โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น

ข้อมูลทั่วไป ทุนการศึกษา หลักสูตร กิจกรรมนอกหลักสูตร อาคารสถานที่ ที่พักและชีวิตความเป็นอยู่ แนะนำนักเรียน บริเวณรอบสถาบัน

ทุนการศึกษา

ระบบทุนการศึกษา

ระบบทุนสนับสนุนการศึกษานักเรียนต่างชาติทุนส่วนตัว กระทรวงการศึกษาและวิทยาศาสตร์
เดือนละ 48,000 เยน เป็นเวลา 12 เดือน สำหรับนักเรียนต่างชาติทุนส่วนตัวที่ได้รับการเสนอชื่อจากโรงเรียนและ
ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก

ทุนสนับสนุนการศึกษานักเรียนต่างชาติอำเภอคาวาซาคิ (สมาคมแลกเปลี่ยนนานาชาติอำเภอคาวาซาคิ)
เดือนละ 10,000 เยน เป็นเวลา 12 เดือน เฉพาะผู้ที่อาศัยหรือศึกษาอยู่ในอำเภอคาวาซาคิ ได้รับการเสนอชื่อจาก
โรงเรียน และผ่านเกณฑ์การคัดเลือก
ในปี 2003 มีนักเรียนที่ได้รับทุน 31 คน

ทุนของโรงเรียน
จำนวนเงิน 100,000 เยน สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนและความประพฤติดี อัตราการเข้าเรียนดี ตามที่โรงเรียนกำหนด
ในปี 2003 มีนักเรียนที่ได้รับทุน 4 คน
คุณวิพาภรณ์ได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น 52,000 เยนต่อเดือน

วิพาภรณ์ คลายบุตร หรือเปิ้ล บัณฑิตสาวคนเก่งจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาต่อภาควิชาภาษาญี่ปุ่นที่ College of Business and Communication (CBC) เมื่อเดือนเมษายน 2003 ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงทุนรัฐบาลญี่ปุ่น และได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษา เป็นจำนวนเงิน 52,000 เยนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน

หลังจากจบการศึกษาจาก CBC แล้ว ได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยวาเซดะ
คุณภัทรพรรณ ได้รับทุนจากเขตคาวาซากิ
คุณภัทรพรรณ ปิ่นอุไร หรือมาศ เข้าศึกษาต่อภาควิชาภาษาญี่ปุ่นที่ College of Business and Communication (CBC) เมื่อเดือนเมษายน 2004 ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงทุนของเขตคาวาซากิ และได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนเดือนละ 10,000 เยน เป็นระยะเวลา 1 ปีเต็ม รวมทั้งสิ้น 120,000 เยน

หลังจากจบการศึกษาจาก CBC แล้ว ปัจจุบันทำงานอยู่ในบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย
7 นักเรียนไทย ได้รับทุนจากเขตคาวาซากิ ( ปี2005)
7 นักเรียนไทยที่ College of Business and Communication ทั้งที่กำลังศึกษาอยู่ในภาควิชาภาษาญี่ปุ่นและหลักสูตรวิชาชีพชั้นสูง ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงทุนจากเขตคาวาซากิ และผ่านการคัดเลือกได้ทุนการศึกษา เดือนละ 10,000 เยน เป็นระยะเวลา 1 ปีเต็ม รวมทั้งสิ้น 120,000 เยน  
คุณสาวิตรี รับทุนการศึกษาจากผู้อำนวยการวิทยาลัย CBC
คุณสาวิตรี ไชยมหาวัน หรือขวัญ... สาวเหนือจากเชียงใหม่ นักเรียนไทยที่ College of Business and Communication ได้รับทุนการศึกษา CBC Scholarship จำนวน 2 แสนเยน ทุนนี้ทางโรงเรียนได้พิจารณามอบให้แก่นักเรียนของโรงเรียนทั้งสิ้น 2 ทุน ซึ่งผู้ที่ได้รับทุนอีกคนหนึ่งเป็นนักเรียนจากประเทศเกาหลี  สิทธิพิเศษ

สิทธิพิเศษจาก College Visa

เนื่องจากสถาบัน CBC จัดตั้งเป็นวิทยาลัย ดังนั้น นักเรียนของสถาบันจะได้รับวีซ่าประเภท College Visa เป็นวีซ่าประเภทเดียวกับนักศึกษามหาวิทยาลัย ซึ่งจะแตกต่างจากโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโดยทั่วไปที่จะได้รับวีซ่าประเภท Pre-College Visa โดยจะได้รับสิทธิพิเศษคือ
  • ได้รับส่วนลดสำหรับค่าโดยสารรถไฟ ตั๋วเดือนราคานักเรียน และการเดินทางระยะไกลด้วยรถไฟ JR
  • สามารถทำงานพิเศษได้มากกว่า คือ 28 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
  • มีสิทธิในการขอทุนต่าง ๆ ได้มากกว่า เนื่องจากทุนส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นทุนของหน่วยงานเอกชน หรือรัฐบาลจะให้สำหรับนักศึกษาที่ถือ College visaติดต่อสอบถามหรือสมัครเรียนได้ที่
สำนักงานในประเทศไทย
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น

กรุงเทพฯ

287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ (ข้างซอยคอนแวนต์) ชั้น 23 ห้อง 2303 ถ.สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์
โทรสาร

0-2267-7726 ต่อ 101-104
0-2631-2040
email address contact@jeducation.com
Copyright 2001-2002 Lighthouse Info Service Co, Ltd. All rights reserved.