มหาวิทยาลัย

ข้อมูลทั่วไป ทุนการศึกษา หลักสูตร กิจกรรม อาคารสถานที่ ที่พัก แนะนำนักเรียน สถานที่ตั้ง การรับสมัคร

ข้อมูลทั่วไป

ที่อยู่ : 1-1 nanjyo Otani, Sogabe-cho, Kameoka 621-855 Kyoto JapanKyoto Gakuen University

ปีที่ก่อตั้ง ปี ค.ศ. 1969
จำนวนนักศึกษาต่างชาติ 56 คน
วีซ่า College Student


เข้าสู่โฮมเพจของมหาวิทยาลัย
 สัญชาติของนักเรียน (ณ เดือนเมษายน 2550)
จีน
เกาหลี
ไต้หวัน
เนปาล

มองโกเลีย

41
5
8
1
1

ข้อมูลทั่วไป

ราวๆ 1 , 000 ปีที่ผ่านมา เกียวโตเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในเขต Kinki อยู่ห่างจากเมืองโอซาก้าประมาณ 40 กม. ปัจจุบันเมืองเกียวโตมีวัฒนธรรมเก่าแก่ของญี่ปุ่นหลงเหลืออยู่มากมาย Kyoto Gakuen University ตั้งอยู่ในอำเภอคาเมโอกะ เมืองเกียวโต เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแคมปัสสวยงามมาก รายล้อมไปด้วยธรรมชาติ ก่อตั้งขึ้นในปี 1969สดงออกในงานศิลปะตะวันออกและศิลปะตะวันตก ทั้งในด้านทฤษฎีที่เกี่ยวกับงานศิลป์ ความสวยงาม ประวัติศาสตร์งานศิลป์ รวมถึงพัฒนาการของทฤษฎีศิลป์


จุดมุ่งหมายของมหาวิทยาลัย

เพื่อที่จะพัฒนานักศึกษาให้เป็นบุคคลากรที่มีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ เพิ่มพูนความรู้ , ทักษะความสามารถในการสื่อสาร, การดำรงอยู่ในสังคม ความรู้ หมายรวมถึงทั้งด้านพื้นฐาน และเฉพาะทาง เนื่องจากเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนานักศึกษา ความสามารถในการสื่อสาร รวมถึง ทักษะการพูด, ทักษะการเขียน, ทักษะทางคอมพิวเตอร์ การดำรงอยู่ในสังคม รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง และสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในสังคมติดต่อสอบถามหรือสมัครเรียนได้ที่
สำนักงานในประเทศไทย
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น

กรุงเทพฯ

287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ (ข้างซอยคอนแวนต์) ชั้น 23 ห้อง 2301 ถ.สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์
โทรสาร

0-2267-7726
0-2631-2040
email address ask@jeducation.com
*** สมัครเรียนกับสำนักงานในประเทศไทย ไม่ต้องเสียค่าดำเนินการใด ๆ ***Copyright 2001-2002 Lighthouse Info Service Co, Ltd. All rights reserved.