกรม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ – ญี่ปุ่น – กรุงเทพฯ (ประมาณ 20,000 บาทขึ้นไป)
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารนอกเหนือจากรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันการเดินทาง

🚩เงื่อนไขการรับสมัคร

 • ผู้มีสิทธิ์สมัคร มีอายุมากกว่า 14 ปี และน้อยกว่า 18 ปี หรือเรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-6
 • ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่น

📃เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

 • ใบสมัคร
 • สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรกทุกเล่มและหน้าเข้า-ออกญี่ปุ่นทุกครั้ง
 • รูปถ่าย ขนาด 2×2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ (แปะบนใบสมัคร)

💴ขั้นตอนการสมัคร

 1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
 2. รอรับเอกสารใบ Invoice จากทางสถาบัน ชำระค่าสมัคร 195,000 เยน โดยการโอนเงินผ่านธนาคารระหว่างประเทศ ให้กับทาง Meikei High School โดยตรง ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
 3. ทางโรงเรียนส่งใบตอบรับการเข้าเรียนเพื่อยืนยันการเข้าเรียน
 4. เตรียมพร้อมเดินทางไปเรียน

ปิดรับสมัคร 15 กุมภาพันธ์ 2019

 

สอบถามรายละเอียดโปรแกรม คลิก

 


ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น

เป็นสำนักงานตัวแทนในประเทศไทยของสถาบันการศึกษาที่ญี่ปุ่นโดยตรง เปิดตั้งแต่ปีค.ศ.1999 ดำเนินการสมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น ครบครันทุกขั้นตอน สมัครเรียนกับโรงเรียนที่เจเอ็ดดูเคชั่นเป็นตัวแทน เหมือนการสมัครเรียนกับโรงเรียนที่ญี่ปุ่นโดยตรง ไม่มีค่าดำเนินการใดๆ

รับรองโดยสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ (TIECA)

ติดต่อสอบถาม – สมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น
สาขาสีลม โทร. 02-2677726 ต่อ 101-104
สาขาอโศก โทร. 02-665-2969
email : ask@jeducation.com

เพิ่มเพื่อน

PASSWORD RESET

LOG IN