มหาวิทยาลัย

ข้อมูลทั่วไป ทุนการศึกษา หลักสูตร กิจกรรมนอกหลักสูตร อาคารสถานที่ ที่พักและชีวิตความเป็นอยู่ แนะนำนักเรียน สถานที่ตั้ง

ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้ง : Higashiyamate Campus: 1 - 50 Higashi-yamate-machi, Nagasaki-shi 850-855 JAPANมหาวิทยาลัยสตรีคัสซุย
ปีที่ก่อตั้ง ค.ศ. 1879
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1,400 คน
จำนวนนักเรียนต่างชาติ 62 คน
วีซ่า College Student

เข้าสู่โฮมเพจของมหาวิทยาลัย
 


ข้อมูลทั่วไป

นางาซากิเป็นเมืองท่าที่เจริญรุ่งเรืองจากการค้าขายสินค้ากับต่างประเทศมาตั้งแต่อดีต Kwassui Women’s College ตั้งอยู่ในเมืองนางาซากิ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีอาคารเรียนสวยงาม ได้รับเลือกว่าเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีสถานที่เรียนสวยงามมากที่สุดในญี่ปุ่น (จากหนังสือ”มหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น”) เป็นมหาวิทยาลัยหญิงล้วนที่ก่อตั้งเป็นแห่งแรก ๆ ของญี่ปุ่น สามารถสร้างบุคลากรที่มีชื่อเสียงจำนวนมากออกสู่สังคมอย่าง เช่น รัฐมนตรีหญิงคนแรกของญี่ปุ่น เป็นต้น

มหาวิทยาลัยสตรีคัสซุย  มีการเรียนการสอนแบบใหม่ทำให้เรียนภาษาญี่ปุ่นได้อย่างเต็มที่  นอกจากนั้นนักเรียนยังเลือกลงวิชาบรรยายที่เกี่ยวกับญี่ปุ่นได้ (ขึ้นอยู่กับความรู้ภาษาญี่ปุ่น) อย่างเช่น ภาษาญี่ปุ่น วัฒนธรรมญี่ปุ่น สังคมญี่ปุ่น เป็นต้น การที่นักเรียนสามารถลงเรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและการบรรยายควบคู่กันไปได้นี้ ถือเป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัย Kwassui


การจะมาเรียนที่ KWASSUI WOMEN'S COLLEGE สามารถทำได้ 3 แบบด้วยกัน

 • หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น ( 6 เดือน - 1ปี )
 • หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ (4 ปี)
 • หลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่องปีที่ 3 - 4 หรือการโอนหน่วยกิต ( 2 ปี : ต้องจบระดับอนุปริญญาหรือสูงกว่า )


คณะที่เป็นที่นิยมสำหรับนักเรียนต่างชาติ

 • คณะอักษรศาสตร์ ภาควิชาวัฒนธรรมญี่ปุ่นร่วมสมัย
  - ภาษาญี่ปุ่น วัฒนธรรมญี่ปุ่น วรรณคดีญี่ปุ่น
  - อบรบทักษะการเป็นครูสอนภาษาญี่ปุ่นใหแก่ชาวต่างชาติ
  - การจัดการวัฒนธรรม (การวิจัยและการวางแผนด้านการตลาด)


 • คณะดุริยางค์ศาสตร์ ภาควิชาดนตรี หลักสูตรดนตรีสมัยนิยม (Popular Music)
  - การประพันธ์ดนตรีสมัยนิยม


 • คณะพลานามัยศาสตร์ ภาควิชาการวางแผนและจัดการูปแบบชีวิต
  - Product Design
  - การจัดการคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

ติดต่อสอบถามหรือสมัครเรียนได้ที่
สำนักงานในประเทศไทย
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น

กรุงเทพฯ

287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ (ข้างซอยคอนแวนต์) ชั้น 23 ห้อง 2303 ถ.สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์
โทรสาร

0-2267-7726 ต่อ 101-104
0-2631-2040
email address ask@jeducation.com

Copyright 2001-2002 Lighthouse Info Service Co, Ltd. All rights reserved.