I.C.NAGOYA Japanese Language School

I.C.NAGOYA Japanese Language School

SHARE
, / 5437 0
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInDigg thisShare on Tumblr
I.C. NAGOYA

I.C. NAGOYA Japanese Language School

ข้อมูลทั่วไป สถานที่ตั้ง
ค่าเล่าเรียน   หอพัก    
       รีวิวจากรุ่นพี่/เจ้าหน้าที่        

Ask002

ข้อมูลทั่วไป

I.C. NAGOYA Japanese Language School

📍 ที่ตั้ง  Meieki-Nagata Bldg, 3-26-19, Meieki, Nakamura-ku, Nagoya 450-0002
โทร   052-581-3370
ก่อตั้งเมื่อปี   1982
ระดับชั้นเรียน  9 ระดับ
ห้องเรียน   14  ห้อง
ชั่วโมงเรียน  20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
จำนวนนักเรียน  178 คน
นักเรียนสอบผ่าน JLPT (ข้อมูลปี 2017) N2 = 38 คน  N1 = 3 คน

เข้าสู่โฮมเพจของโรงเรียน (( คลิกที่นี่ ))

โรงเรียนตั้งอยู่ในย่านกลางเมือง ทำให้นักเรียนมีโอกาสพบปะกับคนที่หลากหลาย เช่น นักธุรกิจหรือนักท่องเที่ยว

✏️ ข้อมูลทั่วไปของสถาบัน

I.C. NAGOYA ก่อตั้งมากว่า 30 ปี โดยมีนักเรียนจากหลากหลายประเทศทั่วโลกเข้าเรียนที่นี่ ผู้ที่เรียนจบจากที่นี่ทำงานอยู่ทั่วโลก ตัว “I.C.” ย่อมาจาก “International Communication” ดังนั้น จุดมุ่งหมายหลักของโรงเรียนจึงมุ่งที่การขจัดอุปสรรคทางภาษาเพื่อการสื่อสารที่สัมฤทธิ์ผล  ด้วยคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ พร้อมให้คำปรึกษาแนะแนว โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาความสามารถทางการสื่อสารไปพร้อม ๆ กับสอดแทรกบทเรียนภายนอกห้องเรียนที่หลากหลาย

นาโกย่าตั้งอยู่ตรงใจกลางของประเทศญี่ปุ่น มีประชากรประมาณ 2,200,000 คน มีค่าครองชีพถูกเมื่อเทียบกับเมืองใหญ่ๆ และมีธรรมชาติ ในตัวเมืองและชานเมืองยังคงหลงเหลือสถานที่ทางประวัติศาสตร์ เช่น ปราสาท และวัดไว้ ในขณะเดียวกันยังเป็นเมืองที่ได้รับความสนใจในด้านของการผลิตรถยนต์ เครื่องบิน และ Subculture  เช่น อนิเมะ บริเวณสถานีนาโกย่าที่โรงเรียนตั้งอยู่นั้น นาโกย่าจึงถือเป็นประตูต้อนรับผู้คนที่มาเยือนภูมิภาคนี้ และเป็นเมืองที่จะทำให้นักเรียนได้สัมผัสกับประสบการณ์ทั้งวัฒนธรรมดั้งเดิมและความเป็นญี่ปุ่นสมัยใหม่ไปพร้อม ๆ กัน

✏️ ลักษณะที่โดดเด่น

  1. เป็นสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญในการสอนภาษาโดยเฉพาะ และมีจำนวนนักเรียนต่อชั้นเรียนไม่มากทำให้เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. สะดวกสบายเนื่องจากตั้งอยู่ใจกลางนาโกย่า และเดินจากสถานีนาโกย่าเพียงแค่ 3 นาที
  3. มีหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนอย่างหลากหลาย เช่น เพื่อเข้าทำงาน การศึกษาต่อ หรือการใช้ชีวิตในญี่ปุ่น
  4. เป็นที่รู้จักของคนไทย และมีนักเรียนไทยที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมาแล้วจำนวนมาก

✏️ จำนวนนักเรียนในปัจจุบัน (ข้อมูลล่าสุดปี 2017)

🇰🇷 เกาหลี 3
🇨🇳 จีน 23
🇹🇼 ไต้หวัน 4
🇳🇵 เนปาล 14
🇹🇭 ไทย 16
🇻🇳 เวียดนาม 59
🇵🇭 ฟิลิปปินส์ 11
🇮🇩 อินโดนีเซีย 7
🇯🇵 ญี่ปุ่น 3
🇲🇲 พม่า 6
🇲🇾 มาเลเซีย 8
🇱🇰 ศรีลังกา 14
อื่นๆ 10


✏️ สิ่งอำนวยความสะดวก

โสตทัศนูปกรณ์ (วีดีโอและดีวีดี), อินเตอร์เน็ท Wifi, ห้องเรียนด้วยตนเอง, เครื่องขายน้ำดื่มอัตโนมัติ

🎉 กิจกรรมพิเศษ

การเรียนนอกสถานที่, ทัศนศึกษา, การประกวดสุนทรพจน์

 


ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น

เป็นสำนักงานตัวแทนในประเทศไทยของสถาบันการศึกษาที่ญี่ปุ่นโดยตรง เปิดตั้งแต่ปีค.ศ.1999 ดำเนินการสมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น ครบครันทุกขั้นตอน สมัครเรียนกับโรงเรียนที่เจเอ็ดดูเคชั่นเป็นตัวแทน เหมือนการสมัครเรียนกับโรงเรียนที่ญี่ปุ่นโดยตรง ไม่มีค่าดำเนินการใดๆ

รับรองโดยสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ (TIECA)

ติดต่อสอบถาม – สมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น
สาขาสีลม โทร. 02-2677726 ต่อ 101-104
สาขาอโศก โทร. 02-665-2969
email : ask@jeducation.com

เพิ่มเพื่อน

Be Sociable, Share!

PASSWORD RESET

LOG IN