Tokyo Disney Land
5,926,349
4,995.72
15.0 °C(Choshi)

จังหวัดชิบะ Chiba Prefecture

I. สภาพภูมิประเทศ
จังหวัดชิบะตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของที่ราบเขตคันโต มีอาณาเขตติดต่อกับมหานครโตเกียวและไซตามะทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดอิบารากิ ทางด้านเหนือของจังหวัดชิบะตั้งอยู่บนที่ราบคันโต ส่วนทางด้านกลางและใต้ตั้งอยู่บนคาบสมุทร โบโซ บนมหาสมุทรแปซิฟิก ในขณะที่ทางทิศใต้ตั้งอยู่บนอ่าวโตเกียว จังหวัดชิบะถูกล้อมรอบไปด้วยแม่น้ำและทะเล ทางด้านตะวันออกอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติที่เขียวชอุ่ม สวยงาม

จังหวัดชิบะมีพื้นที่ 5,156.05 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 27 ของญี่ปุ่น และมีขนาดใหญ่กว่าการนำจังหวัดโตเกียวและคานากาวะมารวมกัน ลักษณะภูมิประเทศประกอบด้วยเนินเขาโบโซ ซึ่งเป็นเทือกเขาที่ยาวประมาณ 200 - 300 เมตร ที่ราบสูงชิโมสะและเป็นอ่าวในบางตอน และยังมีที่ราบสูงที่ติดต่อกับชายฝั่งทะเลคูจูคูริเป็นทางยาว ชายฝั่งทะเลนี้มีระยะทางยาวกว่า 500 กิโลเมตร ตั้งแต่ โจชิ จรด อุรายาสึ ซึ่งมีทิวทัศน์สวยงามแปลกตามากมาย
 
II. สภาพภูมิอากาศ
จังหวัดชิบะถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลถึง 3 ด้าน จึงมีอากาศอบอุ่นแบบมหาสมุทร ซึ่งในหน้าหนาวจะไม่หนาวรุนแรงและจะเย็นสบายในหน้าร้อน โดยเฉพาะทางด้านชายฝั่งทะเลโบโซในทิศใต้จะได้รับอิทธิพลจากกระแสน้ำอุ่นคูโรชิโอ และยังแทบไม่ปรากฎความเย็นจัดจนถึงจุดเยือกแข็งในหน้าหนาวเลย ปริมาณการรวมตัวเป็นน้ำฝนจะมีมากในช่วงหน้าร้อนและน้อยในช่วงหน้าหนาว ซึ่งเป็นลักษณะภูมิอากาศปกติในภูมิอากาศแบบแปซิฟิก
 
III. ประชากร
จำนวนประชากรของจังหวัดชิบะนั้น มีจำนวน 5,894,996 คน นับได้ว่ามากเป็นอันดับ 6 ของประเทศ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,124,582 ครัวเรือน และประชากรมีอายุเฉลี่ย 38 ปี ซึ่งจัดว่ามีอายุเฉลี่ยต่ำเป็นอันดับที่ 4 ของประเทศ ซึ่งจัดได้ว่าเป็นจังหวัดของคนหนุ่มสาว (ข้อมูลจากวันที่ 1 มกราคม 2542)
 
IV. ประวัติ
จากหนังสือโคโกชูอิ (Kogoshui) ที่เก็บรวบรวมเรื่องราวต่าง ๆ จากในอดีต ได้บอกเล่าไว้ว่า ชายคนหนึ่งที่ชื่อ อาเมะ โนะ โทมิ ได้ชักนำผู้คนที่เรียกว่า อาวะ โนะ อิมเบะ ให้เดินทางมายังฝั่งตะวันออก และให้คนเหล่านั้นปลูกป่าน และพวกเขาได้เรียกดินแดนที่ปลูกต้นป่านได้ดีนี้ว่า ดินแดนแห่งฟุสะ (ในสมัยโบราณเรียกป่านว่าฟุสะ) และได้เรียกสถานที่ที่พวกอาวะอาศัยอยู่ว่า อาวะ ภายหลัง ได้ตั้งชื่อดินแดนที่อยู่ใกล้กับเมืองหลวงว่า คามิสึ ฟุสะ (Upper Fusa) และดินแดนที่ไกลกว่าเรียกว่า ชิโมสึ ฟุสะ (Lower Fusa) และนี่คือต้นกำเนิดของเมือง อาวะ คาสึสะ (คามิสึ ฟุสะ) และ ชิโมสะ (ชิโมสึ ฟุสะ)

ภายหลังการปฏิรูปครั้งใหญ่ในสมัยไทกะ (Great Reformation of the Taika Era, 645) ก็ได้เกิดรัฐบาลท้องถิ่นขึ้นในเมืองแต่ละเมือง รัฐบาลเมืองอาวะตั้งอยู่ที่หมู่บ้านมิโยชิ ซึ่งในปัจจุบันคือ Awa-gun รัฐบาลของเมืองคาสึสะนั้น ปัจจุบันตั้งอยู่ในเมืองอิชิฮาระ ส่วนที่ตั้งของรัฐบาลเมืองชิโมสะ ปัจจุบันคือเมืองอิชิคาวะ ในสมัยนารา ได้มีการสร้างศาลเจ้าขึ้นในเมืองทั้งสาม และถือได้ว่าเป็นแรงสนับสนุนที่สำคัญสำหรับการพัฒนาการของวัฒนธรรมท้องถิ่นนั้น

เมื่อสมัยที่มินาโมโตะ โนะ โยริโทโมะ ได้ตั้งระบบการปกครองแบบโชกุนขึ้นในเมืองคามาคุระ ชิบะ สึเนทาเนะได้เข้าสนับสนุนโยริโทโมะเป็นอย่างมาก ทำให้อำนาจของเขาในเขตโบโซ (ชิบะปัจจุบัน) เพิ่มขึ้นอย่างมาก นอกจากนี้ ช่วงสมัยมุโรมาจิและสมัยเซ็นโกกุ การแย่งชิงอำนาจได้ลุกลามมาจนถึงเขตโบโซ ทำให้ถึงกับเกิดข้อขัดแย้งขึ้นกับคันเรผู้ควบคุมเขตคันโตอยู่ด้วย
ชิบะ สึเนทาเนะ ผู้ประสบความสำเร็จอย่างมากจากการช่วยเหลือโยริโทโมะ


เมื่อโตโยโตมิ ฮิเดโยชิ ได้รวบรวมประเทศให้เป็นหนึ่งเดียวแล้ว เขาได้มอบหมายให้โตกุกาวะ อิเอยาสึ ดูแลแผ่นดินแถบคันโต ภายหลังจากที่ อิเอยาสึ ได้สถาปนาระบบโชกุนขึ้นในเมืองเอโดะ (โตเกียวในปัจจุบัน) แล้ว เขตโบโซ กลายเป็นพื้นที่ที่สำคัญทั้งทางการค้าและการทหารจนทำให้ตกเป็นหนึ่งในอิทธิพลครอบครองของอิเอยาสึด้วย ระบบโชกุนได้แบ่งที่ดินออกเป็น อาณาเขตของจักรพรรดิ์ ขุนนาง และตระกูลซากุระ ในตอนต้นนั้น มีแบ่งออกเป็น 10 เขต และเพิ่มเป็น 15 ในตอนปลายยุคเอโดะ และกลายเป็น 23 ในต้นสมัยเมจิ

จากการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นรูปแบบใหม่อย่างรวดเร็วในตอนต้นสมัยเมจิ ทำให้เมื่อเดือนพฤศจิกายน ปีที่ 4 ในสมัยเมจิ ได้เกิดจังหวัดใหม่ขึ้น คือ จังหวัดคิซาราสึ (จากการรวมตัวของจากเขต 4 เขตของเมืองอาวะ และ 9 เขตของเมืองอาสึสะ) จังหวัดอินบะ (จาก 9 เขตของเมืองชิโมสะ) และจังหวัดนิอิฮาริ (จาก 3 เขตของเมืองชิโมสะ และ 6 เขตของ เมือง ฮิตาชิ) หลังจากนั้นได้ยกเลิกจังหวัดคิซาราสึและจังหวัดอินบะในเดือนมิถุนายน ปีที่ 6 ในสมัยเมจิ ด้วยเหตุนี้จึงเกิดจังหวัดชิบะขึ้น และที่ตั้งสำนักงานจังหวัดก็ตั้งอยู่ที่เมืองชิบะ

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อเดือนมีนาคม 1952 ได้มีการวางแผนการสนับสนุนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมขึ้น พร้อมกับการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเคโยะก็เดินหน้าขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งสิ่งนี้มีส่วนสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของชาติและช่วยเสริมสร้างรากฐานของอุตสาหกรรมในท้องถิ่นในตัวจังหวัดเป็นอย่างมาก ภายหลัง การเจริญเติบโตทางด้านอุตสาหกรรมไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะแถบชายฝั่งทะเลเท่านั้น แต่ยังเกิดขึ้นภายในตัวเกาะด้วย การวางแผนเมืองใหม่ การเปิดสนามบินนาริตะซึ่งเป็นประตูสู่ประเทศญี่ปุ่น การสร้างทางด่วนขนาดยักษ ์มีส่วนช่วยสนับสนุนให้จังหวัดเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาย

ในปี 1986 ได้เริ่มมีดำเนินการตามแผนการ Chiba Prefecture in 2000 ซึ่งแผนการนี้ได้วาดภาพจังหวัดชิบะในต้นศตวรรษที่ 21 โครงการการระยะแรกเรียกว่า Our home land Chiba - a five year plan ซึ่งรวมถึงการเปิดศูนย์ประชุมแห่งแรกในญี่ปุ่น และโครงการนี้ก็ประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง ถัดไปในปี 1991 ก็มีโครงการ The refreshing spirit of Chiba - a five year plan ซึ่งให้ความสำคัญในด้านสวัสดิการ สุขภาพอนามัย การศึกษา และวัฒนธรรม ซึ่งประกอบไปด้วยโครงการใหญ่ ๆ มากมาย ในปี 1996 มีโครงการ The new age of Chiba - a five year plan ได้เริ่มและจบลงอย่างประสบความสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมาก และในปี 1999 ก็มีโครงการระยะยาวโครงการใหม่ นั่นก็คือ All together Let's open up Chiba in 2025 ซึ่งมุ่งไปสู่ศตวรรษที่ 21ของจังหวัดชิบะ

 
V. สภาพแวดล้อมและการดำรงชีวิต
คายสมุทรโบโชที่จังหวัดชิบะตั้งอยู่นั้น ถูกห้อมล้อมไปด้วยมหาสมุทรแปซิฟิกในทิศตะวันออก อ่าวโตเกียวและช่องแคบอุรางะในทิศตะวันตก จากภูมิอากาศแบบมหาสมุทรทำให้อากาศอบอุ่นสบายแม้จะอยู่ในฤดูหนาว และทำให้มีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจหลายแห่งที่เกิดจากภูมิอากาศอบอุ่นแบบนี้ Mather Bokujyo ซึ่งเป็นเขตปิคนิคขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยสัตว์และสถานที่น่าสนใจมากมาย Kamogawa Sea - World ซึ่งโด่งดังในเรื่องการแสดงของปลาวาฬและแมวน้ำ และ Namegawa Island Park ที่มีการแสดงของนกฟลามิงโก ในคาบสมุทรโบโซตอนใต้ที่อากาศอบอุ่น การปลูกพืชไม้ดอกเป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับความนิยมมาก ทุ่งดอกไม้กว้างใหญ่นับได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเขตนี้เลยทีเดียว

นอกจากนี้ที่จังหวัดชิบะยังเป็นที่ตั้งของสนามบินนาริตะซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของการจราจรทางอากาศ และเป็นที่ตั้งท่าเรือชิบะซึ่งเป็นท่าเรือนานาชาติที่มีจำนวนคลังสินค้าอยู่มากที่สุดตั้งแต่ปี 1994

สนามบินนานาชาตินาริตะมีผู้โดยสารมาใช้บริการมากกว่า 25 ล้านคน ต่อปี นับได้ว่าเป็นสนามบินที่มีคลังสินค้านานาชาติอยู่มากที่สุดในโลก และทางจังหวัดพยายามที่จะใช้ประโยชน์จากสนามบินให้คุ้มค่าที่สุดในฐานะที่เป็นประตูทางอากาศที่เปิดสู่ญี่ปุ่น โดยให้จัดกลุ่มการแบ่งสรรการใช้งานในระดับนานาชาติให้เหมาะสม และพัฒนาอุตสาหกรรมการบินโดยมุ่งหวังที่จะเป็นผู้นำอุตสหากรรมทางด้านเทคโนโลยีเหล่านี้ ซึ่งทางจังหวัดหวังจะสร้างเมืองแห่งสนามบินนานาชาติขึ้น


สนามบินนานาชาตินาริตะ
 
VI. การศึกษาและวัฒนธรรม
จังหวัดชิบะมีมุ่งหมายที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่จะทำให้สามารถได้รับผลประโยชน์อย่างมากจากวัฒนธรรมที่หลากหลายมา โดยทำให้วัฒนธรรมเหล่านั้นเหมาะสมกับระบบสังคมในยุคใหม่ได้ และยังพยายามที่จะบำรุงรักษาขนบธรรมเนียมพื้นบ้านและให้สามารถยอมรับค่านิยมที่แตกต่างกันได้ด้วย นอกจากนี้จังหวัดชิบะยังมีความปรารถนาที่จะให้ผู้คนจากทั่วโลกสามารถมาร่วมสร้างเมืองด้วยกันอย่างอิสระเสรี และเพื่อการณ์นี้ทางจังหวัดจึงได้โปรโมตจังหวัดชิบะให้เป็นเมืองที่เหมาะสมที่สุดสำหรับยุค Internatinal Age ภายใต้คำขวัญที่ว่า Global Chiba
 
VII. สถานที่ท่องเที่ยวและมีชื่อเสียง
จังหวัดชิบะนั้นประกอบไปด้วยภูมิอากาศที่กำลังสบาย ชายฝั่งทะเลที่สวยงาม เนินเขาเขียวขจี และยิ่งไปกว่านั้นยังมีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมต่าง ๆ มากมาย จึงเป็นที่ที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวและทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมเยียนมากกว่า 120 ล้านคน ต่อปี

สถานีรถไฟชิบะ
Tokyo Bay Aqua - Line
Port Tower
ทิวทัศน์ที่มองเห็นจาก Port Tower
สนามบินนานาชาตินาริตะ
สนามบินนาริตะในมุมสูง
Walt Disney จูงมือ Mickey Mouse อยู่หน้าปราสาทซินเดอเรลล่า
ทางเข้า Tokyo Disneyland

ปราสาทในเทพนิยายในฝันของเด็ก ๆ ทั่วโลก

หลากหลายความงามของธรรมชาติในต่างฤดูกาลของชิบะ
ปราสาทชิบะ
วัดในแถบนาริตะ
ดอกบ๊วยบาน
Umihotaru
OnjukuCopyright©2000 Lighthouse Info Service Co, Ltd. All rights reserved.