คอร์สล่ามภาษาญี่ปุ่น โดยอาจารย์บุญชู ตันติรัตนสุนทร *เรียนวันเสาร์*

คอร์สล่ามภาษาญี่ปุ่น โดยอาจารย์บุญชู ตันติรัตนสุนทร *เรียนวันเสาร์*

SHARE
, / 10331 0
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInDigg thisShare on Tumblr

คอร์สล่าม

คอร์สล่าม

คอร์สล่าม ภาษาญี่ปุ่น รุ่นที่ 8 เต็มแล้ว!!

สามารถลงชื่อจองที่เรียนรุ่นที่ 9 ได้ คลิกที่นี่


คอร์สล่าม

มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่นในระดับสูง  และฝึกฝนทักษะที่จำเป็นในการสื่อสารหรือการเป็นล่าม  เพื่อให้ทำงานในองค์กรญี่ปุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เหมาะสำหรับผู้ที่..

  • มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N2 ขึ้นไป (หรือเทียบเท่า)
  • กำลังทำงานเป็นล่าม หรือมีความสนใจหรือกำลังจะเข้าสู่สายงานล่ามหรือการแปล
  • กำลังทำงานในบริษัทญี่ปุ่น ต้องการเสริมทักษะภาษาของตนเอง เพื่อให้การทำงานราบรื่นยิ่งขึ้น

เสริมทฤษฎี เน้นปฏิบัติ ตั้งแต่ต้นจนจบคอร์ส

  • ฝึกไวยากรณ์ เรียนรู้โครงสร้างการใช้คำ สำนวนภาษาญี่ปุ่น ทำแบบฝึกหัด
  • ฝึกแปลบทความให้สละสลวย เข้าใจง่าย เหมาะสมกับบริบท ทั้งจากหนังสือพิมพ์ วรรณกรรม ตำรา รวมถึงเอกสารจากงานที่ผู้เรียนกำลังทำ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมวิชาชีพ
  • ฝึกฝนทักษะบทบาทของล่ามและแสดงออกอย่างมืออาชีพ เรียนรู้เทคนิคการออกเสียง การพูดสลับ การจดโน้ต สรุปเนื้อหา และการจับใจความประเด็นสำคัญในที่ประชุม

ปรับเนื้อหาการเรียนการสอนใหม่ทั้งหมด ผู้ที่เคยเรียนก่อนหน้านี้ก็สามารถลงเรียนได้!

สอนโดยอาจารย์บุญชู ตันติรัตนสุนทร

ประธานชมรมล่ามและนักแปลภาษาญี่ปุ่น
อาจารย์ประจำ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (MBJ) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
มีประสบการณ์ในฐานะล่าม, นักแปลและผู้เชี่ยวชาญพิเศษทั้งในและต่างประเทศ มากกว่า 30 ปี

• อ่านบทสัมภาษณ์ของอาจารย์บุญชู คลิก

 

interpreter course

ตารางเรียน

**21 กันยายน 2019 งดการเรียนการสอนเนื่องจากอาจารย์ผู้สอนติดภารกิจ**

จองที่เรียนรุ่นที่ 9 คลิกที่นี่

 

📢 เสียงจากนักเรียนรุ่นที่ผ่านมา..

“เคยเรียนกับอาจารย์มาก่อนตอนป.โท อาจารย์เก่งมาก รู้ทุกอย่างเลยเกี่ยวกับญี่ปุ่น อยากเรียนกับอาจารย์เรื่อยๆ อาจาย์มีซีรีส์ญี่ปุ่นมาให้ดูด้วย มีบทความที่ทันสมัย เรียนแล้วเราเอาไปคุยกับคนญี่ปุ่นต่อได้ ช่วยให้เราทันเหตุการณ์มากขึ้น”

“บางครั้งเราโดนเรียกไปแปล ก็ไม่มั่นใจว่าจะใช้คำว่าอะไร แบบไหนดี เลยตัดสินใจลองมาเรียน.. อาจารย์จะช่วยเสริมไวยากรณ์ให้ และแนะนำ เสริมให้ว่ากรณีอย่างนี้เราควรจะแปลแบบไหน ไม่ใช่แปลไปตรงๆ แต่คนฟังเราไม่รู้เรื่อง”

สอบถามคอร์สเรียนผ่าน LINE คลิกที่ปุ่มเลยค่ะ
เพิ่มเพื่อน


เรียนภาษาญี่ปุ่น JEDUCATION CENTER

สาขาสีลม อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ (ปากซอยคอนแวนต์) เลขที่ 287 ชั้น 23 ห้อง 2303 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
สถานีรถไฟฟ้า BTS ศาลาแดง / MRTสีลม

โทร. 0-2267-7726 ต่อ 111-112
โทรสาร. 0-2631-2040  email : school@jeducation.com

สาขาอโศก อาคารจัสมินซิตี้ (ปาก>ซอยสุขุมวิท 23) เลขที่ 2 ชั้น 27 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กทม. 10110
สถานีรถไฟฟ้า BTS อโศก /MRT สุขุมวิท

โทร. 0-2665-2969
โทรสาร. 0-2665-2970  email : school@jeducation.com

เพิ่มเพื่อน

Be Sociable, Share!

PASSWORD RESET

LOG IN