Fukui Senior High School : ค่าเล่าเรียน

Fukui Senior High School : ค่าเล่าเรียน

SHARE
, / 925 0
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInDigg thisShare on Tumblr

ข้อมูลทั่วไป สถานที่ตั้ง
ค่าเล่าเรียน   หอพัก    

Ask002

หลักสูตรและค่าเล่าเรียน

 

แผนการเรียนสำหรับนักเรียนไทย

ตัวอย่างตารางเรียน

วิชาที่เรียนในชั้นมัธยมปลายปีที่ 1 ช่วงเดือนเมษายน – กรกฎาคม

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
1 Homeroom ภาษาญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น
2 ภาษาญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น
3 ภาษาญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น ทบทวนโดยรวม
4 ภาษาญี่ปุ่นรวม พลศึกษา ดนตรี 1 ศิลปะการต่อสู้ ดนตรี 1
5 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 ภาษาญี่ปุ่นรวม การงานพื้นฐาน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 ภาษาญี่ปุ่นรวม
6 พลศึกษา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 การงานพื้นฐาน ภาษาญี่ปุ่นรวม ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
7 ภาษาญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น

 

ช่วงปิดเทอมฤดูร้อน จะมีการเรียนวิชาที่ไม่ได้เรียนพร้อมนักเรียนญี่ปุ่นในครึ่งแรก ได้แก่ คณิตศาสตร์ 1/ คณิตศาสตร์ A/ สังคมปัจจุบัน / ชีววิทยาพื้นฐาน / เคมีพื้นฐาน / สุขศึกษา


วิชาที่เรียนในชั้นมัธยมปลายปีที่ 1 เดือนกันยายนเป็นต้นไป

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
1 Homeroom ดนตรี 1 คณิตศาสตร์ 1 สังคมปัจจุบัน ดนตรี 1 คณิตศาสตร์ 1
2 สุขศึกษา สังคมปัจจุบัน ศิลปะการต่อสู้ เคมีพื้นฐาน ชีววิทยาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ 1
3 ชีววิทยาพื้นฐาน พลศึกษา ภาษาญี่ปุ่นรวม คณิตศาสตร์ A คณิตศาสตร์ 1 ทบทวนโดยรวม
4 พลศึกษา คณิตศาสตร์ A ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 คณิตศาสตร์ 1 ภาษาญี่ปุ่น
5 ภาษาญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่นรวม การงานพื้นฐาน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 ภาษาญี่ปุ่นรวม
6 เคมีพื้นฐาน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 การงานพื้นฐาน ภาษาญี่ปุ่นรวม ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
7 ภาษาญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น

 

ค่าเล่าเรียน  (หน่วยเป็นเงินเยน)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • ผู้สมัครจะต้องมีสถานภาพเป็นนักเรียนในโรงเรียนที่อยู่ในประเทศไทย หรือโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2019
  • ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ประพฤติปฏิบัติตนตามกฎและข้อบังคับของโรงเรียนได้อย่างเหมาะสม
  • ต้องจบการศึกษาในประเทศตัวเองอย่างน้อย 9 ปี (จบมัธยมต้น)
  • ควรมีประสบการณ์การเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างน้อย 1 ปี (หากไม่มีพื้นฐานกรุณาปรึกษาเจ้าหน้าที่)

 


ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น

เป็นสำนักงานตัวแทนในประเทศไทยของสถาบันการศึกษาที่ญี่ปุ่นโดยตรง เปิดตั้งแต่ปีค.ศ.1999  ดำเนินการสมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น ครบครันทุกขั้นตอน สมัครเรียนกับโรงเรียนที่เจเอ็ดดูเคชั่นเป็นตัวแทน เหมือนการสมัครเรียนกับโรงเรียนที่ญี่ปุ่นโดยตรง  ไม่มีค่าดำเนินการใดๆ

รับรองโดยสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ (TIECA)

ติดต่อสอบถาม – สมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น
สาขาสีลม โทร. 02-2677726 ต่อ 101-104
สาขาอโศก โทร. 02-665-2969
email : ask@jeducation.com

เพิ่มเพื่อน

Be Sociable, Share!

PASSWORD RESET

LOG IN