หลักสูตร ภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInDigg thisShare on Tumblr

หลักสูตร ภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด

อยากเป็นภาษาญี่ปุ่นไวๆ ทำยังไงดี ?

คำถามนี้ได้ยินบ่อย แต่ไม่มีทางลัดในการเรียนภาษาหรอกนะคะ :))) ต้องอาศัยระยะเวลา ฝึกอ่าน ฝึกเขียน ฝึกพูดบ่อยๆ ค่อยๆ พัฒนา กันไป หรือถ้าเอาที่น่าจะช่วยให้เป็นเร็วที่สุด ก็ควรจะไปเรียนที่ญี่ปุ่นค่ะ หรือจะเรียนในไทยก็ได้ แต่ต้องเรียน “แบบเดียวกับที่ญี่ปุ่น” ค่ะ

สอบถาม-จองคอร์สเรียนผ่านไลน์ คลิกที่ปุ่มได้เลยค่ะเพิ่มเพื่อน

 

หลักสูตร ภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด เรียนแบบเดียวกับที่ญี่ปุ่น

เปิดสอนภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ระดับเบื้องต้น จนถึงภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานอยู่แล้วในระดับต่างๆ โดยมีการจัดทดสอบเพื่อจัดเข้าชั้นเรียนตามระดับความรู้ ผู้เรียนจะได้เรียนภาษาญี่ปุ่นแบบเดียวกับการเรียนที่ประเทศญี่ปุ่น เรียนอย่างเข้มข้นทุกวันจันทร์ – ศุกร์ วันละ 4 ชั่วโมง

ระดับชั้นเรียน แบ่งเป็น
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด 1 (เทียบเท่าหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป  B1- B5)
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด 2 (เทียบเท่าหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป I1- I5)
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด 3
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด 4
700x500Intensive

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด 1

หลักสูตรสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น เรียนไวยากรณ์ระดับต้น จากหนังสือเรียน Minna no Nihongo ตั้งแต่บทที่ 1 – 25 เน้นทักษะเพื่อการนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน เมื่อเรียนจบจะมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นเทียบเท่าระดับ N5

 

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด 2หลักสูตรนี้เรียนไวยากรณ์ระดับกลาง จากหนังสือเรียน Minna no Nihongo 3-4 ตั้งแต่บทที่ 26 – 50 ต่อยอดความรู้ภาษาญี่ปุ่นจากระดับเดิม เมื่อเรียนจบจะมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นเทียบเท่าระดับ N4


ชั่วโมงเสริมพิเศษ สำหรับหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด 1-2
– มารยาทและข้อควรรู้ในการใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่น
– การใช้ Application ของโทรศัพท์ เพื่อการใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่น
– การหาข้อมูลเพื่อการศึกษาต่อระดับสูงที่ประเทศญี่ปุ่น
– ภาษาญี่ปุ่นกับการหางานพิเศษที่ญี่ปุ่น

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด 1 และ 2  เป็นหลักสูตรเพื่อปรับตัวก่อนการไปเรียนต่อญี่ปุ่นอย่างแท้จริง ด้วยการเรียนการสอนแบบเดียวกับห้องเรียนที่ญี่ปุ่น คือ มีการบ้าน มีแบบฝึกหัดให้ฝึกฝน มีการทดสอบย่อย การเตรียมบทเรียนล่วงหน้า ฯลฯ และด้วยจำนวนชั่วโมงเรียน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เท่ากับที่ญี่ปุ่น  ทำให้นักเรียนที่เรียนหลักสูตรนี้ คุ้นเคยและปรับตัวได้ง่าย ไม่เคร่งเครียด เมื่อเข้าห้องเรียนจริงที่ญี่ปุ่น (เพราะเข้มข้นพอกัน) มีกิจกรรมฝึกพูดให้พัฒนาทักษะการสื่อสาร ก่อนเรียนจบมีชั่วโมงเสริมเพื่อการเตรียมตัวใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่น ทำให้เป็นหลักสูตรที่ควรเรียนเพื่อเตรียมตัวก่อนไปเรียนต่อญี่ปุ่น

 

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด 3หลักสูตรนี้เรียนไวยากรณ์ระดับเตรียมสูง จากหนังสือเรียน Manabou Nihongo ตั้งแต่บทที่ 1 – 15 เน้นเรื่องการทำงานเพิ่มมากขึ้น เมื่อเรียนจบจะมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นเทียบเท่าครึ่งหนึ่งของระดับ N3

 

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด 4หลักสูตรนี้เรียนไวยากรณ์ระดับเตรียมสูง จากหนังสือเรียน Manabou Nihongo ตั้งแต่บทที่ 16 – 20 และ Manabou Nihongo Chuukyu เน้นทักษะต่างๆในระดับที่สูงขึ้น และมีเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นในการทำงาน


หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด 3 และ 4 เหมาะสำหรับผู้ที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นถึงระดับ N4 แล้วและต้องการเรียนให้ได้ระดับ N3  เพื่อการเข้าทำงานในบริษัทญี่ปุ่นโดยเฉพาะ การเรียนหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะต้องถ่ายทอดภาษาญี่ปุ่น ผ่านการทำชิ้นงาน เช่น หนังสือพิมพ์, เรียงความ ฯลฯ และนำเสนอเป็นภาษาญี่ปุ่น มีชั่วโมงเสริมเกี่ยวกับสิ่งที่ควรรู้ในการทำงานกับคนญี่ปุ่น รวมไปถึงมารยาทในการสัมภาษณ์เข้าทำงานกับบริษัทญี่ปุ่น


ชั่วโมงเสริมพิเศษ สำหรับหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด 3-4
– มารยาทและสิ่งที่ควรรู้ในการทำงานบริษัทญี่ปุ่น
– การแลกนามบัตร
– การโค้ง การทักทายแบบญี่ปุ่น
– มารยาทในการสัมภาษณ์งานบริษัทญี่ปุ่น

 

จำนวนชั่วโมงและค่าเล่าเรียน

 

✨เฉพาะ เร่งรัด 1 สำหรับผู้ที่ไม่เคยมีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นมาก่อน

จำนวนชั่วโมง รอบเรียน 13.00-17.00 น.
212 ชั่วโมง 36,000 บาท (รวมค่าหนังสือเรียนแล้ว 2 เล่ม)

 

 

✨เร่งรัด 2 – 4

จำนวนชั่วโมง รอบเรียน 9.15 – 13.15 หรือ 13.00-17.00 น.
208 ชั่วโมง 35,400 บาท (รวมค่าหนังสือเรียนแล้ว 2 เล่ม)

 

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัดที่กำลังเปิดรับสมัคร

 

ใบประกาศนียบัตร
ผู้ที่เรียนจบในแต่ละระดับ  จะได้ใบประกาศนียบัตรรับรองจากทางโรงเรียน  ทั้งนี้ ผู้เรียนจะต้องมีผลการสอบตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 70 เปอร์เซนต์   และสามารถติดต่อขอรับใบประกาศฯได้หลังจากจบหลักสูตร

ผู้ที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นแล้ว สามารถนัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น (Placement Test)
เพื่อเข้าเรียนได้ตลอดเวลา! (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสอบ)

ตารางเวลาที่สามารถเข้ามาสอบ Placement Test ได้

 


Placement Test การสอบวัดระดับเข้าชั้นเรียนที่ Jeducation Center
กฎเหล็ก 5 ข้อที่จะทำให้พูดญี่ปุ่นเก่งขึ้นใน 3 เดือน

เรียนภาษาญี่ปุ่น : สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น Jeducation Center
สาขาสีลม : ชั้น 23 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ถ.สีลม บางรัก กรุงเทพ โทร. 0-2267-7726
สาขาอโศก : ชั้น 27 อาคารจัสมินซิตี้ ปากซอยสุขุมวิท 23 วัฒนา กรุงเทพ โทร. 0-2665-2969
อีเมล์ : school@jeducation.com

เพิ่มเพื่อน

Be Sociable, Share!

PASSWORD RESET

LOG IN