ทุนส่วนลด เรียนภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น ที่โอซาก้า

ทุนส่วนลด เรียนภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น ที่โอซาก้า

SHARE
, / 715 0
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInDigg thisShare on Tumblr

2 โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นในจังหวัดโอซาก้า EN Japanese Language School และ SEIKO Academy of Foreign Language มอบทุนส่วนลดคอร์สเรียนภาษาระยะสั้น ภาคเรียนเมษายน 2019 สำหรับผู้ที่สมัครภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2018!

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. อายุ 18 ปีขึ้นไป
2. ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่น (แต่ต้องฝึกคัดอักษร Hiragana ให้คล่องก่อนเดินทางไปเรียน)

 

1. EN Japanese Language School 

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นที่เปิดสอนเฉพาะหลักสูตรระยะสั้น เน้นทักษะทั้ง 4 ด้าน (ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน) และมีหลักสูตรที่ทำให้ได้สัมผัสวัฒนธรรมและฝึกภาษาจริง

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อนำไปใช้จริง (เรียนช่วงเช้า 9.00 – 12.20 น.)
 • หลักสูตรสัมผัสวัฒนธรรมการใช้ชีวิต (เรียนช่วงบ่าย 13.00 – 14.35 น.)

ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร

พิเศษ!! สำหรับผู้ที่สมัครเรียนพร้อมกันทั้ง 2 หลักสูตร ทางโรงเรียนมอบส่วนลดพิเศษ โดยชำระค่าเรียนหลักสูตรสัมผัสวัฒนธรรมการใช้ชีวิตเพิ่ม เพียง 40,000 เยนเท่านั้น!

เว็บไซต์โรงเรียน คลิกที่นี่

 รายละเอียดทุนส่วนลด 

1.  ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน 

 • ทุนสำหรับผู้ที่สมัครเรียนล่วงหน้า ภาคเรียนเมษายน 2019 จะได้รับทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน มูลค่า 50,000 เยน
 • ทุนสำหรับผู้ที่มีผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น เมื่อสมัครเรียนภาคเรียนเมษายน 2019 จะได้รับทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน ดังรายละเอียดในตาราง

* ประเภทของทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนที่จะได้รับ ทางโรงเรียนจะเป็นผู้พิจารณาและแจ้งแก่นักเรียนภายหลังการสมัคร
* นักเรียน 1 คน สามารถรับทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนได้เพียง 1 ทุนเท่านั้น

 

2. ทุนส่วนลดค่าหอพัก

ในกรณีที่ประสงค์จะพักในหอพักของโรงเรียน ทางโรงเรียนมีทุนสนับสนุนค่าหอพักจำนวน 30,000 เยน เมื่อยื่นใบสมัครหอพักพร้อมกับสมัครเรียน
* ค่าเล่าเรียนในตาราง แสดงเป็นค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน ค่าใช้จ่ายจริงอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามชนิดทุนที่นักเรียนได้รับ
* นักเรียนที่ได้ส่วนลดค่าเล่าเรียน ประเภทที่ 1 หรือ 2 สามารถสมัครทุนสนับสนุนหอพักคู่กันได้

2. SEIKO Academy of Foreign Language 

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานที่เปิดสอนเฉพาะหลักสูตรระยะสั้น เน้นสอนไวยากรณ์ และความรู้ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัดระยะสั้น (เรียนช่วงเช้า 9.00 – 12.20 น.)

ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร

เว็บไซต์โรงเรียน คลิกที่นี่

 รายละเอียดทุนส่วนลด 

1.  ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน 

 • ทุนสำหรับผู้ที่สมัครเรียนล่วงหน้า ภาคเรียนเมษายน 2019 จะได้รับทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน มูลค่า 50,000 เยน

 • ทุนสำหรับผู้ที่มีผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น สำหรับผู้ที่สอบผ่าน JLPT ระดับ N5 เมื่อสมัครเรียนภาคเรียนเมษายน 2019 จะได้รับทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน มูลค่า30,000 เยน

* ประเภทของทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนที่จะได้รับ ทางโรงเรียนจะเป็นผู้พิจารณาและแจ้งแก่นักเรียนภายหลังการสมัคร
* นักเรียน 1 คน สามารถรับทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนได้เพียง 1 ทุนเท่านั้น

2. ทุนส่วนลดค่าหอพัก

ในกรณีที่ประสงค์จะพักในหอพักของโรงเรียน ทางโรงเรียนมีทุนสนับสนุนค่าหอพักจำนวน 30,000 เยน เมื่อยื่นใบสมัครหอพักพร้อมกับสมัครเรียน
* ค่าเล่าเรียนในตาราง แสดงเป็นค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน ค่าใช้จ่ายจริงอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามชนิดทุนที่นักเรียนได้รับ
* นักเรียนที่ได้ส่วนลดค่าเล่าเรียน ประเภทที่ 1 หรือ 2 สามารถสมัครทุนสนับสนุนหอพักคู่กันได้

 

 วิธีการสมัครทั้ง 2 สถาบัน 
 1. กรอกใบสมัครเรียน  (คลิกที่นี่)
 2. ส่งใบสมัคร, สำเนาพาสปอร์ต, รูปถ่าย 1นิ้วครึ่ง 1 ใบแปะรูปถ่ายบนใบสมัคร โดยการแสกนส่งทางเมล์ ask@jeducation.com
 3. เจ้าหน้าที่เจเอ็ดส่งใบสมัครไปที่ญี่ปุ่น
 4. โรงเรียนส่งใบแจ้งค่าใช้จ่าย ค่าเล่าเรียนและหอพักมาให้
 5. นักเรียนโอนเงินค่าใช้จ่าย ไปที่โรงเรียนที่ญี่ปุ่น
 6. โรงเรียนส่งใบตอบรับมาให้
 7. นักเรียนนำใบตอบรับไปขอวีซ่า จองตั๋วเครื่องบิน ทำประกัน ซื้อซิม
 8. เดินทางไปเรียนที่ญี่ปุ่น

กำหนดการสมัคร ภายใน 30 พฤศจิกายน 2018

ข้อควรระวัง

 1. หนังสือรับรองผลการเรียน จะออกให้หลังจากจบคอร์ส โดยต้องมีผลการเรียนที่ผ่านเกณฑ์ ( C ขึ้นไป ) และมีเปอร์เซ็นต์การเข้าชั้นเรียนดี ( 85 % ขึ้นไป ) อ้างอิงจากผลการเรียนและอัตราการเข้าเรียน
 2. สำหรับนักเรียนที่มาจากต่างประเทศ ทางโรงเรียนไม่สามารถขอใบพำนักระยะยาว สถานะStudent ให้ได้
 3. ไม่มีส่วนลดบัตรรถไฟสำหรับนักเรียนตามกฎของบริษัทรถไฟ
 4. กรุณาฝึกคัดอักษร “Hiragana” ก่อนมาเริ่มเรียนจริง

 

Add Line สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เพิ่มเพื่อน


ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น
เป็นสำนักงานตัวแทนในประเทศไทยของสถาบันโดยตรง  ดำเนินการสมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น ครบครันทุกขั้นตอน  โดยไม่คิดค่าดำเนินการใด ๆ รวมถึงค่าส่งเอกสารไปที่ญี่ปุ่น

สาขาสีลม โทร. 02-2677726 ต่อ 101-104
สาขาอโศก โทร. 02-665-2969
email : ask@jeducation.com

เพิ่มเพื่อน

Be Sociable, Share!

PASSWORD RESET

LOG IN