I.C.NAGOYA : หลักสูตรและค่าเล่าเรียน

I.C.NAGOYA : หลักสูตรและค่าเล่าเรียน

SHARE
, / 2503 0
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInDigg thisShare on Tumblr

I.C.NAGOYA001

ข้อมูลทั่วไป สถานที่ตั้ง
ค่าเล่าเรียน   หอพัก    
       รีวิวจากรุ่นพี่/เจ้าหน้าที่        
หลักสูตรและค่าเล่าเรียน
หลักสูตรภาษาระยะสั้น (( คลิก ))
หลักสูตรภาษาระยะยาว (( คลิก ))

ค่าเล่าเรียน  (หน่วยเป็นเงินเยน)

ค่าเล่าเรียน IC Nagoya 2019

หมายเหตุ : *ครั้งแรกชำระค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน 1 ปี และค่าอื่น ๆ รวม 831,500 เยน (รวมค่าประกันอุบัติเหตุ ประกัน 1 ปี)
**ค่าอื่น ๆ รวมค่าหนังสือเรียน เอกสารประกอบการเรียน ค่าทัศนศึกษา และค่าสิ่งอำนวยความสะดวก

🎖 ทุนการศึกษา:

  • ทุนการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการฯ 30,000 เยน/เดือน
  • ทุน I.C. Nagoya 30,000 เยน/ 3 เดือน

* เป็นทุนสำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียน I.C. Nagoya เท่านั้น (แต่ละภาคการศึกษาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง)

การ Support นักเรียน

  • พาไปลงทะเบียนที่เขต
  • แนะนำบริษัทหาบ้านเช่า
  • แนะนำเกี่ยวกับการเปิดบัญชี ซื้อโทรศัพท์/ ซิม/ อินเตอร์เน็ต
  • แนะนำเกี่ยวกับการงานพิเศษ
  • แนะนำเกี่ยวกับการหางานที่ญี่ปุ่น

ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น

เป็นสำนักงานตัวแทนในประเทศไทยของสถาบันการศึกษาที่ญี่ปุ่นโดยตรง เปิดตั้งแต่ปีค.ศ.1999  ดำเนินการสมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น ครบครันทุกขั้นตอน สมัครเรียนกับโรงเรียนที่เจเอ็ดดูเคชั่นเป็นตัวแทน เหมือนการสมัครเรียนกับโรงเรียนที่ญี่ปุ่นโดยตรง  ไม่มีค่าดำเนินการใดๆ

รับรองโดยสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ (TIECA)

ติดต่อสอบถาม – สมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น
สาขาสีลม โทร. 02-2677726 ต่อ 101-104
สาขาอโศก โทร. 02-665-2969
email : ask@jeducation.com

เพิ่มเพื่อน

Be Sociable, Share!

PASSWORD RESET

LOG IN