สอบถามโทร. 02-2677726 ต่อ 101-104


หลักสูตรระยะสั้น 1 - 3 เดือน คลิกที่นี่
ชื่อโรงเรียน
ที่ตั้ง
ภาคเรียนที่เปิด
HOKKAIDO
Japanese Language Institute of Sapporo
Sapporo
Hokkaido
ม.ค. / เม.ย
ก.ค / ต.ค
KANTO
Yono-Gakuin Japanese Language School
เม.ย / ก.ค.
ต.ค
College of Business and Communication ( CBC ) Kawasaki
Kanagawa
เม.ย / ต.ค
Yokohama International Education Academy
Yokohama
Kanagawa
ม.ค. / เม.ย
ก.ค / ต.ค
TOKYO
Aoyama International Education Institute
Shibuya
ม.ค. / เม.ย
ก.ค / ต.ค
ABK College
Bunkyo
เม.ย / ต.ค
Inter-Cultural Institute of Japan
Akihabara
ม.ค. / เม.ย
ก.ค / ต.ค
Japanese Language School of the Tokyo Foreign Language Academy (TGN)
Kita
ม.ค. / เม.ย
ก.ค / ต.ค
Japanese Language School affiliated with Tokyo University of Technology
Kamata
เม.ย / ต.ค
Meros Language School
Ikebukuro
ม.ค. / เม.ย
ก.ค / ต.ค
Sendagaya Japanese School
Shinjuku
เม.ย / ต.ค
The Naganuma School : Tokyo School of Japanese Language
Shibuya
ม.ค. / เม.ย
ก.ค / ก.ย.
Tokyo Galaxy Japanese Language School
Minato
ม.ค. / เม.ย
ก.ค / ต.ค
Toyo Language School
Nishi Kasai
ม.ค. / เม.ย
ก.ค / ต.ค
CHUBU
Unitas Japanese Language School
Yamanashi
ม.ค. / เม.ย
ก.ค / ต.ค
I.C.NAGOYA Nagoya
Aichi
ม.ค. / เม.ย
ก.ค / ต.ค
KINKI
Kyoto Institute of Culture and Language Kyoto
เม.ย / ต.ค
ECC Kokusai College of Foreign Languages Osaka
เม.ย / ต.ค
EHLE INSTITUTE Japanese Langauge School
Osaka
เม.ย / ต.ค
Nihon Riko-Jyoho Institute ( Kamei Gakuen )
Osaka
เม.ย / ต.ค
Interculture Language Academy ( ILA ) Kobe
Hyogo
ม.ค. / เม.ย
ก.ค / ต.ค
CHUGOKU

Okayama Institute of Languages

Okayama
เม.ย / ต.ค

Hiroshima YMCA International Business College

Hiroshima
เม.ย / ต.ค
KYUSHU
Fukuoka YMCA Japanese Language School
Fukuoka เม.ย / ต.ค
Sci.Tec.College NAHA
Okinawa เม.ย / ต.ค
ทุกสถาบันได้รับการรับรองจากสมาคมส่งเสริมการศึกษาภาษาญี่ปุ่น


*** การย้ายสถานศึกษา ***
การย้ายโรงเรียนระหว่างโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นด้วยกันนั้น โดยหลักการแล้วไม่สามารถปฏิบัติได้ ดังนั้นควรเลือกโรงเรียนอย่างรอบคอบ โดยรวบรวมข้อมูลทั้งหมดให้มากที่สุด เช่น การสอบถามโดยตรงจากนักเรียนปัจจุบันหรือผู้ที่เรียนจบแล้ว เข้าไปดูข้อมูลในเว็บไซท์หรืออ่านจากแผ่นพับของสถานศึกษา
อ้างอิงจาก " คู่มือแนะนำการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ขององค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น "

ติดต่อสอบถาม
โทร. 0-2267-7726 ต่อ 101-104

jeducation เป็นสำนักงานในประเทศไทยของโรงเรียนโดยตรง
ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าดำเนินการใด ๆ ทั้งสิ้น
รวมถึงค่าจัดส่งเอกสารไปญี่ปุ่นค่าใช้จ่ายที่ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบด้วยตนเองได้แก่
 • ค่าแปลเอกสาร ในกรณีที่มีเอกสารที่จะต้องแปลจากภาษาไทย เป็นภาษาญี่ปุ่น ( ชำระเมื่อสมัครเรียน )สิ่งที่คุณจะได้รับจาก jeducation
 • ให้ข้อมูลรายละเอียดของโรงเรียน พร้อมคำปรึกษาเพื่อการตัดสินใจเลือกโรงเรียนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเรียน และเหมาะสมกับความต้องการของคุณมากที่สุด
 • ไขข้อข้องใจที่คุณต้องการทราบ เจ้าหน้าที่ชาวญี่ปุ่นของ jeducation ในเมืองไทย มีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนตลอดเวลา ในกรณีที่คุณมีข้อสงสัย เจ้าหน้าที่ของเราสามารถสอบถามจากโรงเรียนได้โดยตรง
 • ให้คำแนะนำในการกรอกใบสมัคร และการจัดเตรียมเอกสารที่ถูกต้องตามระเบียบการของโรงเรียนและ กองตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่น
 • จัดส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครไปยังโรงเรียนในประเทศญี่ปุ่น
 • ประสานงานระหว่างคุณและโรงเรียน แจ้งความคืบหน้าของการดำเนินการในประเทศญี่ปุ่นในคุณทราบ
 • ดำเนินการจองหอพักของโรงเรียน หรือหอพักของเอกชน
 • ให้คำแนะนำและช่วยเหลือในการจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอวีซ่าจากสถานฑูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย
 • จองตั๋วเครื่องบินราคานักเรียน
 • ปฐมนิเทศก่อนเดินทาง ให้คำแนะนำในการใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่น ตอบคำถามข้อสงสัยต่าง ๆ
 • รับที่สนามบินในญี่ปุ่น ( ค่าบริการ ขึ้นอยู่กับแต่ละสถาบัน บางแห่งไม่เสียค่าบริการ )
 • จองตั๋วเครื่องบินและสำรองที่พัก สำหรับผู้ปกครองที่จะเดินทางไปด้วยกัน หรือต้องการไปเยี่ยมบุตรหลานในระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่ที่ญี่ปุ่น
 • ติดตามผลการเรียน รายงานความเป็นไปของนักเรียนให้ผู้ปกครองในเมืองไทยทราบ
 • ให้คำแนะนำและความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ระหว่างที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ในประเทศญี่ปุ่น


ทำไมจึงสมัครเรียนกับ jeducation ?
ขั้นตอนการสมัครเรียน
เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน
คำถามถามบ่อย
Jeducation Study Trip
งานสัมมนาศึกษาต่อญี่ปุ่น
สถานที่ติดต่อ

 

Copyright©2000 Lighthouse Info Service Co, Ltd. All rights reserved.
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อญี่ปุ่น - สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น
287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 23 ห้อง 2301 ถนนสีลม บางรัก กทม. 10500
โทร 0-2267-7726 แฟกซ์ 0-2631-2040
E-Mail
: ask@jeducation.com
แผนที่สำนักงาน