โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น

ข้อมูลทั่วไป ทุนการศึกษา หลักสูตร กิจกรรมนอกหลักสูตร อาคารสถานที่ ที่พักและชีวิตความเป็นอยู่ แนะนำนักเรียน บริเวณรอบสถาบัน

กิจกรรมนอกหลักสูตร


SANNOUSAI (งานเทศกาลซังโน)
ทุกปีจะได้รับเชิญจากชมรมไลออนซ์คาวาซาคิฮิกาชิ
นักเรียนต่างชาติของทางโรงเรียนได้เข้าร่วมแบกศาลเจ้ามากว่า 10 ปีแล้ว


Kanji Class
ชั้นเรียนคันจิ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง นักเรียนจะได้ฝึกคัดตัวคันจิด้วยพู่กันญี่ปุ่น


Sport Day
ทุกวันพุธ เวลา 5 โมงเย็น - 1 ทุ่ม จะเป็นช่วงเวลาของการเล่นกีฬา
โดยใช้สถานที่ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ซึ่งห่างจากโรงเรียนประมาณ 10 นาทีเดิน


การประกวดสุนทรพจน์
มีการประกวดสุนทรพจน์ ระดับจังหวัด ระดับเขต

คุณวิภาภรณ์ คลายบุตร
นักเรียนไทยได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งประกวดสุนทรพจน์ของเขตคาวาซากิ ในปี 2004


พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษาญี่ปุ่นจาก Yokohama National University


ทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนญี่ปุ่นระดับมัธยมปลาย


ทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนญี่ปุ่นระดับประถมศึกษา


กิจกรรมอื่น ๆ เช่น การแข่งขัน ซอฟท์บอล โบว์ลิ่ง งานฉลองปีใหม่ แข่งคารุตะ
มีการทัศนศึกษา เช่น ไป โยโกฮามา คามากุระ อาซาคุซะ คาวาซาคิไดชิเป็นต้น
ติดต่อสอบถามหรือสมัครเรียนได้ที่
สำนักงานในประเทศไทย
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น

กรุงเทพฯ

287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ (ข้างซอยคอนแวนต์) ชั้น 23 ห้อง 2303 ถ.สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์
โทรสาร

0-2267-7726 ต่อ 101-104
0-2631-2040
email address contact@jeducation.com
Copyright 2001-2002 Lighthouse Info Service Co, Ltd. All rights reserved.