หลักสูตรอบรมภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจและการทำงาน ( Japanese Business Training Course )

หลักสูตรอบรมภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจและการทำงาน ( Japanese Business Training Course )

SHARE
, / 5601 0
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInDigg thisShare on Tumblr

ใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทำงานอย่างมืออาชีพ

หลักสูตรอบรมภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจและการทำงาน ( Japanese Business Training Course ) ภาคเรียนเมษายน 2016 เปิดรับสมัครแล้ว!

Business_Website002

สอบถามคอร์สเรียนทางออนไลน์    คลิกที่นี่

หลักสูตรอบรมภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจและการทำงาน มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะที่จำเป็นในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงพัฒนาความรู้ภาษาญี่ปุ่นในเชิงการติดต่อธุรกิจ แสดงออกถึงความเป็นมืออาชีพ เหมาะสมกับผู้ที่ต้องการเข้าทำงาน หรือทำงานกับบริษัทญี่ปุ่นอยู่แล้ว สอนโดยอาจารย์ชาวญีปุ่น เน้นทักษะด้านการสื่อสาร ใช้เทคนิคการสอนที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนมากที่สุด โดยเปิดสอน 2 ระดับ

ระดับ 1 – สำหรับผู้มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับเกือบ N3, N3 หรือเทียบเท่า

1. ฝึกการใช้ภาษาญี่ปุ่นอย่างเป็นธรรมชาติ

การออกเสียงที่ถูกต้องเป็นพื้นฐานสำคัญในการสื่อสาร และการใช้ภาษาสุภาพก็เป็นสิ่งสำคัญ ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนทั้งการออกเสียง รวมถึงการใช้ภาษาสุภาพอย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถสื่อสารได้เป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น

2. ฝึกฝนสนทนากันในหลากหลายหัวข้อ เพื่อให้สามารถสนทนาได้ดีขึ้น

ในคอร์สนี้จะเริ่มฝึกฝนตั้งแต่บทสนทนาในเรื่องใกล้ตัว ไปจนบทสนทนาในเรื่องที่ซับซ้อนขึ้น สามารถบอกเล่า พูดคุยกับเจ้านายและเพื่อนร่วมงานได้มากกว่าที่เคย เพื่อสร้างบรรยากาศและความสัมพันธ์อันดี ทำให้เกิดความราบรื่นในการทำงานร่วมกัน

3. เรียนรู้มารยาทพื้นฐานและมารยาททางธุรกิจของญี่ปุ่น

เรื่องเล็กน้อยที่เราไม่เคยทราบ อาจทำให้เสียโอกาสในการเจรจาธุรกิจ ทำให้เจ้านาย หรือเพื่อนร่วมงานไม่ประทับใจและเสียความรู้สึกได้ ผู้เรียนจึงจะได้เรียนรู้อย่างครอบคลุม ทั้งมารยาทพื้นฐาน และมารยาททางธุรกิจ

ระดับ 1 – สำหรับผู้มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับเกือบ N3, N3 หรือเทียบเท่า
วัน – เวลาเรียน ทุกวันเสาร์  เวลา 9.30 – 12.30 น.
วันเปิด-ปิดคอร์ส 9 เมษายน – 25 มิถุนายน 2559
อ่านรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 

ระดับ 2 – สำหรับผู้มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับเกือบ N2, N2 หรือเทียบเท่า

1. ฝึกการใช้ภาษาสุภาพอย่างคล่องแคล่ว

การใช้ภาษาสุภาพ ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในการทำงานบริษัทญี่ปุ่น ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนการใช้ภาษาสุภาพอย่างเต็มที่ จนเกิดความชำนาญ สามารถสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติ

2. การเรียนเกี่ยวกับปฏิบัติขั้นพื้นฐานในการรับโทรศัพท์

หากไม่มีความมั่นใจในการใช้ภาษาสุภาพในการรับโทรศัพท์ จะทำให้รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ยาก ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนการใช้โทรศัพท์ในสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงบทสนทนาที่มักใช้ในการรับโทรศัพท์

3. เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้รูปแบบขั้นพื้นฐานของการเขียน E-mail

หากการเขียน E-mail โดยการใช้ภาษาสุภาพ 1 ฉบับต้องใช้เวลาในการเขียนทั้งวัน อาจเป็นอุปสรรคในการทำงาน การเรียนรู้สำนวนการเขียน E-mail ที่ใช้บ่อยครั้ง จะทำให้เขียน E-mail ธุรกิจได้รวดเร็วและเก่งขึ้น

4. ฝึกฝนการนำเสนอ

ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนการนำเสนอ หรือทำการบรรยายที่ใช้ภาษาสุภาพต่อหน้าผู้คนได้อย่างมืออาชีพ

ระดับ 2 – สำหรับผู้มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับเกือบ N2, N2 หรือเทียบเท่า
วัน – เวลาเรียน วันอังคารและพฤหัส  เวลา 18.30 – 20.00 น.
วันเปิด-ปิดคอร์ส 5 เมษายน – 23 มิถุนายน 2559
  อ่านรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 

 

จำนวนชั่วโมงและค่าเล่าเรียน
จำนวนชั่วโมง       33 ชั่วโมง (เรียน 10 ครั้ง, ครั้งที่ 11 เป็นการประเมินผล)
ค่าเรียน                9,000 บาท (รวมค่าเอกสารการเรียนการสอนแล้ว)


สถานที่เรียน

Jeducation Center  สาขาอโศก
อาคารจัสมินซิตี้ ชั้น 27  ปากซอยสุขุมวิท 23  ถ.สุขุมวิท  กรุงเทพฯ (แผนที่)


การสมัครและจัดระดับเข้าชั้นเรียน

ผู้สนใจจะสามารถเข้าเรียนได้หรือได้ในระดับใด จะคัดเลือกจากการสัมภาษณ์ของอาจารย์ผู้สอนชาวญี่ปุ่น
โดยไม่ดูคะแนนสอบวัดระดับ แต่ตัดสินจากความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียน

 

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเนื้อหาของหลักสูตร หรือต้องการนัดสัมภาษณ์เพื่อจัดเข้าชั้นเรียน สามารถพูดคุยกับอาจารย์ผู้สอนโดยตรงได้ที่สำนักงานเจเอ็ดดูเคชั่น สาขาอโศก ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 13.00 – 18.00 น. กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้า 0-2665-2969

หมายเหตุ

  • เอกสารการเรียนการสอน อาจารย์เป็นผู้จัดเตรียมให้จากหนังสือเรียนหลายเล่ม
  • หลังจากชำระค่าเล่าเรียนแล้ว ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธ์ในการคืนค่าเล่าเรียนไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น
  • ในกรณีที่ไม่สามารถมาเรียนได้หลังจากที่เปิดคอร์สแล้ว ทางโรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนโอนย้ายเวลาเรียน และค่าเรียนไปเรียนในคอร์สอื่นๆได้
  • ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เปิดคอร์สเรียนในกรณีที่จำนวนนักเรียนไม่ถึง 7 คนต่อห้อง

 

สอบถามคอร์สเรียนทางออนไลน์    คลิกที่นี่

 


Placement Test การสอบวัดระดับเข้าชั้นเรียนที่ Jeducation Center
กฎเหล็ก 5 ข้อที่จะทำให้พูดญี่ปุ่นเก่งขึ้นใน 3 เดือน

เรียนภาษาญี่ปุ่น : สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น Jeducation Center
สาขาสีลม : ชั้น 23 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ถ.สีลม บางรัก กรุงเทพ โทร. 0-2267-7726
สาขาอโศก : ชั้น 27 อาคารจัสมินซิตี้ ปากซอยสุขุมวิท 23 วัฒนา กรุงเทพ โทร. 0-2665-2969
อีเมล์ : school@jeducation.com

Be Sociable, Share!
Paste your AdWords Remarketing code here

PASSWORD RESET

LOG IN