โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น

ข้อมูลทั่วไป ทุนการศึกษา หลักสูตร กิจกรรมนอกหลักสูตร อาคารสถานที่ ที่พักและชีวิตความเป็นอยู่ แนะนำนักเรียน บริเวณรอบสถาบัน

ข้อมูลทั่วไป
ที่อยู่ : 20-7 Ekimae-honchou Kawasaki-ku Kawasaki, Kanagawa 210-0007
ตั้งอยู่ในเขต Kawasaki ซึ่งอยู่ระหว่างโตเกียวและโยโกฮามา

ปีที่ก่อตั้งโรงเรียน 1942
ปีที่ก่อตั้งหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น 1987
จำนวนนักเรียน 155 คน
จำนวนชั้นเรียน 8 ระดับ


 

ในกรณีที่มีข้อสงสัย กรุณาคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร

จำนวนนักเรียนในปัจจุบัน
จีน
เกาหลี
ไต้หวัน
ฮ่องกง
เวียดนาม
อเมริกา
10
29
67
7
2
1

ไทย

อินโดนีเซีย
แคนาดา
กรีซ
แทนซาเนีย
นิวซีแลนด์
28
6
1
1
1
1
เม็กซิโก
1


แนวคิดของโรงเรียน

  College of Business and Communication (CBC) นี้ ก่อตั้งมานานกว่า 50 ปีแล้ว ตั้งแต่ปีค.ศ.1948 โดยได้รับการสนับสนุนจากอำเภอKawazaki ก่อตั้งเป็นโรงเรียนภาษาอังกฤษประชาชนชาวคาวาซาคิ เป็นโรงเรียนที่รับนักเรียน จากทั่วประเทศและส่งออกสู่ที่ต่าง ๆ ทั่วโลก เป็นโรงเรียนรุ่นแรก ๆ ที่จับกระแสการที่ญี่ปุ่นก้าวออกสู่นานาประเทศ มุ่งสู่การศึกษาโลกาภิวัฒน์ ตั้งภาควิชาที่ชื่อมีคำว่านานาชาติ ได้แก่ ธุรกิจนานาชาติ และการโรงแรมนานาชาติ พร้อมกับการเปลี่ยนไปของยุคสมัย เป็นโรงเรียนแห่งแรกในจังหวัด Kanagawa ที่เปิดภาควิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นชั้นสูง ภาควิชาค้นคว้าข่าวสารธุรกิจนานาชาติ ที่รับนักศึกษาจากต่างชาติ


ลักษณะพิเศษ

ภาควิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นสำหรับนักเรียนต่างชาตินี้ ตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1987 และในปีค.ศ. 1990 ได้ตั้งภาควิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นชั้นสูงขึ้น ตั้งแต่นั้นมา ได้มีนักศึกษาจากหลายชาติเข้ามาศึกษาและสำเร็จการศึกษาไปแล้วมากกว่าพันคน นักศึกษาส่วนใหญ่เข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัย ทั้งในระดับปริญญาตรี โท เอก โรงเรียน เฉพาะทางของญี่ปุ่น ได้งานตามที่ต้องการ และประสบความสําเร็จตามจุดมุ่งหมายของตน

จากขั้นต้นถึงขั้นสูงแบ่งห้องเรียนเป็น 8 ระดับ
คณาจารย์ที่มีความรู้กว้างขวาง
มีระบบการเลือกวิชาเรียน
ตัวอย่างเช่น สนทนาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ เรียนภาษาญี่ปุ่นจากวีดีโอ วิชาเตรียมศึกษาต่อระดับสูง (คณิตศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี)
ระบบอาจารย์ประจำชั้น
ทุก 3 เดือนจะมีการสัมภาษณ์รายบุคคล รับปรึกษาเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่และแนะแนวทางอนาคต
สามารถศึกษาต่อภาควิชาระดับสูงของวิทยาลัย
(เช่น ภาควิชาธุรกิจนานาชาติ , ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ , ภาควิชาธุรกิจนานาชาติและคอมพิวเตอร์ หรือภาควิชาการศึกษาภาษาญี่ปุ่นเพื่อเป็นครูสอนภาษาญี่ปุ่น )
มีระบบโควต้าเข้าศึกษาต่อและระบบการลดค่าเล่าเรียนลักษณะที่โดดเด่นของสถาบัน

สิทธิพิเศษจาก College visa ได้ลดราคาค่ารถไฟและรถบัส และมีโอกาสที่จะได้รับทุนการศึกษา

สามารถเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิชาชีพชั้นสูงแผนกอื่นๆ ของสถาบัน
มีวิชาเลือกให้เรียนตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา
เปิดคอร์สติวเข้มสำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับสูง และนักเรียนที่ต้องการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
เปิดคอร์สคันจิพิเศษหลังเลิกเรียน สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้มาจากประเทศที่ใช้ตัวอักษรจีน


หลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง
ภาควิชาระดับสูงที่ทางวิทยาลัยเปิดสอนมีดังนี้
  • Department of International Business หลักสูตร 2 ปี
  • Department of International Hotels หลักสูตร 2 ปี
  • Department of International Business & English หลักสูตร 1 ปี
  • Department of Japanese Education หลักสูตร 1 ปี

    ผู้ที่ผ่านการศึกษาในหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นของทางวิทยาลัย สามารถเข้าศึกษาต่อในภาควิชาระดับสูงได้ โดยจะเปิดภาคเรียนในเดือนเมษายนของทุกปี

    รายละเอียดเพิ่มเติมอ่านเรื่องที่เกี่ยวข้อง
J Visit บันทึกการเดินทางไปเยือนญี่ปุ่นโดยเจ้าหน้าที่เจเอ็ดดูเคชั่น
ตอน วันนี้เราจะไป CBC กัน ( 2009)
Made in Japan
อีเมล์อารมณ์ดีส่งตรงจากญี่ปุ่นโดยนักเรียน JCenter ที่ไปเรียนต่อที่ CBC ( 2005)ติดต่อสอบถามหรือสมัครเรียนได้ที่
สำนักงานในประเทศไทย
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น

กรุงเทพฯ

287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ (ข้างซอยคอนแวนต์) ชั้น 23 ห้อง 2303 ถ.สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์
โทรสาร

0-2267-7726 ต่อ 101-104
0-2631-2040
email address contact@jeducation.com


Copyright 2001-2002 Lighthouse Info Service Co, Ltd. All rights reserved.