วิทยาลัยวิชาชีพเฉพาะทาง
ข้อมูลทั่วไป ทุนการศึกษา หลักสูตร กิจกรรม อาคารสถานที่ ที่พัก แนะนำนักเรียน สถานที่ตั้ง การรับสมัคร

ข้อมูลทั่วไปอาคาร 1
ที่ตั้ง
1-25-4 Hyakunin-Cho, Shinjuku-Ku, Tokyo 169-8522

ปีที่ก่อตั้ง
ค.ศ. 1951

จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 3200 คน
จำนวนนักเรียนต่างชาติ 400 คน
( คิดเป็นร้อยละ 12.4 ของนักเรียนทั้งหมด)

ประเภทวีซ่า

College Student

เข้าสู่โฮมเพจของโรงเรียน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


อาคาร 2


นักเรียนต่างชาติ ( ณ เดือนเมษายน 2549 ) จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด 3,200 คน
จีน
เกาหลี
ไต้หวัน

ฮ่องกง

เนปาล

บังคลาเทศ

ไทย
130
161
39
9
4
1
9

อินเดีย

อินโดนีเซีย
มาเลเซีย
เวียดนาม
พม่า

อังกฤษ

อื่น ๆ
2
6
4
3
8
1
20ข้อมูลทั่วไป

สถาบันเริ่มก่อตั้งขึ้นในปี 1951 โดยเริ่มจากหลักสูตรเทคนิคด้านการสื่อสารทางวิทยุและโทรทัศน์ เพื่อเป็นการรองรับพัฒนาการทางเทคโนโลยี และยุคสมัยที่ก้าวไกล ในปี 1970 ทางสถาบันจึงได้ริเริ่มหลักสูตรเทคนิคทางด้านอิเล็คทรอนิคส์ และคอมพิวเตอร์ ต่อจากนั้น ได้ขยายหลักสูตรโดยรวมหลักสูตรการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ และ โปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน

จนถึงปัจจุบัน ทางสถาบันมีหลักสูตรต่างๆ มากมาย เพื่อรองรับความต้องการของนักศึกษา ไม่ว่าจะเป็น การจัดการด้านดิจิตอล การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟฟิค และรวมไปถึงการพัฒนาเครือข่ายทางด้านอินเตอร์เน็ท นอกจากนี้ ทางสถาบันยังจัดตั้งมูลนิธิสำหรับวิศวกรฝึกหัด เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ประสิทธิภาพในการทำงาน ให้ก้าวไกลไปทั่วทุกมุมโลก

นอกจากนี้ในปี 2003 เพื่อรองรับยุคข้อมูลข่าวสารจึงมีการจัดเตรียมตึกใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกและสอนนักศึกษาให้ปรับตัวเพื่อเตรียมพร้อม ที่จะเป็นผู้นำในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมไปถึงการพัฒนาการศึกษาแบบใหม่ ซึ่งทางสถาบันจะยังเดินหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลเพื่อรองรับทุกข่าวสารในสังคมโลกได้ทันท่วงที นับจากนี้พวกเราจะต้องก้าวนำไปข้างหน้า 1 ก้าวด้วยความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองต่อความฝันของคนจำนวนมาก และพร้อมจะเปิดโอกาสให้มีการแสดงความสามารถในทุกสาขา

ทางสถาบันเปิดรับนักศึกษาต่างชาติตั้งแต่ปี 1977 จนถึงปัจจุบันมีนักศึกษาต่างชาติประมาณ 1500 คนจาก 43 ประเทศที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว ซึ่งจำนวนนักศึกษาต่างชาติของ สถาบัน ได้เพิ่มมากขึ้นทุกปีโดยเฉพาะปี 2000 มีนักศึกษาจากประเทศต่าง ๆ ในเอเชียเป็นจำนวนมากที่หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว ได้ใช้ความรู้ที่เล่าเรียนมาสร้างสรรค์ผลงาน และมีบทบาทในงานหลายๆ ด้าน


ลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นของสถาบัน

นักเรียนต่างชาติที่จบการศึกษาในเดือนมีนาคม ปี2004 - 2005 สามารถเข้าทำงานในบริษัทญี่ปุ่นได้ถึง 82.9 %
มีการจัดงานพบปะสังสรรค์กันระหว่างนักเรียนต่างชาติ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
มีห้องสำหรับแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างชาติ นักศึกษาต่างชาติสามารถใช้ได้อย่างอิสระ
ทางสถาบันพร้อมที่จะดูแลและให้คำปรึกษาในการหางาน

ติดต่อสอบถามหรือสมัครเรียนได้ที่
สำนักงานในประเทศไทย
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น

กรุงเทพฯ

287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ (ข้างซอยคอนแวนต์) ชั้น 23 ห้อง 2301 ถ.สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์
โทรสาร

0-2267-7726
0-2631-2040
email address ask@jeducation.com
*** สมัครเรียนกับสำนักงานในประเทศไทย ไม่ต้องเสียค่าดำเนินการใด ๆ ***
แผนที่สำนักงานCopyright 2001-2002 Lighthouse Info Service Co, Ltd. All rights reserved.