คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่น Jeducation Center : เทอมมกราคม 2017

คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่น Jeducation Center : เทอมมกราคม 2017

SHARE
, / 3750 0
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInDigg thisShare on Tumblr

jcenter_jan001

ดาวน์โหลดตารางเรียนเทอมมกราคม คลิก

พูดญี่ปุ่นเก่งขึ้นใน 3 เดือนที่ Jeducation Center

เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ Jeducation Center พูดญี่ปุ่นคล่อง โดยไม่ต้องคิดนาน

เรียนภาษาญี่ปุ่นมานานนม แต่พอมีเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องใช้ภาษาญี่ปุ่นจริงๆ กลับใบ้กิน พูดได้แต่ えっと・・ えー ใครเคยเป็นบ้างคะ??  

นักเรียนส่วนใหญ่ (ไม่ว่าจะเรียนภาษาอะไร) เก่งไวยากรณ์, ขยันท่องศัพท์ แต่พอถึงเวลาต้องพูด มีขั้นตอนการคิดเยอะแยะ กว่าจะกลั่นและเรียบเรียงออกมาเป็นคำพูด จนทำให้รู้สึกว่า พูดไม่ได้ หรือไม่มีโอกาสที่จะพูดภาษาญี่ปุ่นกับใคร

แต่ที่ Jeducation Center เราเน้นให้นักเรียนสามารถ “สื่อสาร” ได้

> สอนด้วยอาจารย์ชาวญี่ปุ่น มีเทคนิคทำให้นักเรียนพูดได้อย่างเป็นธรรมชาติ
> จำนวนนักเรียนต่อห้องประมาณ 10 – 15 คน  อาจารย์ดูแลได้ทั่วถึง
 


IMG_2648IMG_2598

> มีการสอบสนทนา (話すテスト)เพื่อประเมินทักษะการสื่อสารของนักเรียนแต่ละคน
> มีกิจกรรม Exchange Corner ร่วมกับชาวญี่ปุ่นให้นักเรียนมีโอกาสพูดกับเจ้าของภาษา

การสอบสนทนา(話すテストกิจกรรมฝึกภาษา (Exchange Corner)

ทำให้มั่นใจได้ว่า ในเวลา 3 เดือน (1 คอร์ส) ผู้เรียนจะพัฒนาทักษะด้านการพูด และพูดเก่งขึ้นแน่นอนค่ะ : )))

กำลังเปิดรับสมัคร คอร์ส เรียนภาษาญี่ปุ่น เทอมตุลาคม 2016
สมัครเรียน โทร. 0-2267-7726 ต่อ 111 (สาขาสีลม), 0-2665-2969 (สาขาอโศก)

สอบถามคอร์สเรียนทางออนไลน์    คลิกที่นี่

หรือสอบถามผ่าน LINE ได้ง่ายๆ คลิก>>  เพิ่มเพื่อน


หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป

🔹เฉพาะระดับต้น B1 สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น
เรียนสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมงครึ่ง รวม 39 ชั่วโมง
รอบเรียนวันธรรมดา ระดับละ 6,300 บาท (ยังไม่รวมหนังสือเรียน)
รอบเรียนวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ ระดับละ 6,800 บาท (ยังไม่รวมหนังสือเรียน)

🔹ระดับอื่นๆ (ระดับต้น B2 – ระดับสูงพิเศษ AP5)
เรียนสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง รวม 33 ชั่วโมง
รอบเรียนวันธรรมดา ระดับละ 5,300 บาท (ยังไม่รวมหนังสือเรียน)
รอบเรียนวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ ระดับละ 5,800 บาท (ยังไม่รวมหนังสือเรียน)

แนะนำหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป

  updatecoursesilomupdatecourseasoke


หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด

🔸เฉพาะหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด 1 สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น
เรียนทุกวันจันทร์-ศุกร์ วันละ 4 ชั่วโมง รวม 212 ชั่วโมง
หลักสูตรละ 32,000 บาท (รวมหนังสือเรียนแล้ว)

🔸หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัดระดับอื่นๆ (2 – 4)
เรียนทุกวันจันทร์-ศุกร์ วันละ 4 ชั่วโมง รวม 208 ชั่วโมง
หลักสูตรละ 31,000 บาท (รวมหนังสือเรียนแล้ว)

หมายเหตุ : นักเรียนที่สมัครเรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระยะยาวกับเจเอ็ดดูเคชั่น รับส่วนลดค่าเรียนภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด 2,000 บาท

int_update_silom

int_update_asoke

แนะนำหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด


🔆 ผู้ที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นแล้ว 🔆

สามารถนัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น (Placement Test)
เพื่อเข้าเรียนได้ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสอบ

การสอบจะมีทั้งการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสอบค่ะ

✧ ตารางเวลาที่สามารถเข้ามาสอบ Placement Test ได้

**การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อจัดเข้าชั้นเรียนของ โรงเรียนภาษาญี่ปุน Jeducation Center**

 หนังสือที่ใช้ประกอบการเรียน แบ่งตามระดับ

Basic (ระดับชั้นต้น) หนังสือประกอบ ราคา
คอร์สภาษาญี่ปุ่นระดับต้น B1 Minna no Nihongo 1 250
คอร์สภาษาญี่ปุ่นระดับต้น B2 Minna no Nihongo 1 250
Storykanji1 100
คอร์สภาษาญี่ปุ่นระดับต้น B3 Minna no Nihongo 1 250
Minna no Nihongo 2 250
Storykanji1 100
คอร์สภาษาญี่ปุ่นระดับต้น B4 Minna no Nihongo 2 250
Storykanji1 100
คอร์สภาษาญี่ปุ่นระดับต้น B5 Minna no Nihongo 2 250
Storykanji1 100

 

Intermediate (ระดับชั้นกลาง) หนังสือประกอบ ราคา
คอร์สภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง I1 Minna no Nihongo 3 250
Storykanji2 100
คอร์สภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง I2 Minna no Nihongo 3 250
Storykanji2 100
คอร์สภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง I3 Minna no Nihongo 3 250
Minna no Nihongo 4 250
Storykanji2 100
คอร์สภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง I4 Minna no Nihongo 4 250
Storykanji2 100
คอร์สภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง I5 Minna no Nihongo 4 250
Storykanji2 100

 

Pre – Advance (ระดับเตรียมชั้นสูง) หนังสือประกอบ ราคา
คอร์สภาษาญี่ปุ่นระดับเตรียมชั้นสูง P1 ChukyuKyuu e Ikou 220
Kanji3 120
คอร์สภาษาญี่ปุ่นระดับเตรียมชั้นสูง P2 ChukyuKyuu e Ikou 220
Kanji3 120
คอร์สภาษาญี่ปุ่นระดับเตรียมชั้นสูง P3 ChukyuKyuu wo manabou 56 220
Kanji3 120
คอร์สภาษาญี่ปุ่นระดับเตรียมชั้นสูง P4 ChukyuKyuu wo manabou 56 220
Kanji4 120
คอร์สภาษาญี่ปุ่นระดับเตรียมชั้นสูง P5 ChukyuKyuu wo manabou 56 220
Kanji4 120

 

Advance (ระดับสูง) 5 ระดับ หนังสือประกอบ ราคา
คอร์สภาษาญี่ปุ่นระดับสูง A1 ChukyuKyuu wo manabou 82 220
Kanji4 120
คอร์สภาษาญี่ปุ่นระดับสูง A2 ChukyuKyuu wo manabou 82 220
Kanji4 120
คอร์สภาษาญี่ปุ่นระดับสูง A3 ChukyuKyuu wo manabou 82 220
Kanjimaster 120
คอร์สภาษาญี่ปุ่นระดับสูง A4 ChukyuKyuu wo manabou 82 220
Kanjimaster 120
คอร์สภาษาญี่ปุ่นระดับสูง A5 ChukyuKyuu wo manabou 82 220
Kanjimaster 120

 

Advance Plus (ระดับสูงพิเศษ) หนังสือประกอบ ราคา
คอร์สภาษาญี่ปุ่นระดับสูงพิเศษ  AP1 – AP5 Chukyuu koki 220
Kanjimaster 120

เรียนภาษาญี่ปุ่น JEDUCATION CENTER

สาขาสีลม อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ (ปากซอยคอนแวนต์) เลขที่ 287 ชั้น 23 ห้อง 2303 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
สถานีรถไฟฟ้า BTS ศาลาแดง / MRTสีลม

โทร. 0-2267-7726 ต่อ 111-112
โทรสาร. 0-2631-2040  email : school@jeducation.com

สาขาอโศก อาคารจัสมินซิตี้ (ปากซอยสุขุมวิท 23) เลขที่ 2 ชั้น 27 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กทม. 10110
สถานีรถไฟฟ้า BTS อโศก /MRT สุขุมวิท

โทร. 0-2665-2969
โทรสาร. 0-2665-2970  email : school@jeducation.com

เพิ่มเพื่อน

Be Sociable, Share!

PASSWORD RESET

LOG IN