JAPAN STUDY TRIP IN HOKKAIDO : ทริปเรียนภาษาภาคฤดูร้อน พร้อมพักโฮมสเตย์ 1 เดือนเต็ม!

JAPAN STUDY TRIP IN HOKKAIDO : ทริปเรียนภาษาภาคฤดูร้อน พร้อมพักโฮมสเตย์ 1 เดือนเต็ม!

SHARE
, / 2370 0
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInDigg thisShare on Tumblr

JAPAN STUDY TRIP IN HOKKAIDO

เรียนภาษาและทัศนศึกษาภาคฤดูร้อน ที่ฮอกไกโด พร้อมพักโฮมสเตย์กับครอบครัวญี่ปุ่น 1 เดือนเต็ม!
ช่วงเวลาเดินทาง 30 มิถุนายน – 30 กรกฏาคม 2562 ( 4 สัปดาห์)

ราคา 103,900 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

ปิดรับสมัคร 10 พฤษภาคม 2562 (รับจำนวนจำกัด)

พิเศษ! สมัครภายใน 19 เมษายน 2019 ลดเหลือ 99,900 บาท!

Download รายละเอียดโปรแกรม  English Information CLICK

เรียนภาษาช่วงฤดูร้อนของญี่ปุ่น ท่องเที่ยวสัมผัสวัฒนธรรม และพักโฮมสเตย์กับครอบครัวชาวญี่ปุ่น

📚เรียนภาษา ณ ใจกลางเมืองซัปโปโร

Hokkaido Japanese Language Academy ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซัปโปโร นอกจากเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นแล้ว นักเรียนยังสามารถสื่อสารได้อย่างเป็นธรรมชาติ ด้วยหลักสูตรที่เน้นให้นักเรียนได้สัมผัสประสบการณ์ด้วยตัวเอง ผ่านการเรียนในห้องเรียน การทำกิจกรรมต่างๆ นอกห้องเรียน

นอกจากนี้ฮอกไกโดยังมีธรรมชาติที่สวยงามและวัฒนธรรมการกิน ที่สัมผัสได้แค่ที่ฮอกไกโดอีกด้วย

🚗สนุกกับกิจกรรม สัมผัสความเป็นญี่ปุ่นให้เต็มอิ่ม

 • พักโฮมสเตย์กับครอบครัวชาวญี่ปุ่น สัมผัสวิถีชีวิตประจำวันแบบญี่ปุ่นอย่างเต็มที่
 • เยี่ยมชมสถานศึกษา ดูแนวทางสำหรับน้องๆที่อยากมาเรียนต่อที่ญี่ปุ่น
 • ร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่น ทั้งจัดดอกไม้ พิธีชงชา ฯลฯ
 • ทัศนศึกษา ณ แหล่งท่องเที่ยวมีชื่อเสียงต่างๆ เช่น สวนลาเวนเดอร์ โรงงานช็อกโกแลต ตลาดปลานิโจ


ตารางกิจกรรม


⭕️สิ่งที่
รวมในโครงการ

ค่าเล่าเรียน, ค่าหนังสือเรียน, ค่าเดินทางทำกิจกรรม,ค่ากิจกรรม (ตามรายการ), ค่าพักกับครอบครัวชาวญี่ปุ่น และอาหาร 2 มื้อ,ค่ารับส่งสนามบิน, ค่าวีซ่า, ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ, ค่าเหยียบสนามบิน


❌สิ่งที่ไม่รวมอยู่ในโปรแกรม

ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าอาหารมื้อกลางวัน, ค่าเดินทางไปเรียนและกินข้าวกลางวัน,ค่าทำหนังสือเดินทาง,ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าอินเทอร์เน็ต, ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน


🚩เงื่อนไขการรับสมัคร

 • ผู้มีสิทธิ์สมัคร มีอายุ 13 ปีขึ้นไป หรือเรียนอยู่ในระดับ Grade 7 ขึ้นไป
  **สำหรับน้องที่อายุน้อยกว่า 13 ปี ประสงค์ที่จะสมัครเรียน จำเป็นต้องเดินทางกับผู้ปกครอง**
 • ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น


📃เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

 • ใบสมัคร
 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • รูปถ่าย 3 ใบ (ขนาด 2×2 นิ้ว)


💴ขั้นตอนการสมัคร

 1. ขอรับใบสมัครทางไลน์ / อีเมล์
 2. ชำระค่ามัดจำจำนวน 30,000 บาท
 3. ส่งใบสมัครและเอกสารในการขอวีซ่าภายใน  10 พฤษภาคม 2562
 4. ชำระค่าโครงการที่เหลือ ภายใน 30 พฤษภาคม 2562


ปิดรับสมัคร 10 พฤษภาคม 2019

 


ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น

เป็นสำนักงานตัวแทนในประเทศไทยของสถาบันการศึกษาที่ญี่ปุ่นโดยตรง เปิดตั้งแต่ปีค.ศ.1999 ดำเนินการสมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น ครบครันทุกขั้นตอน สมัครเรียนกับโรงเรียนที่เจเอ็ดดูเคชั่นเป็นตัวแทน เหมือนการสมัครเรียนกับโรงเรียนที่ญี่ปุ่นโดยตรง ไม่มีค่าดำเนินการใดๆ

รับรองโดยสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ (TIECA)

ติดต่อสอบถาม – สมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น
สาขาสีลม โทร. 02-2677726 ต่อ 101-104
สาขาอโศก โทร. 02-665-2969
email : ask@jeducation.com

เพิ่มเพื่อน

Be Sociable, Share!

PASSWORD RESET

LOG IN