College of Business and Communication (CBC)


CBC เป็นวิทยาลัยเก่าแก่ที่จัดตั้งมานานกว่า 60 ปีในเขตคาวาซากิ ติดกับโตเกียว เปิดสอนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นสำหรับนักเรียนต่างชาติ และหลักสูตรวิชาชีพด้านธุรกิจ การโรงแรม การสอนภาษาญี่ปุ่นมีนักเรียนต่างชาติที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันไปแล้วมากกว่าพันคนในส่วนของนักเรียนไทย มีนักเรียนไทยที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันมาแล้วมากกว่าร้อยคน หลังจบการศึกษาจาก CBC นักเรียนไทยบางส่วนได้เข้าศึกษาต่อในสถาบันระดับสูงที่ญี่ปุ่น บ้างเข้าทำงานในบริษัทหรือหน่วยงานในประเทศญี่ปุ่น อีกจำนวนมากกลับประเทศไทยและได้เข้าทำงานในวงการอาชีพต่างๆ โดยใช้ทักษะภาษาญี่ปุ่นและความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาในการทำงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพกำหนดการ งานแนะแนวศึกษาต่อญี่ปุ่น หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและวิชาชีพ

วันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม 2557 เวลา 12:30 - 16:00 น. ณ ห้องสีลม โรงแรมดุสิตธานี

12.30 น. ลงทะเบียนรับเอกสารของสถาบัน
13.00 น. แนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน ทั้งภาควิชาภาษาญี่ปุ่นและหลักสูตรวิชาชีพการเตรียมตัวศึกษาต่อระดับสูง หอพัก ค่าใช้จ่าย ชีวิตความเป็นอยู่ ฟังประสบการณ์ตรงจากศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน ชมวิดีโอแนะนำสถาบัน การใช้ชีวิตและการทำงานพิเศษของนักเรียนไทยที่ CBC
15.30 น. ปรึกษาพูดคุยรายบุคคลสำหรับผู้ที่ต้องการสมัครเข้าเรียน

ลงทะเบียนออนไลน์
หลักสูตรวิชาชีพของ CBC

Department of Internationnal Business

 • International Trade and Logistics Course
 • International Trade Business Course

 • ปูพื้นฐานทักษะความรู้ด้านธุรกิจระหว่างประเทศ ให้คุณก้าวย่างอย่างมั่นใจ สู่การทำงานในโลกธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ

  หลักสูตร 1-2 ปี
  Department of Hotel, Bridal and Tourism

  ศึกษาวิชาความรู้อย่างเจาะลึกทุกๆ แง่มุมของงานด้านการบริการและการบริหารงานโรงแรม หรือ การดำเนินธุรกิจมงคลสมรส

  หลักสูตร 1-2 ปี
  Department of Global Information Communication Technology

  ศึกษาทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจไปควบคู่กัน เพื่อโอกาสที่เปิดกว้างในการประกอบอาชีพ

  หลักสูตร 1-2 ปี
  Department of Business Japanese

  อบรมและสรรสร้างบุคลากรให้มีศักยภาพทางด้านความสามารถทางธุรกิจและการติดต่อสื่อสาร เพื่อนำทักษะไปใช้ในแวดวงธุรกิจ ทั้งในประเทศและระดับโลก

  หลักสูตร 2 ปี

  การเรียนในหลักสูตรวิชาชีพ จะเป็นการเรียนอย่างเจาะลึกเฉพาะทาง เน้นทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ เพื่อสามารถนำมาใช้ในการทำงานได้จริงโดยเรียนร่วมกับนักศึกษาญี่ปุ่น ผู้ที่จะสมัครสอบเข้าเรียนในหลักสูตรวิชาชีพ จะต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ 2 หรือ N2 ขึ้นไป  สอบเข้าเพื่อศึกษาต่อระดับวิทยาลัยอาชีพในเดือนตุลาคม

 • สาขา International Trade Business Course หลักสูตร 1 ปี
 • สาขา Hotel, Bridal and Tourism หลักสูตร 1 ปี
 • สาขา Global Information Communication Technology หลักสูตร 1 ปี

 • สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถเข้าสอบได้ที่ประเทศไทย จัดสอบที่ Jeducation Center อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ถ.สีลม
  หมายเหตุ : ผู้ที่ต้องการสมัครสอบ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เจเอ็ดดูเคชั่น โทร. 0-2267-7726 ต่อ 101-104

 • ต้องผ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N2 หรือต้องผ่าน EJU ตั้งแต่ 210 คะแนนขึ้นไปในส่วนจองภาษาญี่ปุ่น หรือผู้ที่ศึกษาอยู่ ในสถาบันสอนภาษาในประเทศญี่ปุ่นอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป


 • หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นของ CBC ภาคเรียนเดือนตุลาคม 2557 กำลังเปิดรับสมัคร!


 • Department of Japanese หลักสูตร 1 ปี
 • สำหรับผู้ที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นในระดับชั้นต้น - ชั้นกลาง ปูพื้นฐานทักษะภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารและการใช้ชีวิตในญี่ปุ่น


 • Department of Advanced Studies in Japanese หลักสูตร 1 ปี
 • สำหรับผู้ที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับชั้นกลาง - ชั้นสูง เพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะ ให้สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นระดับสูงได้อย่างคล่องแคล่ว  ลักษณะที่โดดเด่นของ CBC
 • ตั้งอยู่ระหว่างโตเกียวกับโยโกฮาม่า ในย่านที่เจริญทันสมัยและสะดวกสบาย
 • ติดกับสถานีรถไฟ มีห้างสรรพสินค้า ร้านรวงมากมาย ได้รับวีซ่า College Student ซึ่งได้รับสิทธิพิเศษในการซื้อบัตรโดยสารรถไฟ
 • และรถประจำทางในราคานักเรียน รวมถึงชั่วโมงการทำงานพิเศษที่มากกว่า หอพักครบครันด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวก รวมค่ำน้ำ ค่าไฟและอินเตอร์เน็ต
 • อยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนด้วยระยะเวลาเดินทางไม่เกิน 20 นาทีโดยรถไฟหรือจักรยาน
 • มีระบบการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนและความประพฤติดี
 • เปิดคอร์สคันจิพิเศษหลังเลิกเรียน สำหรับนักเรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น ผู้ที่จบหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น สามารถเข้าเรียนต่อหลักสูตรวิชาชีพได้โดยได้รับการยกเว้นค่าแรกเข้า


 • แผนที่