โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น

ข้อมูลทั่วไป ทุนการศึกษา หลักสูตร กิจกรรมนอกหลักสูตร อาคารสถานที่ ที่พักและชีวิตความเป็นอยู่ แนะนำนักเรียน บริเวณรอบสถาบัน

บริเวณรอบสถาบัน

ข้อมูลการใช้ชีวิตอื่นๆ(ข้อมูลการใช้ชีวิตบริเวณโรงเรียน)
College of Business and Communication (CBC) นี้ ตั้งอยู่ที่อำเภอคาวาซาคิ จังหวัดคานากาวะ ซึ่งอยู่ระหว่างโตเกียวและโยโกฮาม่า

สถานีคาวาซาคินั้น อยู่ห่างจากสถานีชินากาวะของโตเกียวโดยรถไฟสาย JR เป็นเวลา10 นาที , ห่างจากสถานีโตเกียว 20 นาที และสามารถไปถึงโยโกฮามะได้ใน 10 นาทีโดยรถไฟ


College of Business and Communication (CBC) มีที่ตั้งที่สะดวกมาก ห่างจากสถานี คาวาซาคิของสายJRเป็นระยะทางเดิน 10 นาที ห่างจากสถานี คาวาซาคิของสายเคคิว คาวาซากิด้วยระยะทางเดินเพียง 1 นาที บริเวณโดยรอบมีห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ร้านค้ามากมาย
ข้อมูลทั่วไปของอําเภอคาวาซาคิ
อําเภอคาวาซาคิเป็นเมืองที่มีประชากร หนึ่งล้านสองแสนคน เนื่องจากอยู่ติดกับ โตเกียวและโยโกฮามะ ทําให้สะดวกทั้งการงาน การใช้ชีวิต การเที่ยวเล่น งานของที่ทําการอำเภอรับคนต่างชาติแทบทุกประเภท เป็นเมืองแรกที่ยกเลิกข้อบังคับ เกี่ยวกับสัญชาติในการรับสมัครข้าราชการท้องถิ่น ไม่มีเมืองไหนที่จะเปิดกว้างต่อคนต่างสัญชาติเท่านี้อีกแล้ว
Link ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลการดำรงชีวิตในจังหวัดคานากาวาสำหรับชาวต่างชาติ
ติดต่อสอบถามหรือสมัครเรียนได้ที่
สำนักงานในประเทศไทย
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น

กรุงเทพฯ

287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ (ข้างซอยคอนแวนต์) ชั้น 23 ห้อง 2303 ถ.สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์
โทรสาร

0-2267-7726 ต่อ 101-104
0-2631-2040
email address contact@jeducation.com
Copyright 2001-2002 Lighthouse Info Service Co, Ltd. All rights reserved.