โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น

ข้อมูลทั่วไป ทุนการศึกษา หลักสูตร กิจกรรมนอกหลักสูตร อาคารสถานที่ ที่พักและชีวิตความเป็นอยู่ แนะนำนักเรียน สถานที่ตั้ง

ที่พักและชีวิตความเป็นอยู่
ชื่อหอพัก
จำนวน
ห้อง
ค่าใช้จ่าย
ค่าเช่า
จ่ายครั้งแรก
รวมค่าเช่า 3 เดือน
ขนาด
ตร.ม.
ระยะทาง
City View Mansion
38
1. ค่าแรกเข้า 45,000
2. ค่ามัดจำ 20,000
3. ค่าบำรุงหอพัก 30,000
4. ประกันอัคคีภัย 5,000
5. ค่าที่นอน 10,000
(ห้องเดี่ยว)
110,000
440,000 เยน
21
อยู่บนชั้น 6 และ 7 ของอาคารเรียนใหม่
ห้องคู่
A 57,000
281,000 เยน
21.23
B 58,000
284,000 เยน
21
C 59,000
287,000 เยน
23
D 60,000
290,000 เยน
25
E 62,000
296,000 เยน
26.17
Leopalace
Grace 1-Bankan
2
คู่ 53,000
269,000 เยน
19.87
จักรยาน 15 นาที
เดี่ยว 102,000
416,000 เยน
Leopalace
Vega
4
คู่ 54,000
272,000 เยน
เดิน 30 นาที
จักรยาน 10 นาที
เดี่ยว 104,000
422,000 เยน
  • ค่าใช้จ่ายหน่วยเป็นเงินเยน
  • ราคาต่อหนึ่งคน
  • ภายในห้อง มีห้องน้ำ-สุขา , เครื่องปรับอากาศ , ตู้เย็น , เตาไฟฟ้า , ไมโครเวฟ , โทรทัศน์ , เครื่องซักผ้า , โต๊ะ , เก้าอี้ , ที่นอน , สายต่ออินเตอร์เน็ต
  • ค่าเช่าห้อง รวมค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าแก๊ส และอินเตอร์เน็ตแล้ว
  • ในกรณีที่ใช้ไฟเกิน 9,000 เยนต่อเดือน จะมีการเรียกเก็บเงินค่าไฟส่วนที่ใช้เกิน
  • ในกรณีที่ใช้แก๊สเกิน 5,000 เยนต่อเดือน จะมีการเรียกเก็บเงินค่าแก๊สส่วนที่ใช้เกิน
  • ดาวน์โหลดเอกสารราคาหอพัก


Last Updated : August 2013
ติดต่อสอบถามหรือสมัครเรียนได้ที่
สำนักงานในประเทศไทย
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น

กรุงเทพฯ

287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ (ข้างซอยคอนแวนต์) ชั้น 23 ห้อง 2303 ถ.สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์
โทรสาร

0-2267-7726 ต่อ 101-104
0-2631-2040
email address contact@jeducation.com
Copyright 2001-2002 Lighthouse Info Service Co, Ltd. All rights reserved.