ทุนส่วนลด เรียนภาษาระยะสั้นที่โอซาก้า เทอมตุลาคม 2019 ปิดรับสมัคร 30 มิถุนายนนี้

ทุนส่วนลด เรียนภาษาระยะสั้นที่โอซาก้า เทอมตุลาคม 2019 ปิดรับสมัคร 30 มิถุนายนนี้

SHARE
, / 495 0
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInDigg thisShare on Tumblr

ทุนส่วนลด เรียนภาษาระยะสั้นที่โอซาก้า เทอมตุลาคม 2019

3 โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นในจังหวัดโอซาก้า

 • EN Japanese Language School
 • TERA School of Business & Communication
 • SEIKO Academy of Foreign Language

มอบทุนส่วนลดคอร์สเรียนภาษาระยะสั้น ภาคเรียนตุลาคม 2019 สำหรับผู้ที่สมัครภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2019

1.EN Japanese Language School

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นที่เปิดสอนเฉพาะหลักสูตรระยะสั้น เน้นทักษะทั้ง 4 ด้าน (ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน) และมีหลักสูตรที่ทำให้ได้สัมผัสวัฒนธรรมและฝึกภาษาจริง

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อนำไปใช้จริง (เรียนช่วงเช้า 9.00 – 12.20 น.)
 • หลักสูตรสัมผัสวัฒนธรรมการใช้ชีวิต (เรียนช่วงบ่าย 13.00 – 14.35 น.)

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อนำไปใช้จริง และหลักสูตรสัมผัสวัฒนธรรมการใช้ชีวิต นักเรียนจะได้นำภาษาญี่ปุ่นไปใช้จริง โดยการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เจอในชีวิตประจำวัน เช่น การขึ้นรถไฟ ภาษาคันไซ การทำอาหารญี่ปุ่น รวมถึงการพาไปชมสถานที่ต่างๆในเมืองโอซาก้าและเมืองใกล้เคียง

**ผู้สมัครควรมีความรู้อย่างน้อยตัวอักษรHiragana จนถึงผู้ที่มี N3 **

จำนวนนักเรียนต่อชั้นเรียน : 12 คน

เว็บไซต์โรงเรียน คลิกที่นี่

รายละเอียดทุนส่วนลด

1.ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน

 • ทุนสำหรับผู้ที่สมัครเรียนล่วงหน้า ภาคเรียนตุลาคม 2019 จะได้รับทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน มูลค่า 50,000 เยน

 • ทุนสำหรับผู้ที่มีผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น เมื่อสมัครเรียนภาคเรียนตุลาคม 2019 จะได้รับทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน ดังรายละเอียดในตาราง

หมายเหตุ : นักเรียน 1 คน สามารถรับทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนได้เพียง 1 ทุนเท่านั้น

2. ทุนส่วนลดค่าหอพัก

ในกรณีที่ประสงค์จะพักในหอพักของโรงเรียน ทางโรงเรียนมีทุนสนับสนุนค่าหอพักจำนวน 30,000 เยน 
หมายเหตุ : นักเรียนที่ได้ส่วนลดค่าเล่าเรียน สามารถสมัครทุนสนับสนุนหอพักคู่กันได้

2. TERA School of Business & Communication

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นที่โอซาก้า เปิดสอนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ สำหรับผู้ที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N2 ขึ้นไป

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ (เรียนช่วงเช้า 9.00 – 12.20 น.)
 • หลักสูตรเพื่อการสมัครงาน (เรียนช่วงบ่าย )13.00 – 14.35 น.

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ และหลักสูตรเพื่อการสมัครงาน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทำงาน เช่น การสนทนาทางธุรกิจ การเขียนรายงาน การคุยโทรศัพท์ เขียนอีเมล์ มารยาทในการทำงานกับคนญี่ปุ่น ฯลฯ

**ผู้สมัครต้องมีความรู้ N2 ขึ้นไป (หากไม่มีใบสอบวัดระดับ สามารถปรึกษากับเจ้าหน้าที่ก่อนสมัครได้ )**

จำนวนนักเรียนต่อชั้นเรียน : 12 คน

เว็บไซต์โรงเรียน คลิกที่นี่

รายละเอียดทุนส่วนลด

1.ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน

 • ทุนสำหรับผู้ที่สมัครเรียนล่วงหน้า ภาคเรียนตุลาคม 2019 จะได้รับทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน มูลค่า 50,000 เยน

 • ทุนสำหรับผู้ที่มีผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น เมื่อสมัครเรียนภาคเรียนตุลาคม 2019 จะได้รับทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน ดังรายละเอียดในตาราง


หมายเหตุ : นักเรียน 1 คน สามารถรับทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนได้เพียง 1 ทุนเท่านั้น

2. ทุนส่วนลดค่าหอพัก

ในกรณีที่ประสงค์จะพักในหอพักของโรงเรียน ทางโรงเรียนมีทุนสนับสนุนค่าหอพักจำนวน 30,000 เยน


หมายเหตุ : นักเรียนที่ได้ส่วนลดค่าเล่าเรียน สามารถสมัครทุนสนับสนุนหอพักคู่กันได้

3. SEIKO Academy of Foreign Language

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานที่เปิดสอนเฉพาะหลักสูตรระยะสั้น เน้นสอนไวยากรณ์ และความรู้ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัดระยะสั้น (เรียนช่วงเช้า 9.00 – 12.20 น.)

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัดระยะสั้นที่เน้นไวยากรณ์ คำศัพท์ คันจิ โดยสอนทักษะภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน

**ผู้สมัครควรมีความรู้อย่างน้อยตัวอักษรHiragana จนถึงผู้ที่มี N5**

จำนวนนักเรียนต่อชั้นเรียน : 22 คน

เว็บไซต์โรงเรียน คลิกที่นี่

รายละเอียดทุนส่วนลด

 • ทุนส่วนลดค่าหอพัก

ในกรณีที่ประสงค์จะพักในหอพักของโรงเรียน ทางโรงเรียนมีทุนสนับสนุนค่าหอพักจำนวน 30,000 เยน

วิธีการสมัครทั้ง 3 สถาบัน

 1. กรอกใบสมัครเรียน  (คลิกที่นี่)
 2. ส่งใบสมัคร, สำเนาพาสปอร์ต, รูปถ่าย 1นิ้วครึ่ง 1 ใบแปะรูปถ่ายบนใบสมัคร โดยการแสกนส่งทางเมล์ ask@jeducation.com
 3. เจ้าหน้าที่เจเอ็ดส่งใบสมัครไปที่ญี่ปุ่น
 4. โรงเรียนส่งใบแจ้งค่าใช้จ่าย ค่าเล่าเรียนและหอพักมาให้
 5. นักเรียนโอนเงินค่าใช้จ่าย ไปที่โรงเรียนที่ญี่ปุ่น
 6. โรงเรียนส่งใบตอบรับมาให้
 7. นักเรียนนำใบตอบรับไปขอวีซ่า จองตั๋วเครื่องบิน ทำประกัน ซื้อซิม
 8. เดินทางไปเรียนที่ญี่ปุ่น

กำหนดการสมัคร ภายใน 30 มิถุนายน 2019

ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น
เป็นสำนักงานตัวแทนในประเทศไทยของสถาบันโดยตรง  ดำเนินการสมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น ครบครันทุกขั้นตอน  โดยไม่คิดค่าดำเนินการใด ๆ รวมถึงค่าส่งเอกสารไปที่ญี่ปุ่น

สาขาสีลม โทร. 02-2677726 ต่อ 101-104
สาขาอโศก โทร. 02-665-2969
email : ask@jeducation.com

ADD LINE เจ๊เอ๊ด >> http://bit.ly/line-jed

Be Sociable, Share!

PASSWORD RESET

LOG IN